Skip to main content

Valberedningens förslag till styrelse i JM AB

Evenemang

27
APR
Solna
 
Vid årsstämman i JM AB klockan 16.00, torsdagen den 27 april kommer följande förslag till styrelsesammansättning att läggas fram av valberedningen. Antal styrelseledamöter föreslås vara sju. Samtliga nuvarande ledamöter föreslås för omval. * Lars Lundquist, ordförande, tidigare bl.a. finansdirektör och vice VD i SEB * Elisabet Annell, ledamot, VD och koncernchef i Univero Group * Eva-Britt Gustafsson, ledamot, VD i Venantius AB * Bengt Larsson, ledamot, tidigare bl.a. Europachef och ledamot av koncernledningen för IKEA. * Berthold Lindqvist, ledamot, tidigare bl.a. VD och koncernchef i Gambro AB * Tohan Skoglund, ledamot, VD och koncernchef i JM AB * Torbjörn Torell, ledamot, VD och koncernchef i Bravida Se www.jm.se för mer information om respektive ledamot/ordförande. Valberedningen har bestått av KG Lindvall, Robur fonder; Anders Algotsson, AFA Försäkring; Mats Tunér, SEB fonder; Björn Franzon, Fjärde AP-fonden samt Lars Lundquist, styrelseordförande i JM. Valberedningens arbete har skett i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Årsstämman i JM kommer att hållas klockan 16.00, torsdagen den 27 april 2006 på bolagets huvudkontor i Solna. För ytterligare information kontakta: KG Lindvall, ordförande i valberedningen, tel. 070-559 65 57 Urban Lilja, chefsjurist JM tel. 08-782 87 05 Tomas Eriksson, pressansvarig JM, tel. 08-782 86 61 JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter ca 10 miljarder kr och har ca 2300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsens A-lista.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera