Årsstämman i JM AB 2019 avseende ordförande och styrelseledamöter

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 13:33 CET

Valberedningen i JM AB har beslutat att föreslå årsstämman 2019 följande beträffande styrelsens sammansättning.

Antal ledamöter i styrelsen: sju ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Persson som ordförande i styrelsen. Valberedningen föreslår vidare omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Olav Line, Eva Nygren och Thomas Thuresson samt nyval av Kerstin Gillsbro och Annica Ånäs. Kia Orback Pettersson och Åsa Söderström Winberg har avböjt omval.

Kerstin Gillsbro är civilingenjör och är sedan 2011 vd för Jernhusen AB. Innan dess var Kerstin Gillsbro verksam inom NCC, senast som vd för NCC Boende AB. Kerstin Gillsbro är styrelseledamot i Stena Fastigheter AB och Christian Berner Tech Trade AB, ledamot av Förtroenderådet SNS, samt ledamot av Sweden Green Building Council.

Annica Ånäs är jurist och civilekonom. Annica Ånäs är sedan 2016 vd för Atrium Ljungberg AB där hon tidigare var CFO. Annica Ånäs har tidigare bland annat också varit CFO på Hemsö AB och revisor på Deloitte samt har erfarenhet från olika styrelseuppdrag såsom exempelvis det börsnoterade finska fastighetsbolaget Technopolis Oyj.

Valberedningens övriga förslag kommer att anges i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen för JM AB är sammansatt enligt följande:

 • Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder
 • Daniel Kjørberg Siraj, OBOS BBL
 • Hans Ek, SEB Investment Management
 • Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB

För ytterligare information kontakta: Åsa Nisell, Valberedningens ordförande, Swedbank Robur, 08-585 924 00

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Valberedningen i JM AB har beslutat att föreslå årsstämman 2019 följande beträffande styrelsens sammansättning.

Läs vidare »

JM har ingått förlikningsavtal angående utestående kundfordran

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2018 12:17 CET

JM har, genom sitt dotterbolag JM Entreprenad AB, ingått ett förlikningsavtal med extern beställare som innebär ett positivt kassaflöde om 320 mkr.

Under 2013-2016 har JM Entreprenad AB genomfört en entreprenad på löpande räkning uppgående till 1,6 mdkr. Projektet slutbesiktigades och godkändes i sin helhet under 2016. JM har sedan dess haft en utestående kundfordran under skiljedomsprocess.

Ett förlikningsavtal har nu signerats av båda parter som innebär ett positivt kassaflöde för JM om 320 mkr under det första kvartalet 2019 och överenskommelsen medför ingen resultateffekt.

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, 08-782 89 71
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-12-21 kl. 11:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

JM har, genom sitt dotterbolag JM Entreprenad AB, ingått ett förlikningsavtal med extern beställare som innebär ett positivt kassaflöde om 320 mkr.

Läs vidare »

Förändring i JMs koncernledning

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 15:18 CET

JM Entreprenads affärsenhetschef Peter Neuberg har meddelat att han önskar sluta som affärsenhetschef och VD för JM Entreprenad AB.

Efterträdare till Peter kommer att meddelas separat. Sören Bergström, tidigare affärsenhetschef JM Bostad Riks, har utsetts till tillförordnad affärsenhetschef för JM Entreprenad och VD för JM Entreprenad AB. Sören tillträder 27 november och kommer att ingå i JMs koncernledning.

– Peter Neuberg tillträdde 2015 som affärsenhetschef för JM Entreprenad och han har spelat en viktig roll i att utveckla och driva entreprenadverksamheten framåt. Med Sören som tillförordnad affärsenhetschef för JM Entreprenad löper verksamheten fortsatt stabilt, säger Johan Skoglund VD och koncernchef för JM.

Peter Neuberg kommer att stå till företagets förfogande till och med januari 2019.

För ytterligare information kontakta:
Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08-782 87 00
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-11-26 kl. 15:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

JM Entreprenads affärsenhetschef Peter Neuberg har meddelat att han önskar sluta som affärsenhetschef och VD för JM Entreprenad AB.

Läs vidare »

Branschen inför kvalitetsmärkning av trygga bostadsrättsprojekt

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 12:18 CET

JM, Veidekke Bostad, Skanska, Peab, Obos Sverige, Besqab och Bostadsrätterna bildar tillsammans Trygg Bostadsrättsförening. Syftet är framför allt att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden.

– Bostadsrätten är en viktig del i en fungerande bostadsmarknad. De etablerade aktörerna har länge sett ett behov av en mer effektiv och sund nyproduktionsmarknad med större ansvarstagande och transparens, säger Nancy Mattsson, ordförande för Trygg Bostadsrättsförening.

– I arbetet med Trygg Bostadsrättsförening har vi utgått från myndigheternas regelverk, men har fördjupat kravställandet på innehåll och redovisning av vissa kritiska förhållanden för utformningen av en bostadsrättsförening. Fokus är att bidra till en tryggare bostadsrättsaffär för kunden. Vi landar nu ett års arbete och det är lika positivt att vi har samlat oss kring gemensamma och högt ställda krav, som att fler vill ansluta sig och sina projekt till kvalitetsmärkningen. Viktigt är också att certifieringsprocessen handhas av Gar-Bo, det vill säga av tredje part, och inte av aktörerna själva.

Aktörer som ansluter sig och får sina bostadsrättsprojekt godkända som Trygg Bostadsrättsförening åtar sig att redovisa kritiska nyckeltal och obligatoriska uppgifter. Det kan exempelvis handla om belåning per kvadratmeter och bostad, att föreningen endast har en tydlig motpart och bostadsrättsföreningens styrelsesammansättning. Transparensen ökar genom att jämförbara nyckeltal görs tillgängliga via en kommande hemsida. Syftet är att göra det så lätt som möjligt för kunden att själv kunna jämföra och utvärdera olika föreningar och bostadsprojekt, sett till föreningens övergripande ekonomiska status inklusive åtaganden, risker och garantier.

Trygg Bostadsrättsförening har presenterats för regeringen samt för tjänstemän på Näringsdepartementet och Boverket. Bostadsrättsföreningar som är tydliga och transparenta gällande föreningens ekonomi, bidrar till att bostadsrättskunderna får en ökad medvetenhet och förståelse för den gemensamma ekonomin samt i förlängningen även att tryggheten i det fortsatta boendet ökar. Bostadsmarknadens funktionalitet förbättras också när aktörerna konkurrerar på lika villkor och med kundens trygghet i fokus. Det är en vinst för det enskilda hushållet, för kreditgivare, för bostadsproducenterna och för samhället.

För ytterligare information kontakta:
Nancy Mattsson, ordförande Trygg Bostadsrättsförening och avdelningschef förvärv JM, 08-782 87 85
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

JM, Veidekke Bostad, Skanska, Peab, Obos Sverige, Besqab och Bostadsrätterna bildar tillsammans Trygg Bostadsrättsförening. Syftet är framför allt att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden.

Läs vidare »

Alkohol och droger i fokus på JMs Safety Week

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 09:16 CET

Idag inleds JMs Safety Week och i år är hela koncernens fokusområde alkohol och droger. Målet är både att minska antalet olyckor samt ohälsan bland medarbetarna.

JMs vision är att ha helt skadefria arbetsplatser där alla medarbetare känner sig trygga. Sedan 2013 har JM årligen stannat upp hela koncernen på arbetsmiljödagen. Från förra året utökades dagen till en hel vecka med fokus på arbetsmiljö – JMs Safety Week.

Syftet med Safety Week 2018 är att höja medvetenheten i koncernen gällande alkohol och droger samt informera om JMs nya riktlinjer. De innebär bland annat genomförande av slumpvisa alkohol- och drogtester på arbetsplatser i Sverige från och med 2019.

– JM sätter alltid hälsa och säkerhet i främsta rummet. Om en arbetsuppgift inte kan utföras säkert så ska den inte utföras alls, säger Helena Söderberg, HR-direktör. Alla medarbetare ska ha en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi bryr oss om varandra och agerar om vi känner oro.

Produktion fokuserar under veckan även på förbättringar i APD-plan, arbetsplatsdispositionsplan, som är en ritning över arbetsplatsen och hur den är organiserad. Det är i APD-planen som mycket av grunden för en säker och effektiv arbetsplats läggs.

För ytterligare information kontakta:

Helena Söderberg, HR-direktör, 08-782 87 75

Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

​Idag inleds JMs Safety Week och i år är hela koncernens fokusområde alkohol och droger. Målet är både att minska antalet olyckor samt ohälsan bland medarbetarna.

Läs vidare »

Förändring i Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2019

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 09:28 CET

Av instruktionen för valberedningen, som fastställdes av årsstämman 2018, framgår att om någon av aktieägarna som ingår i valberedningen per den 31 oktober inte längre tillhör de fyra största aktieägarna så ska denne ställa sin plats till förfogande till förmån för aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna.

OBOS BBL har per den 31 oktober ett aktieinnehav i JM om 10,73 procent enligt flaggningsmeddelandet till Finansinspektionen. Mot bakgrund av detta har Anders Algotsson, utsedd av AFA Försäkringar, ställt sin plats till förfogande för OBOS. Ny ledamot i valberedningen blir därmed Daniel Kjørberg Siraj utsedd av OBOS.

Efter denna förändring består valberedningen av:

 • Swedbank Robur Fonder: Åsa Nisell
 • OBOS BBL: Daniel Kjørberg Siraj
 • SEB Investment Management: Hans Ek
 • Länsförsäkringar Fondförvaltning AB: Eva Gottfridsdotter-Nilsson
 • Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB

För ytterligare information kontakta:

Åsa Nisell, Valberedningens ordförande, Swedbank Robur, 08-585 924 00
Maria Bäckman, Valberedningens sekreterare, 08-782 85 31

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Av instruktionen för valberedningen, som fastställdes av årsstämman 2018, framgår att om någon av aktieägarna som ingår i valberedningen per den 31 oktober inte längre tillhör de fyra största aktieägarna så ska denne ställa sin plats till förfogande till förmån för aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna.

Läs vidare »

Nu byggs JMs första Svanenprojekt

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2018 10:15 CET

Under 2018 började JM miljömärka alla egna bostäder i koncernens alla länder med Svanen. Projektet Nor i Täby Park strax norr om Stockholm blir JMs första projekt att Svanenmärkas.

Nu byggs JMs första Svanenprojekt

Nyheter   •   Nov 01, 2018 10:00 CET

Under 2018 började JM miljömärka alla egna bostäder i koncernens alla länder med Svanen. Projektet Nor i Täby Park strax norr om Stockholm blir JMs första projekt att Svanenmärkas.

Delårsrapport januari - september 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 08:44 CEST

POSITIV FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I STOCKHOLM – FORTSATT GOD LÖNSAMHET

Intäkterna minskade till 12 011 mkr (12 457) och rörelseresultatet minskade till 1 443 mkr (1 731). Rörelsemarginalen minskade till 12,0 procent (13,9). Resultatet inkluderar en förlust inom JM Entreprenad om –61 mkr (24)

Resultatet före skatt minskade till 1 387 mkr (1 958) 1). Resultat efter skatt minskade till 1 079 mkr (1 588) 1)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 27,7 procent (39,7) 1). Resultatet per aktie under niomånadersperioden uppgick till 15,50 kronor (22,40) 1)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –456 mkr (1 868)

Antal sålda bostäder minskade till 1 712 (2 416) och produktionsstarterna minskade till 2 097 (2 690)

1) Inklusive resultat försäljning av andelarna i Småa AB om 275 mkr under 2017

Finansiell information enligt segmentsredovisning.

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, IR-ansvarig, 08-782 89 71

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-10-25 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

​POSITIV FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I STOCKHOLM – FORTSATT GOD LÖNSAMHET. Intäkterna minskade till 12 011 mkr (12 457) och rörelseresultatet minskade till 1 443 mkr (1 731). Rörelsemarginalen minskade till 12,0 procent (13,9). Resultatet inkluderar en förlust inom JM Entreprenad om –61 mkr (24)

Läs vidare »

Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2019

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 10:36 CEST

Årsstämman i JM AB beslutade den 12 april 2018, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019 ska utses per den 31 juli 2018 av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot.

Följande aktieägare har identifierats som de fyra största aktieägarna som är villiga att ingå i valberedningen och de har utsett följande ledamöter:

 • Swedbank Robur Fonder: Åsa Nisell
 • SEB Investment Management: Hans Ek
 • AFA Försäkringar: Anders Algotsson
 • Länsförsäkringar Fondförvaltning AB: Eva Gottfridsdotter-Nilsson
 • Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 17,1 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

 • ordförande på stämman
 • antalet styrelseledamöter
 • styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
 • arvoden, med uppdelning mellan ordförande och ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
 • revisorer och deras arvoden samt,
 • i förekommande fall, ändring av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i den vid var tid gällande ”Svensk kod för bolagsstyrning”, vilken utges av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Årsstämman i JM AB kommer att hållas torsdagen den 28 mars 2019 på bolagets huvudkontor i Solna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till JMs valberedning kan göra det via

e-post till: valberedningen@jm.se eller med brev till adressen: JM AB,

Attn: Valberedningen, 169 82 Stockholm, senast den 14 december 2018.

För ytterligare information kontakta: Åsa Nisell, Valberedningens ordförande, Swedbank Robur, 08-585 924 00

Maria Bäckman, Valberedningens sekreterare, 08-782 85 31

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Årsstämman i JM AB beslutade den 12 april 2018, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019 ska utses per den 31 juli 2018 av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och analyschef
 • seyzpixqdexkh.sqimwganboi@ezjmri.sdyenh
 • 08-782 14 29

Om JM

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 14 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.