Skip to main content

Taggar

Media no image

JM Entreprenad samarbetar med Riksbyggen

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 10:01 CET

​JM Entreprenad och Riksbyggen har tecknat ett samarbetsavtal med intentionen att JM Entreprenad under fem år bygger bostäder åt Riksbyggen.

Media no image

Kallelse till JM ABs årsstämma den 12 april 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 11:13 CET

I enlighet med Regelverk för emittenter vid NASDAQ Stockholm offentliggör JM AB genom detta pressmeddelande kallelsen till årsstämman den 12 april 2018. Kallelsen offentliggörs härmed och publiceras på JMs webbplats onsdagen den 14 mars. Samma dag publiceras kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagblade

Media no image

JM Entreprenad utför mark- och anläggningsarbeten i Stockholm Norvik Hamn i Nynäshamn

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 08:54 CET

Stockholms Hamnar ger JM Entreprenad förtroendet att utföra omfattande mark- och anläggningsarbeten för blivande godshamnen Stockholm Norvik strax söder om Stockholm.

Media no image

Valberedningens förslag avseende styrelsens sammansättning inför JM ABs årsstämma 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2018 08:52 CET

Valberedningen i JM AB har beslutat att föreslå årsstämman 2018 följande beträffande styrelsens sammansättning.

Snickarpodden – av och med snickarlärlingar

Snickarpodden – av och med snickarlärlingar

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 09:50 CET

Möt kvinnorna som valde att byta sina jobb som bland annat florist, undersköterska och frisör för att ta på sig varsel och hjälm och ge sig ut på byggena.

Media no image

Bokslutskommuniké 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 08:41 CET

STARK FINANSIELL STÄLLNING GER STYRKEPOSITION

Media no image

JM och Skanska fortsätter utvecklingen av Täby park

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 08:53 CET

I och med antagandet av den första detaljplanen inom området Täby park fortsätter JM och Skanska utvecklingen av den nya stadsdelen i Täby, strax norr om Stockholm. Samarbetet hänförs till ett gemensamt förvärv från 2011 med vardera 50 % ägande.

JM miljömärker alla egna bostäder med Svanen

JM miljömärker alla egna bostäder med Svanen

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 08:42 CET

Alla JMs egna bostäder som byggs i alla koncernens länder ska hädanefter miljömärkas med Svanen. Tanken är att koncernens mångåriga arbete för frisk miljö och hållbar utveckling ska bli synligare för bostadskunderna.

Media no image

JM förvärvar fastighet i Sköndal, Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 14:23 CET

JM har tecknat avtal med Stiftelsen Stora Sköndal om förvärv av mark för 157 byggrätter. Affären uppgår till 225 mkr. Tillträde och betalning sker under det fjärde kvartalet 2017.

Media no image

Elin Blixt utses till regionchef inom affärsenhet JM Bostad Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 10:57 CET

JM tar ytterligare steg i utvecklingen av sin verksamhet inom affärsenhet JM Bostad Stockholm. Därför utökas nu affärsenhetens befintliga tre regioner med en fjärde och Elin Blixt tillträder som regionchef.

Media no image

JMs årliga arbetsmiljödag blir en del av Safety Week

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 10:57 CET

JMs vision är att ha helt skadefria arbetsplatser där alla medarbetare känner sig trygga. Det är fullständigt oacceptabelt att sexuella trakasserier eller kränkningar sker obemärkt eller får fortgå. Sedan 2013 har JM årligen stannat upp hela koncern för fokus på arbetsmiljödagen. Nu växlar vi upp och genomför en hel vecka med extra fokus på arbetsmiljö – JMs Safety Week

Media no image

Förändring i JM ABs valberedning inför årsstämman 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 15:12 CET

Av instruktionen för valberedningen, som fastställdes av årsstämman 2017, framgår att om någon av aktieägarna som ingår i valberedningen per den 31 oktober inte längre tillhör de fyra största aktieägarna så ska denne ställa sin plats till förfogande till förmån för aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna.

Media no image

Delårsrapport januari – september 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 08:37 CEST

AVVAKTANDE MARKNAD I STOCKHOLM – STABIL MARKNAD I ÖVRIGA SVERIGE

Media no image

Susanne Persson ny affärsenhetschef för JM Bostad Riks

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 09:05 CEST

Susanne Persson efterträder Sören Bergström som ansvarig för Affärsenhet JM Bostad Riks i JMs koncernledning

Media no image

Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 10:36 CEST

Årsstämman i JM AB beslutade den 27 april 2017, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2018 ska utses per den 31 juli 2017 av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot.

Media no image

Nedsättning av aktiekapital i JM AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 10:17 CEST

JM har fått tillstånd av Bolagsverket att per den 25 augusti 2017 verkställa den nedsättning av aktiekapitalet med 2 044 847 kronor avseende 2 044 847 aktier som beslutades av årsstämman den 27 april 2017. I enlighet med 4 kap, 9 § lagen om handel med finansiella instrument ska uppgift om ändring i det totala antalet aktier offentliggöras den sista handelsdagen i månaden.

Media no image

JM förvärvar fastighet i Solna

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2017 09:29 CEST

JM har tecknat avtal med CapMan om förvärv av mark för 140 byggrätter. Affären uppgår till 86 mkr. Tillträde och betalning är beräknad till det tredje kvartalet 2017.

Media no image

JM förvärvar fastighet i Lund

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2017 08:51 CEST

JM har tecknat avtal med Corem om förvärv av mark för 560 byggrätter. Affären uppgår till 270 mkr. Tillträde och betalning är beräknad till det tredje kvartalet 2017.

Media no image

Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2017 10:08 CEST

​Under juli månad 2017 har anställda i JM bytt konvertibler mot 5 508 aktier.

Media no image

Delårsrapport januari - juni 2017

Pressmeddelanden   •   Jul 14, 2017 08:51 CEST

FORTSATT STABIL UTVECKLING PÅ SAMTLIGA MARKNADER