Skip to main content

Jones Lang LaSalle flyttar och satsar på framtidens kontor

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 08:00 CET

När en av landets ledande fastighetskonsulter, Jones Lang LaSalle, bestämde sig att flytta till nya lokaler var det självklart att utveckla ett aktivitetsbaserat kontor. En arbetsplats där arbetsuppgifterna och medarbetarnas olika behov av samspel och kommunikation styr rumsindelning och design snarare än den gamla tidens lösning där varje medarbetare ska ha ett eget rum eller skrivbord i öppen planlösning. Tanken är att lokalerna på ett rent fysiskt sätt ska bidra till att skapa arbetsglädje och effektivitet genom att underlätta för allt från spontana möten över avdelningsgränser till ”tyst” individuellt arbete.

Självklart för Jones Lang LaSalle

För Jones Lang LaSalle var det självklart att för egen del satsa på den nya kontorslösningen.

– I vår roll som hyresgästrådgivare och fastighetskonsult har vi på senare tid arbetat med den här typen av aktivitetsbaserade kontor för flera av våra kunders räkning. När det sedan var dags för företaget att planera sin egen flytt till Lästmakargatan 20 i Stockholm fick vi möjlighet att förverkliga många nya idéer på den egna arbetsplatsen, säger Marie Cronström, ansvarig för Corporate Solutions.

– Lokalerna har delats in i olika aktivitetsbaserade zoner – allt för att maximera utbytet av såväl samarbete som enskilt arbete. Dessutom har färgsättningen anpassats efter olika sinnesstämningar eller ”moods”, som Marie Cronström uttrycker det.

En spännande utveckling

Enligt Daniel Gorosch, VD har vi bara sett början av en mycket spännande utveckling:

– Företagens behov av att skapa effektiva och kreativa kontorsmiljöer har kanske aldrig varit större. Och i skuggan av klimathotet är det nödvändigt att utveckla arbetsplatser som är både är flexibla och yteffektiva.

Kampen om såväl kunder som kompetenta medarbetare är i dag stenhård. Trivseln på jobbet måste vara på topp och frånvaron låg. Lokalerna ska dessutom bjuda in till ökad kommunikation och bättre samarbete.

– I konkurrens med både talanger och kunder är våra medarbetares innovationskraft och nytänkande hårdvaluta. Och då kan de aktivitetsbaserade kontoren vara nyckeln till framgång, avslutar Daniel Gorosch.

Kontorets inredning och utformning har tagits fram i samarbete med Codesign.

________________________________________________________________________________

För mer information, kontakta:

Marie Cronström, chef Corporate Solutions, tel +46 8 453 51 95

Daniel Gorosch, verkställande direktör, tel +46 8 453 51 03


Jones Lang LaSalle i Norden

Jones Lang LaSalle är Nordens ledande fastighetsrådgivningsföretag och erbjuder strategiska tjänster till ägare, investerare och hyresgäster som vill göra bättre affärer på fastighetsmarknaden. Jones Lang LaSalle förenar stark lokal förankring med världsledande kunskap om såväl svensk som internationell fastighetsmarknad. Med 120 anställda samt kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingfors ger Jones Lang LaSalle kvalificerad rådgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, detaljhandelsutveckling, analys, värdering samt förvaltning. För mer information se www.joneslanglasalle.se.

Jones Lang LaSalle i världen

Jones Lang LaSalle Incorporated (NYSE: JLL) är ett rådgivningsföretag som tillhandahåller ledande integrerat fastighets- och investeringskunnande på såväl lokal och regional som global nivå. Med cirka 200 kontor i världen och verksamhet i fler än 1000 städer i 70 länder uppgick intäkterna till USD 3,6 miljarder under 2011. Som branschledande inom fastighetsförvaltning och fastighetsservice förvaltar Jones Lang LaSalle en global portfölj på cirka 2,1 miljarder square feet. LaSalle Investment Management är en av världens största och mest diversifierade fondförvaltningsverksamheter med ett förvaltat kapital på USD 47,7 miljarder. För mer information, se www.joneslanglasalle.com.


Bifogade filer

PDF-dokument