Skip to main content

Taggar

Media no image

JM förvärvar fastighet i Sköndal, Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 14:23 CET

JM har tecknat avtal med Stiftelsen Stora Sköndal om förvärv av mark för 157 byggrätter. Affären uppgår till 225 mkr. Tillträde och betalning sker under det fjärde kvartalet 2017.

Media no image

Elin Blixt utses till regionchef inom affärsenhet JM Bostad Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 10:57 CET

JM tar ytterligare steg i utvecklingen av sin verksamhet inom affärsenhet JM Bostad Stockholm. Därför utökas nu affärsenhetens befintliga tre regioner med en fjärde och Elin Blixt tillträder som regionchef.

Media no image

JMs årliga arbetsmiljödag blir en del av Safety Week

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 10:57 CET

JMs vision är att ha helt skadefria arbetsplatser där alla medarbetare känner sig trygga. Det är fullständigt oacceptabelt att sexuella trakasserier eller kränkningar sker obemärkt eller får fortgå. Sedan 2013 har JM årligen stannat upp hela koncern för fokus på arbetsmiljödagen. Nu växlar vi upp och genomför en hel vecka med extra fokus på arbetsmiljö – JMs Safety Week

Media no image

Förändring i JM ABs valberedning inför årsstämman 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 15:12 CET

Av instruktionen för valberedningen, som fastställdes av årsstämman 2017, framgår att om någon av aktieägarna som ingår i valberedningen per den 31 oktober inte längre tillhör de fyra största aktieägarna så ska denne ställa sin plats till förfogande till förmån för aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna.

Media no image

Delårsrapport januari – september 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 08:37 CEST

AVVAKTANDE MARKNAD I STOCKHOLM – STABIL MARKNAD I ÖVRIGA SVERIGE

Media no image

Susanne Persson ny affärsenhetschef för JM Bostad Riks

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 09:05 CEST

Susanne Persson efterträder Sören Bergström som ansvarig för Affärsenhet JM Bostad Riks i JMs koncernledning

Media no image

Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 10:36 CEST

Årsstämman i JM AB beslutade den 27 april 2017, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2018 ska utses per den 31 juli 2017 av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot.

Media no image

Nedsättning av aktiekapital i JM AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 10:17 CEST

JM har fått tillstånd av Bolagsverket att per den 25 augusti 2017 verkställa den nedsättning av aktiekapitalet med 2 044 847 kronor avseende 2 044 847 aktier som beslutades av årsstämman den 27 april 2017. I enlighet med 4 kap, 9 § lagen om handel med finansiella instrument ska uppgift om ändring i det totala antalet aktier offentliggöras den sista handelsdagen i månaden.

Media no image

JM förvärvar fastighet i Solna

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2017 09:29 CEST

JM har tecknat avtal med CapMan om förvärv av mark för 140 byggrätter. Affären uppgår till 86 mkr. Tillträde och betalning är beräknad till det tredje kvartalet 2017.

Media no image

JM förvärvar fastighet i Lund

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2017 08:51 CEST

JM har tecknat avtal med Corem om förvärv av mark för 560 byggrätter. Affären uppgår till 270 mkr. Tillträde och betalning är beräknad till det tredje kvartalet 2017.

Media no image

Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2017 10:08 CEST

​Under juli månad 2017 har anställda i JM bytt konvertibler mot 5 508 aktier.

Media no image

Delårsrapport januari - juni 2017

Pressmeddelanden   •   Jul 14, 2017 08:51 CEST

FORTSATT STABIL UTVECKLING PÅ SAMTLIGA MARKNADER

Media no image

JM produktionsstartar Kajplats 6 och Kajplats Kvarnholmen i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 15:12 CEST

JM produktionsstartar 199 lägenheter i projektet Kajplats 6 i Liljeholmskajen och 119 lägenheter i projektet Kajplats Kvarnholmen vid Kvarnholmen i Stockholm.

Media no image

JM säljer respektive förvärvar fastigheter i Österåker, Stockholm

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 10:43 CEST

JM säljer fastigheten Runö 7:153 för industriändamål samt förvärvar fastigheterna Husby 4:36 och del av Husby 4:16 för bostadsutveckling i Österåker kommun, norr om Stockholm.

Media no image

JM lanserar boendenära tjänster

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 09:17 CEST

Nu breddar JM sitt erbjudande och lanserar boendenära tjänster under namnet JM@home.

Media no image

Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 13:26 CEST

Under maj månad 2017 har anställda i JM bytt konvertibler mot 43 767 aktier. Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 73 099 022 respektive 70 807 975.

Media no image

JM säljer Bergrumsgaraget i Liljeholmen, Stockholm

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 13:25 CEST

​JM säljer befintlig fastighet, Ekfatet 3, på Liljeholmskajen omfattande ca 41 000 kvadratmeter.

Media no image

JMs styrelse har beslutat om återköp av aktier

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 10:02 CEST

JMs styrelse har beslutat använda det bemyndigande för återköp av egna aktier som gavs av årsstämman den 27 april 2017.

Media no image

Årsstämma i JM AB

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 09:28 CEST

​Vid årsstämman i JM AB den 27 april 2017 antog stämman styrelsens och valberedningens samtliga förslag.

Media no image

Delårsrapport januari - mars 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 14:31 CEST

​FORTSATT STABIL EFTERFRÅGAN OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT