Media no image

JM förvärvar fastighet i Sköndal, Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 14:23 CET

JM har tecknat avtal med Stiftelsen Stora Sköndal om förvärv av mark för 157 byggrätter. Affären uppgår till 225 mkr. Tillträde och betalning sker under det fjärde kvartalet 2017.

De förvärvade fastigheterna, Stockholm Sköndal 1:20 samt 1:22, är belägna i Sköndal intill Drevviken i södra Stockholm. Fastigheten har en lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör 157 bostäder. Förvärvet kommer att redovisas inom affärssegment JM Bostad Stockholm under det fjärde kvartalet 2017.

– Det är med stor glädje som vi nu tillträder fastigheterna från Stiftelsen Stora Sköndal. Området i nära anslutning till Drevviken är ett fint bostadsläge som vi ser fram emot att arbeta vidare med, säger Erik Ragnerstam, regionchef JM Stockholm syd.

För ytterligare information kontakta:
Erik Ragnerstam, regionchef JM Stockholm syd, 08-782 13 48
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-12-15 kl. 13:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se .

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

JM har tecknat avtal med Stiftelsen Stora Sköndal om förvärv av mark för 157 byggrätter. Affären uppgår till 225 mkr. Tillträde och betalning sker under det fjärde kvartalet 2017.

Läs vidare »
Media no image

Elin Blixt utses till regionchef inom affärsenhet JM Bostad Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 10:57 CET

JM tar ytterligare steg i utvecklingen av sin verksamhet inom affärsenhet JM Bostad Stockholm. Därför utökas nu affärsenhetens befintliga tre regioner med en fjärde och Elin Blixt tillträder som regionchef.

JM Bostad Stockholm har vuxit mycket de senaste åren och har idag 3 837 bostäder i pågående produktion vilket är mer än 50% fler än för några år sedan. En fjärde region skapar möjlighet för en fortsatt utveckling av verksamheten och är också en förutsättning för ett fortsatt närvarande och engagerat ledarskap. De tre tidigare regionerna utökas därför nu med en fjärde region, Region Stockholm Öst som Erik Ragnerstam blir regionchef över. Erik kommer närmast från en tjänst som regionchef för Region Stockholm Syd, som Elin Blixt tar över.

Elin Blixt har en lång erfarenhet på JM, och kommer närmast från en tjänst som projektledare inom affärsenhet JM Bostad Stockholm.

Förändringen gäller från och med 1 januari 2018 och innebär ingen övertalighet hos befintlig personal.

– Jag är väldigt glad att vi genom Elin, med sitt engagemang och sin gedigna erfarenhet av såväl JM som vår affär, skapar goda förutsättningar för verksamhet framåt, säger Pär Vennerström, affärsenhetschef JM Bostad Stockholm.

För ytterligare information kontakta:
Pär Vennerström, affärsenhetschef JM Bostad Stockholm, 08-782 89 12
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se .

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

JM tar ytterligare steg i utvecklingen av sin verksamhet inom affärsenhet JM Bostad Stockholm. Därför utökas nu affärsenhetens befintliga tre regioner med en fjärde och Elin Blixt tillträder som regionchef.

Läs vidare »
Media no image

JMs årliga arbetsmiljödag blir en del av Safety Week

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 10:57 CET

JMs vision är att ha helt skadefria arbetsplatser där alla medarbetare känner sig trygga. Det är fullständigt oacceptabelt att sexuella trakasserier eller kränkningar sker obemärkt eller får fortgå. Sedan 2013 har JM årligen stannat upp hela koncern för fokus på arbetsmiljödagen. Nu växlar vi upp och genomför en hel vecka med extra fokus på arbetsmiljö – JMs Safety Week

JM sätter alltid hälsa och säkerhet i främsta rummet. Om en arbetsuppgift inte kan utföras säkert så ska den inte utföras alls. Alla medarbetare ska ha en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, som också främjar en bra balans mellan arbetsliv och privatliv.

På JM är det fullständigt oacceptabelt att sexuella trakasserier eller kränkningar sker. Det är tydligt formulerat i våra etiska riktlinjer och vår uppförandekod. Vår medarbetarundersökning visar att JMs medarbetare också känner till vår uppförandekod. Men att jobba för en sund arbetskultur är en ständig process och vi vill bli ännu bättre. Nyligen skrev därför JM och ett tjugotal andra byggföretag, fackförbund och branschorganisationer under en avsiktsförklaring att stoppa kränkningar och övergrepp.

Vi lovar att JM ska hålla fanan högt för en respektfull och kreativ arbetskultur. Alla skall kunna känna sig trygga och inkluderade på JM. Den 4-8 december ägnar hela JM-koncernen sitt fokus åt Safety Week och aktualiserar vikten av en god arbetsmiljö.

Veckan består av olika aktiviteter där olika yrkesgrupper arbetar med sina risker i sin arbetsmiljö. Fokusområden under Safety Week utgår från JMs övergripande strategi, handlingsplan samt analyserad statistik. Temat 2017 för produktion är ögonskador och införandet av obligatoriska skyddsglasögon samt fortsatt arbete med tillträdesleder. Kontoren har temat prestation och återhämtning .

– På JM jobbar vi säkert eller inte alls. På JM inträffar årligen ett flertal olyckor med ögonskada som följd. Därför inför vi nu obligatorisk användning av skyddsglasögon för alla som beträder någon av JMs byggarbetsplatser, säger Mona Backlund, koncernens arbetsmiljöchef.

I samband med arbetsmiljödagen uppdaterar givetvis JM sin arbetsmiljöapp med nya regler för de ordning- och skyddsregler som gäller för alla som vistas på JMs byggarbetsplatser. Webbappen som lanserades för tre år sedan är JM fortfarande ensamma om att ha i branschen. Se gärna:
https://arbetsmiljoappen.se
https://en.arbetsmiljoappen.se
https://arbeidsmiljoappen.no
https://jmperehdytys.fi

För ytterligare information kontakta:
Mona Backlund, koncernens arbetsmiljöchef, 08-782 89 48
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se .

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

JMs vision är att ha helt skadefria arbetsplatser där alla medarbetare känner sig trygga. Det är fullständigt oacceptabelt att sexuella trakasserier eller kränkningar sker obemärkt eller får fortgå. Sedan 2013 har JM årligen stannat upp hela koncern för fokus på arbetsmiljödagen. Nu växlar vi upp och genomför en hel vecka med extra fokus på arbetsmiljö – JMs Safety Week

Läs vidare »
Qdt0rut4qgqy5ijpukmf

JM bygger 137 hyresrätter i Bredäng

Nyheter   •   Nov 23, 2017 15:59 CET

Vid Vita Liljans väg i Bredäng bygger JM Hyresbostäder 137 hyresrätter i projekt Alba Lilium. Den 22 november togs det första symboliska spadtaget i samarbete med Stockholm stad och Mitt 127.

Media no image

Förändring i JM ABs valberedning inför årsstämman 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 15:12 CET

Av instruktionen för valberedningen, som fastställdes av årsstämman 2017, framgår att om någon av aktieägarna som ingår i valberedningen per den 31 oktober inte längre tillhör de fyra största aktieägarna så ska denne ställa sin plats till förfogande till förmån för aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna.

Länsförsäkringar Fondförvaltnings aktieinnehav i JM har minskat sedan den 31 juli 2017 och sedan valberedningen i JM konstituerat sig. Mot bakgrund av detta har Eva Gottfridsdotter-Nilsson, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, ställt sin plats till förfogande för större aktieägare. Ny ledamot i valberedningen blir därmed Carina Lundberg Markow utsedd av Folksam.

Efter denna förändring består valberedningen av:

 • Swedbank Robur Fonder: Åsa Nisell (ordförande)
 • SEB Fonder: Hans Ek
 • AFA Försäkringar: Anders Algotsson
 • Folksam: Carina Lundberg Markow
 • Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB

För ytterligare information kontakta:

Åsa Nisell, Valberedningens ordförande, Swedbank Robur, 08-585 924 00

Maria Bäckman, Valberedningens sekreterare, 08-782 85 31

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-11-21 kl. 15:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Av instruktionen för valberedningen, som fastställdes av årsstämman 2017, framgår att om någon av aktieägarna som ingår i valberedningen per den 31 oktober inte längre tillhör de fyra största aktieägarna så ska denne ställa sin plats till förfogande till förmån för aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna.

Läs vidare »
Media no image
U0eugwk7alcqijwglr2p

Delårsrapport januari – september 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 08:37 CEST

AVVAKTANDE MARKNAD I STOCKHOLM – STABIL MARKNAD I ÖVRIGA SVERIGE

Intäkterna ökade till 12 457 mkr (11 456) och rörelseresultatet ökade till 1 731 mkr (1 414). Rörelsemarginalen ökade till 13,9 procent (12,3)

Resultatet före skatt ökade till 1 958 mkr (1 379). Resultat efter skatt ökade till 1 588 mkr (1 066)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 39,7 procent (30,7). Resultatet per aktie under niomånadersperioden ökade till 22,40 kronor (14,50)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 1 868 mkr (1 589)

Antal sålda bostäder uppgick till 2 416 (2 918) och produktionsstarterna uppgick till 2 690 (2 830)

Finansiell information enligt segmentsredovisning.

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, IR-ansvarig, 08-782 89 71

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2017-10-26 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

AVVAKTANDE MARKNAD I STOCKHOLM – STABIL MARKNAD I ÖVRIGA SVERIGE

Läs vidare »
Media no image

Susanne Persson ny affärsenhetschef för JM Bostad Riks

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 09:05 CEST

Susanne Persson efterträder Sören Bergström som ansvarig för Affärsenhet JM Bostad Riks i JMs koncernledning.

Susanne Persson tillträder befattningen som chef för Affärsenhet JM Bostad Riks den 1 januari 2018. Susanne har under de senaste fyra åren med framgång varit regionchef för JMs verksamhet i södra Sverige. Susanne har lång och bred erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, senast från en liknande tjänst på PEAB och dessförinnan arbetade hon på Skanska.

Susanne efterträder Sören Bergström som går i pension till årsskiftet 2018/2019 efter nästan trettio år i JM i flera framträdande befattningar, senast som chef för Affärsenhet JM Bostad Riks. Sören kvarstår i JMs koncernledning som Inköpsdirektör.

– Jag är verkligen glad att vi har hittat en så kompetent medarbetare som Susanne att efterträda en av koncernens mer välmeriterade chefer. Sören Bergström har bidragit stort till vad JM är idag. Jag känner mig trygg med denna stafettväxling, säger Johan Skoglund, VD och koncernchef.

För ytterligare information kontakta:
Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08-782 87 00
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-10-19 kl. 09:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Susanne Persson efterträder Sören Bergström som ansvarig för Affärsenhet JM Bostad Riks i JMs koncernledning

Läs vidare »
Media no image

Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 10:36 CEST

Årsstämman i JM AB beslutade den 27 april 2017, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2018 ska utses per den 31 juli 2017 av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot.

Följande aktieägare har identifierats som de fyra största aktieägarna som är villiga att ingå valberedningen och de har utsett följande ledamöter:

 • Swedbank Robur Fonder: Åsa Nisell
 • SEB Fonder: Hans Ek
 • Länsförsäkringar Fondförvaltning AB: Eva Gottfridsdotter-Nilsson
 • AFA Försäkringar: Anders Algotsson
 • Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 15,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

 • ordförande på stämman
 • antalet styrelseledamöter
 • styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
 • arvoden, med uppdelning mellan ordförande och ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
 • revisorer och deras arvoden samt,
 • i förekommande fall, ändring av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i den vid var tid gällande ”Svensk kod för bolagsstyrning”, vilken utges av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Årsstämman i JM AB kommer att hållas torsdagen den 12 april 2018 på bolagets huvudkontor i Solna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till JMs valberedning kan göra det via e-post till: valberedningen@jm.se eller med brev till adressen: JM AB, Attn: Valberedningen, 169 82 Stockholm, senast den 8 januari 2018.

För ytterligare information kontakta:
Åsa Nisell, Valberedningens ordförande, Swedbank Robur, 08-585 924 00
Maria Bäckman, Valberedningens sekreterare, 08-782 85 31

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-10-06 kl. 10:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Årsstämman i JM AB beslutade den 27 april 2017, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2018 ska utses per den 31 juli 2017 av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot.

Läs vidare »
Media no image

Nedsättning av aktiekapital i JM AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 10:17 CEST

JM har fått tillstånd av Bolagsverket att per den 25 augusti 2017 verkställa den nedsättning av aktiekapitalet med 2 044 847 kronor avseende 2 044 847 aktier som beslutades av årsstämman den 27 april 2017. I enlighet med 4 kap, 9 § lagen om handel med finansiella instrument ska uppgift om ändring i det totala antalet aktier offentliggöras den sista handelsdagen i månaden. Efter nedsättningen uppgår aktiekapitalet till 71 059 683 kronor och totalt antal utställda aktier i JM AB uppgår till 71 059 683.


Efter nedsättningen av aktiekapitalet uppgår JMs aktuella innehav av egna aktier till 686 150 aktier vilket motsvarar 0,97 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och Finansdirektör, 08-782 89 71

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämna­des för offentliggörande 2017-08-31 kl. 10:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se .

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

JM har fått tillstånd av Bolagsverket att per den 25 augusti 2017 verkställa den nedsättning av aktiekapitalet med 2 044 847 kronor avseende 2 044 847 aktier som beslutades av årsstämman den 27 april 2017. I enlighet med 4 kap, 9 § lagen om handel med finansiella instrument ska uppgift om ändring i det totala antalet aktier offentliggöras den sista handelsdagen i månaden.

Läs vidare »
Media no image
U0eugwk7alcqijwglr2p

JM förvärvar fastighet i Solna

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2017 09:29 CEST

JM har tecknat avtal med CapMan om förvärv av mark för 140 byggrätter. Affären uppgår till 86 mkr. Tillträde och betalning är beräknad till det tredje kvartalet 2017.

Den förvärvade fastigheten, Bladet 4, är belägen i Bergshamra i Solna och används idag som parkeringsplats för det intill liggande kontorshuset. De befintliga parkeringsplatserna planeras att förläggas i garage under det kommande bostadskvarteret. Fastigheten har ett intressant läge i ett utvecklingsområde, där Solna Stad har som ambition att komplettera stadsmiljön med ny bostadsbebyggelse samt utveckling av närservicen och nya stråk mellan norra och södra Bergshamra. Förvärvet kommer att redovisas inom affärssegment JM Bostad Stockholm under det tredje kvartalet 2017.

– Det är mycket glädjande att vi har tecknat avtal med CapMan. Solna är en mycket attraktiv kommun och det är roligt att kunna stärka vår position med ytterligare ett projekt i Bergshamra som kommer att utvecklas mycket under de närmaste åren, säger Annika Berg, regionchef JM Stockholm nord.

För ytterligare information kontakta:
Annika Berg, regionchef JM region Stockholm nord, 08-782 15 22
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-08-22 kl. 09:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

JM har tecknat avtal med CapMan om förvärv av mark för 140 byggrätter. Affären uppgår till 86 mkr. Tillträde och betalning är beräknad till det tredje kvartalet 2017.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och analyschef
 • sepideh.imani@jm.se
 • 08-782 14 29

Om JM

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 14 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.