Skip to main content

Jones Lang LaSalle växer inom Analys & Värdering

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 09:04 CET

Under förra året tog Jones Lang LaSalle ytterligare ett steg i utvecklingen av vårt tjänsteutbud genom att erbjuda auktoriserade värderingar. Värdering är en av våra kärnkompetenser - vad driver och skyddar värde - och finns sedan många år väl spridd inom samtliga våra affärsområden. Nu tar vi ytterligare ett steg inom detta område genom att anställa Benjamin Rush, som är Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS), och därmed innehar den internationella auktorisation som många av våra kunder efterfrågar. Benjamin har i många år arbetat bland annat med värderingar och transaktioner i både England och Sverige, det senare hos Cushman&Wakefield.

Benjamin, som börjar hos oss med bas på Stockholmskontoret den 15 februari, kommer att ansvara för Retail inom Analys och även arbeta med olika typer av värderingsuppdrag. Intresset för den svenska detaljhandelsmarknaden är stort bland både fastighetsägare och hyresgäster, särskilt de stora detaljhandelskedjorna. Sverige är ett av de mest köpcentrumtäta länderna i Europa, mätt utifrån andelen köpcentrumyta per invånare.

I mars knyter vi ännu en medarbetare till Analysgruppen genom rekryteringen av David Sjöbäck, civilingenjör från KTH, även han kommer att vara baserad i Stockholm.

Genom stark, lokal förankring på över 100 marknader i 60 länder erbjuder Jones Lang LaSalle en gränsöverskridande och världsledande marknadskunskap samt det starkaste internationella nätverket av fastighetsexperter. Jones Lang LaSalle publicerar regelbundet ett stort antal analyser varav några publika såsom Nordic City Report och Retail Report som analyserar den svenska och de nordiska fastighetsmarknaderna.

________________________________________________________________________________

För mer information, kontakta:
Åsa Linder, Analyschef, tel +46 8 453 50 15

Jones Lang LaSalle i Norden
Jones Lang LaSalle är Nordens ledande fastighetsrådgivningsföretag och erbjuder strategiska tjänster till ägare, investerare och hyresgäster som vill göra bättre affärer på fastighetsmarknaden. Jones Lang LaSalle förenar stark lokal förankring med världsledande kunskap om såväl svensk som internationell fastighetsmarknad. Med 120 anställda samt kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingfors ger Jones Lang LaSalle kvalificerad rådgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, detaljhandelsutveckling, analys, värdering samt förvaltning. För mer information se www.joneslanglasalle.se.

Jones Lang LaSalle i världen
Jones Lang LaSalle Incorporated (NYSE: JLL) är ett rådgivningsföretag som tillhandahåller ledande integrerat fastighets- och investeringskunnande på såväl lokal och regional som global nivå. Med cirka 180 kontor i världen och verksamhet i fler än 750 städer i 60 länder uppgick intäkterna till USD 2,7 miljarder under 2008. Som branschledande inom fastighetsförvaltning och fastighetsservice förvaltar Jones Lang LaSalle en global portfölj på cirka 130 miljoner kvadratmeter. LaSalle Investment Management är en av världens största och mest diversifierade fondförvaltningsverksamheter med ett förvaltat kapital på mer än USD 37 miljarder. För mer information, se www.joneslanglasalle.com.