Skip to main content

Taggar

Delårsrapport januari – juni 2018

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2018 08:51 CEST

VISS STABILISERING AV BOSTADSMARKNADEN I STOCKHOLM - STABIL UTVECKLING PÅ ÖVRIGA MARKNADER

JM förvärvar fastighet i Esbo, Helsingfors

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 09:24 CEST

JM förvärvar en centralt belägen skolfastighet i Alberga, Esbo i Stor-Helsingfors. Fastigheten har en lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör utveckling av 850 bostäder.

JM och Entra utvecklar ny stadsdel i Bryn, Oslo

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 15:53 CEST

​JM tecknar avtal med Entra om utveckling av ett centralt beläget område i Bryn, Oslo. Vid färdig detaljplan, bedömd till 2023, fullföljs affären samt köpeskilling fastslås och erläggs. Området har möjlighet till en utbyggnad om cirka 120 000 kvm bostäder och kommersiella lokaler.

     Maria Börtemark ny VD för Borätt och Seniorgården

Maria Börtemark ny VD för Borätt och Seniorgården

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 13:15 CEST

Maria Börtemark, idag VD för Strategisk Arkitektur, blir ny VD för AB Borätt och Seniorgården AB inom JM-koncernen. Maria har erfarenhet från olika ledande roller inom fastighets- och bostadsutveckling med tyngdpunkt på att driva affär, värdeskapande i tidiga skeden och konceptutveckling för att stärka platser och stadsdelar. Maria är utbildad Civ.ing Lantmäteri, KTH.

Delårsrapport januari – mars 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 08:40 CEST

Avvaktande marknad för nyproduktion i Stockholm – stabilisering av bostadspriser i Sverige och Norge

Årsstämma i JM AB

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 09:03 CEST

Vid årsstämman i JM AB den 12 april 2018 antog stämman styrelsens och valberedningens samtliga förslag.

Anders Wimmerstedt ny Produktionsdirektör i JM

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2018 16:20 CEST

​Anders Wimmerstedt tillträder omgående den nya rollen som Produktionsdirektör för JM-koncernens bostadsaffär och som ny medlem i JMs koncernledning.

JM säljer fastighet i Larvik, Norge

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 15:05 CEST

JM har avtalat om försäljning av fastigheten Terneveien i Stavern, Larvik. Affären uppgår till 14 mkr.

JM förvärvar fastighet i Asker utanför Oslo, Norge

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 08:45 CEST

JM har tecknat avtal med det norska pensionsbolaget KLP om förvärv av del av fastigheten Bergerveien 12 i Asker. Affären uppgår till cirka 340 mkr. Fastigheten tillträds under första kvartalet 2018 med betalning under det andra kvartalet.

JM förvärvar byggrätter på Södermalm i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 08:51 CEST

JM har tecknat exploateringsavtal med Stockholm Stad om förvärv av mark inom kvarteret Persikan i centrala Stockholm. Kvarteret har erhållit lagakraftvunnen detaljplan som för JM möjliggör utveckling av cirka 280 bostäder.

JM förvärvar byggrätter i Järvastaden, Solna

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 08:49 CET

JM förvärvar byggrätter från Vasakronan för 47 småhus i Järvastaden i Solna strax norr om Stockholm. Fastighetsvärdet i affären uppgår till 129 mkr. Tillträde och betalning sker under det första kvartalet 2018. Med förvärvet fortsätter JM utvecklingen av Järvastaden där man varit aktiva sedan 2006.

JM Entreprenad samarbetar med Riksbyggen

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 10:01 CET

​JM Entreprenad och Riksbyggen har tecknat ett samarbetsavtal med intentionen att JM Entreprenad under fem år bygger bostäder åt Riksbyggen.

Kallelse till JM ABs årsstämma den 12 april 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 11:13 CET

I enlighet med Regelverk för emittenter vid NASDAQ Stockholm offentliggör JM AB genom detta pressmeddelande kallelsen till årsstämman den 12 april 2018. Kallelsen offentliggörs härmed och publiceras på JMs webbplats onsdagen den 14 mars. Samma dag publiceras kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagblade

JM Entreprenad utför mark- och anläggningsarbeten i Stockholm Norvik Hamn i Nynäshamn

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 08:54 CET

Stockholms Hamnar ger JM Entreprenad förtroendet att utföra omfattande mark- och anläggningsarbeten för blivande godshamnen Stockholm Norvik strax söder om Stockholm.

Valberedningens förslag avseende styrelsens sammansättning inför JM ABs årsstämma 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2018 08:52 CET

Valberedningen i JM AB har beslutat att föreslå årsstämman 2018 följande beträffande styrelsens sammansättning.

Snickarpodden – av och med snickarlärlingar

Snickarpodden – av och med snickarlärlingar

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 09:50 CET

Möt kvinnorna som valde att byta sina jobb som bland annat florist, undersköterska och frisör för att ta på sig varsel och hjälm och ge sig ut på byggena.

Bokslutskommuniké 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 08:41 CET

STARK FINANSIELL STÄLLNING GER STYRKEPOSITION

JM och Skanska fortsätter utvecklingen av Täby park

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 08:53 CET

I och med antagandet av den första detaljplanen inom området Täby park fortsätter JM och Skanska utvecklingen av den nya stadsdelen i Täby, strax norr om Stockholm. Samarbetet hänförs till ett gemensamt förvärv från 2011 med vardera 50 % ägande.

JM miljömärker alla egna bostäder med Svanen

JM miljömärker alla egna bostäder med Svanen

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 08:42 CET

Alla JMs egna bostäder som byggs i alla koncernens länder ska hädanefter miljömärkas med Svanen. Tanken är att koncernens mångåriga arbete för frisk miljö och hållbar utveckling ska bli synligare för bostadskunderna.

JM förvärvar fastighet i Sköndal, Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 14:23 CET

JM har tecknat avtal med Stiftelsen Stora Sköndal om förvärv av mark för 157 byggrätter. Affären uppgår till 225 mkr. Tillträde och betalning sker under det fjärde kvartalet 2017.