Skip to main content

Hög aktivitet på Göteborgs fastighetsmarknad

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2017 06:00 CET

På Göteborgs kontorshyresmarknad råder fortsatt en klar obalans mellan tillgång och efterfrågan på många håll, vilket bland annat resulterat i nya rekordhyror. Det är fortsatt högtryck även på transaktionsmarknaden, med höga volymer och pressade direktavkastningskrav. Vårens upplaga av Nordic City Report, framtagen av JLL, berättar även om tendenser i lånemarknaden samt företagens möjligheter och risker vid lokaliseringsbeslut.

Nordic City Report är fastighetsrådgivaren JLL:s genomgång av den nordiska fastighetsmarknaden. Vårens upplaga pekar på en fortsatt spretig hyresmarknad för de nordiska länderna, men med några gemensamma faktorer.

Den totala vakansgraden i Göteborg är nu låga 5,8 procent. Trots bristen på kontorslokaler nåddes en hög nyuthyrningsvolym under 2016, 145 000 kvm, vilket tydligt påvisar den höga efterfrågan som råder på hyresmarknaden. Störst aktivitet uppmättes i centrala Göteborg. En följd av obalansen mellan tillgång och efterfrågan är fortsatt hyrestillväxt och prime-hyran i CBD (Central Business District) nådde för första gången någonsin 3 000 kr/kvm under det andra halvåret 2016.

I Europa sjönk den totala transaktionsvolymen för helåret 2016 vilket till stor del beror på en kraftig nedgång i Storbritannien medan Sverige återigen upplevde ett nytt rekordår. I Göteborg omsattes fastigheter till värde av närmare 14 Mdkr under 2016. Direktavkastningskravet i CBD ligger kvar på 4,25 %. 

-Vi har en god regional tillväxt, framförallt inom kontorsintensiva branscher, vilket vi ser i den höga uthyrningsvolymen. Det planeras just nu för ett rejält tillskott av central kontorsyta i Göteborg och det ska bli spännande att följa utvecklingen de kommande åren, säger Lena Grimslätt, chef JLL Göteborg.

-För fastighetsägarsidan ser 2017 ut att bli ett starkt år, med redan starka eller förbättrade underliggande makroekonomiska faktorer på flera marknader, brist på moderna effektiva lokaler som driver upp hyrorna och en lågräntemiljö som lockar investeringar till fastigheter, säger Fredrik Kolterjahn, analyschef JLL.

För ytterligare information, kontakta:
Lena Grimslätt, chef JLL Göteborg
Telefon +46 70 910 71 07
E-post lena.grimslatt@eu.jll.com

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Kolterjahn, Analyschef, JLL Sverige
Telefon +46 702 07 00 42
E-post fredrik.kolterjahn@eu.jll.com

Om JLL

JLL erbjuder kvalificerad rådgivning med inriktning på fastighetstjänster. Vi verkar för att skapa och leverera värde till våra kunder, ägare och medarbetare i en komplex värld som ständigt förändras.

Med 77 000 medarbetare och 300 kontor i över 80 länder tillgodoser vi lokala, regionala och globala fastighetsbehov. Vi tillsätter team av experter som med insikt och framåtblick, pålitlig analys och relevant marknadskunskap levererar integrerade tjänster. Vi attraherar och utvecklar de bästa och mest mångfacetterade medarbetarna i vår bransch och utmanar dem att utveckla långsiktiga relationer med kunderna. JLL är noterat på New York-börsen.

I Sverige har vi kontor i Stockholm och Göteborg och erbjuder rådgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, analys och värdering. För mer information, se www.jllsweden.se

Bifogade filer

PDF-dokument