Skip to main content

Jones Lang LaSalle: Ekonomisk tillväxt i Norden bäddar för fortsatt god utveckling för hyresmarknaderna

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 09:49 CET

Den nordiska hyresmarknaden under 2005 karaktäriserades av en positiv utveckling. Bäst går det för Stockholm och Oslo. Det visar Jones Lang LaSalles rapport Nordic City Report som studerar villkoren för de nordiska fastighetsmarknaderna. Utgångspunkten är dock mycket höga vakanser som bara sjunker långsamt. Så kallad ”jobblös tillväxt” hindrar dock hyresmarknaden från ett kraftigare uppsving.

– Just nu pågår generell utflyttning från äldre lokaler i CBD-områden till nybyggda lokaler utanför stadskärnorna, framförallt i Stockholm, säger Paul Kivimets, chef för Research inom Jones Lang LaSalle i Sverige. Situationen på hyresmarknaden inom Stockholm CBD är tudelad – utflyttningar leder till ökande vakanser vilket leder till en viss hyrespress för Klass B-beståndet, samtidigt som det pågår en expansion inom den betalningsstarka finanssektorn vilket leder till en ökad efterfrågan på prestigelokaler kring Gyllene Triangeln, och därmed ökande prime rent-nivåer.

– Direktavkastningen fortsätter i rask takt nedåt, överallt, för alla fastighetsslag, men botten nås i år, säger Mikael Männik, chef för Fastighetstransaktioner inom Jones Lang LaSalle i Sverige. Det tycks också som om direktavkastningen inte kommer att stiga igen under de närmsta åren trots förväntade måttliga ränteökningar.

Ytterligare karakteristiskt för nordiska delmarknader:
Stockholm, Göteborg och Malmö: Fortsatt avtagande vakansgrader förväntas. Prime rent-nivåer har börjat stiga i Stockholm och Malmö, och nått bottennivån i Göteborg. Stort intresse från investerare har lett till pressade direktavkastningar.

Oslo: Vakansgraden sjönk kraftigt under 2005 och trenden förväntas hålla i sig under 2006. Prime rent-nivåerna steg under 2005 och förväntas fortsätta accelerera under 2006. Stort intresse från investerare har lett till pressade direktavkastningar.

Köpenhamn: Vakansgraden sjönk kraftigt under 2005 trots att 96 000 kvm ny kontorsyta färdigställdes. Fortsatt hyrestillväxt och något minskade vakansgrader förväntas under 2006. Direktavkastningen sjönk kraftigt under 2005 och har troligen nått sin bottennivå.

Helsingfors: Vakansgraden var i stort oförändrad under 2005, men prime rent-nivåerna steg under 2005 och förväntas fortsätta stiga under 2006. Efterfrågan bland utländska investerare efter högkvalitativa produkter steg kraftigt under 2005 och den nuvarande pressen på direktavkastningen förväntas fortsätta.

Logistikfastigheter: Den planerade nybyggnationen, särskilt i Västsverige, är hög. Det finns en fortsatt stark efterfrågan bland investerare efter logistikfastigheter på alla marknader, men utbudet saknas ännu. Direktavkastningen pressades kraftigt under 2005.

Detaljhandelsfastigheter: Utvecklingen för detaljhandelsförsäljningen har varit stark i hela Norden och samtliga marknader överträffar genomsnittet för EU25. Fortsatt stor efterfrågan från hyresgästerna och en stark privatkonsumtion leder till en positiv utveckling för prime rent-nivåerna och den kortsiktiga prognosen ser god ut på alla marknader. De goda och relativt stabila marknadsförutsättningarna har lett till ett ökat köpintresse från såväl inhemska som internationella investerare och konkurrensen om fastigheter i bra lägen förväntas bli allt hårdare som en följd av detta.

Fullständig version av Nordic City Report finns att ladda hem på www.joneslanglasalle.se efter kl 9.00 den 9 mars.

Kontakt: Paul Kivimets
Kontakt: Mikael Männik
Telefon: 08-453 50 00

---

Jones Lang LaSalle i Norden:
Jones Lang LaSalle är ett av världens ledande företag inom förvaltning av fastigheter, fast egendom och kapital. Företaget erbjuder ledande strategiska och integrerade tjänster åt ägare, hyresgäster och investerare.

I Sverige har vi ca 130 anställda och vi har kontor i Stockholm och Göteborg. Vi erbjuder ett flertal olika fastighetstjänster: transaktioner, rådgivning, uthyrning, utveckling inom detaljhandeln, analys, hyresgästrepresentation och förvaltning. Under 2005 medverkade Jones Lang LaSalle vid fastighetstransaktioner till ett värde överstigande 5 miljarder kronor och sammantaget var vi den ledande oberoende uthyrningsrepresentanten på Stockholms- och Göteborgsmarknaden.

Jones Lang LaSalle erbjuder såväl svenska och internationella kunder djup kunskap om den svenska fastighetsmarknaden som möjligheten till ett internationellt nätverk av fastighetsexperter. För mer information se www.joneslanglasalle.se.


---About Jones Lang LaSalle
Jones Lang LaSalle (NYSE: JLL) has more than 100 offices worldwide and operates in more than 430 cities in 50 countries. With 2005 revenues of approximately $1.4 billion, the company provides comprehensive integrated real estate and investment management expertise on a local, regional and global level to owner, occupier and investor clients. Jones Lang LaSalle is an industry leader in property and corporate facility management services, with a portfolio of 923 million square feet worldwide. In 2005, the firm completed capital markets sales and acquisitions, debt financings, and equity placements on assets and portfolios valued at $43 billion. LaSalle Investment Management, the company’s investment management business, is one of the world’s largest and most diverse real estate money management firms, with approximately $30 billion of assets under management. For further information, please visit www.joneslanglasalle.com.