Skip to main content

Fastighetsmarknaden är fortsatt stark

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2019 06:00 CET

Med en årlig hyresökningstakt på sju procent är Stockholms kontorsmarknad fortfarande het. Hyran för kontor av god kvalitet i bra läge bedöms i de centrala delarna ha nått 7 500 kronor per kvadratmeter och år, en nivå som få europeiska städer kan matcha. Det visar senaste utgåvan av JLL Nordic Outlook som publiceras i dag den 19 februari.

Aktiviteten på den svenska fastighetsmarknaden fortsätter att vara hög. Efter andra halvåret 2018 landade transaktionsvolymen på drygt 100 miljarder kronor, enligt JLL:s definitioner, vilket är en uppgång med 49 procent jämfört med motsvarande period 2017. Färre transaktioner har ägt rum, men storleksmässigt har affärerna varit större. Exempelvis har ett antal strukturaffärer såsom Vonovias köp av Victoria Park och Klöverns köp av Agora genomförts under året. Andra halvårets transaktionsvolym dominerades av bostadssegmentet, motsvarade 35 procent av den totala volymen, följt av kontor där affärer genomfördes för motsvarande 20 procent. Den höga efterfrågan inom segmentet är fortsatt driven av den starka hyresutvecklingen som har kännetecknat främst Stockholmsmarknaden under en lång tid. På grund av bristande utbud har segmentet logistikfastigheter en förhållandevis liten andel av total transaktionsvolym. Under andra halvåret 2018 har dock intresset för logistik ökat markant med sjunkande avkastningskrav på flera delmarknader.

Kontorslokaler fortsätter att vara en bristvara på Stockholmsmarknaden. Vakansgraden i de mest centrala delarna bedöms vara nere på en rekordlåg nivå och hyrorna fortsätter att klättra uppåt. JLL bedömer den genomsnittliga primehyran till 7 500 kronor per kvadratmeter och år, men känner till topphyror på betydligt högre nivåer. Med en årlig hyresökning på sju procent så fortsätter Stockholm att ligga högt på den europeiska kontorshyresrankningen.

”Trots en viss avmattning, har vi en fortsatt stark Stockholmskonjunktur och detta i kombination med hög efterfrågan och lågt utbud talar för en fortsatt aktiv och stabil fastighetsmarknad 2019”, säger Cecilia Gunnarsson, analyschef på JLL.

I JLL Nordic Outlook analyseras den nordiska fastighetsmarknaden, två gånger om året, ur olika perspektiv. I den senaste utgåvan behandlas kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö och de övriga nordiska huvudstäderna. Även marknaderna för handels- och logistikfastigheter i Sverige och Finland analyseras samt ränte- kredit- och kapitalmarknader för fastighetsaktörer. I en särskild tema-artikel analyseras finansieringsförutsättningarna. Rapporten kan kostnadsfritt laddas ned på www.jllsweden.se från och med torsdag den 21 februari.

JLL är ett ledande tjänsteföretag med inriktning på fastigheter och investeringar. Vi strävar efter ett visionärt tänkande inom fastighetsområdet som skapar lönsamma möjligheter och fantastiska platser där människor kan förverkliga sina ambitioner. På så sätt bidrar vi till en bättre framtid för våra kunder, våra medarbetare och för samhället där vi verkar. Med verksamhet i över 80 länder och 88 000 medarbetare, rankas vi bland världens 500 största företag av tidningen Fortune. JLL är det registrerade varumärket för Jones Lang LaSalle Incorporated. För mer information, besök jll.com.

I Sverige har vi kontor i Stockholm och Göteborg. För mer information, se www.jllsweden.se.

Bifogade filer

PDF-dokument