Skip to main content

IVG förvärvar en nybyggd kontorsfastighet i Sundbyberg, Stockholm

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 09:24 CEST

Jones Lang LaSalle agerar rådgivare till IVG

Tyska IVG Funds har ingått avtal om att förvärva kontorsfastigheten Magasinet 1 på Sturegatan 1 i Sundbyberg. Fastigheten omfattar drygt 12 000 kvm uthyrbar area och Svenska Kraftnät har tecknat ett långt hyresavtal för ca 95% av ytorna.

Fastigheten, som är klassad som en Green Building, är belägen i Sundbyberg i Stockholms län. Byggnaden är av högsta kvalitet och kommer att färdigställas under Maj 2009. Mikroläget är förstklassigt i ett av kommunen prioriterat utvecklingsområde samt vid ett kommunikationsnav med god kollektivtrafikförsörjning.

Svenska Kraftnät är ett statligt företag som sköter stamnätet för elkraft och har systemansvaret för den svenska elförsörjningen. De kommer att flytta in i lokalerna under sommaren.

Säljaren, Skanska Fastigheter Stockholm AB, påbörjade byggnationen för drygt ett år sedan och planerar att överlämna det färdigställda projektet till köparen i september 2009. Köpeskillingen är SEK 400 miljoner.

Jones Lang LaSalle har varit rådgivare till IVG Funds i denna affär. Roschier har varit juridisk rådgivare. IVG Funds har även överlåtit förvaltningen av fastigheten till Jones Lang LaSalle.

För mer information, kontakta:
Henrik Bastman, tel +46 (0)8 453 50 84

Jones Lang LaSalle i Norden
Jones Lang LaSalle är Nordens ledande fastighetsrådgivningsföretag och erbjuder strategiska tjänster till ägare, investerare och hyresgäster som vill göra bättre affärer på fastighetsmarknaden. Jones Lang LaSalle förenar stark lokal förankring med världsledande kunskap om såväl svensk som internationell fastighetsmarknad. Med 140 anställda samt kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingfors ger Jones Lang LaSalle kvalificerad rådgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, detaljhandelsutveckling, analys samt förvaltning. För mer information se www.joneslanglasalle.se.

Jones Lang LaSalle i världen
Jones Lang LaSalle Incorporated (NYSE: JLL) är ett rådgivningsföretag som tillhandahåller ledande integrerat fastighets- och investeringskunnande på såväl lokal och regional som global nivå. Med cirka 180 kontor i världen och verksamhet i fler än 750 städer i 60 länder uppgick intäkterna till USD 2,7 miljarder under 2007. Som branschledande inom fastighetsförvaltning och fastighetsservice förvaltar Jones Lang LaSalle en global portfölj på cirka 120 miljoner kvadratmeter. LaSalle Investment Management är en av världens största och mest diversifierade fondförvaltningsverksamheter med ett förvaltat kapital på mer än USD 53 miljarder. För mer information, se www.joneslanglasalle.com.