Skip to main content

Taggar

JM 66 JM Entreprenad 12 delårsrapport 9 årsstämma 7 Valberedning 5 aktier 5 JM Norge 3 Norra Djurgårdsstaden 2 Johan Skoglund 2 bokslutskommuniké 2 Svanen 2 Bergrumsgaraget 2 konvertibler 2 ekonomisk förvaltning 1 bokslut 1 kundnöjdhet 1 Oslo 1 KLP 1 fastighetsförvärv 1 fredrik persson 1 koncernledning 1 Slussen 1 Järvastaden 1 Danderyd 1 Tyresö 1 Asker 1 Esbo 1 liljeholmen 1 Miljömärkning 1 etiska riktlinjer 1 Svanenmärkning 1 teknisk förvaltning 1 Veidekke Bostad 1 ROT-priset 1 Alberga 1 Gar-Bo 1 Täby park 1 Kvarnholmen 1 susanne lindh 1 leanpris 1 strukturera produktionsprocessen 1 lean forum bygg 1 tidningen byggindustrin 1 kajen 4 1 Borätt 1 Mörby 1 olav line 1 Seniorgården 1 Bryn 1 Kista Torn 1 Maria Börtemark 1 podd 1 HSB Bostad 1 Persikan 1 Liljeholmskajen 1 Solelkommissionen 1 Obos Sverige 1 Småa AB 1 åretsbygge 1 Årets Bygge 2017 1 Havsprinsen 1 Rosenlundshöjden 1 Vollebekks 1 Jmbostad 1 Smarta kvadrat 1 Södermalm i Stockholm 1 Karihaugen 1 NKI-betyg 1 Riskbyggen 1 ANR BBDO 1 Claes Magnus Åkesson 1 Green Park AB 1 JM@home 1 JM Fastighetsutveckling 1 Kajplats 6 1 Kajplats Kvarnholmen 1 nedsättning aktiekapital 1 skadefria arbetsplatser 1 Bostad Stockholm 1 Stockholm Sköndal 1 Snickarpodden 1 Stockholm Norvik Hamn 1 Anders Wimmerstedt 1 safety week 1 JM Finland 1 Årsstämman 2019 1 Trygg Bostadsrättsförening 1 Peter Neuberg 1 Norge 1 Hållbarhet 1 Miljö 1 klimatsmart 1 nasdaq 1 styrelse 1 förvärv 1 arbetsmiljö 1 Premium 1 gert wingårdh 1 Svanenmärkt 1 Riksbyggen 1 Visa alla taggar

Årsstämman i JM AB 2019 avseende ordförande och styrelseledamöter

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 13:33 CET

Valberedningen i JM AB har beslutat att föreslå årsstämman 2019 följande beträffande styrelsens sammansättning.

JM har ingått förlikningsavtal angående utestående kundfordran

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2018 12:17 CET

JM har, genom sitt dotterbolag JM Entreprenad AB, ingått ett förlikningsavtal med extern beställare som innebär ett positivt kassaflöde om 320 mkr.

Förändring i JMs koncernledning

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 15:18 CET

JM Entreprenads affärsenhetschef Peter Neuberg har meddelat att han önskar sluta som affärsenhetschef och VD för JM Entreprenad AB.

Branschen inför kvalitetsmärkning av trygga bostadsrättsprojekt

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 12:18 CET

JM, Veidekke Bostad, Skanska, Peab, Obos Sverige, Besqab och Bostadsrätterna bildar tillsammans Trygg Bostadsrättsförening. Syftet är framför allt att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden.

Alkohol och droger i fokus på JMs Safety Week

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 09:16 CET

​Idag inleds JMs Safety Week och i år är hela koncernens fokusområde alkohol och droger. Målet är både att minska antalet olyckor samt ohälsan bland medarbetarna.

Förändring i Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2019

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 09:28 CET

Av instruktionen för valberedningen, som fastställdes av årsstämman 2018, framgår att om någon av aktieägarna som ingår i valberedningen per den 31 oktober inte längre tillhör de fyra största aktieägarna så ska denne ställa sin plats till förfogande till förmån för aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna.

Nu byggs JMs första Svanenprojekt

Nu byggs JMs första Svanenprojekt

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2018 10:15 CET

Under 2018 började JM miljömärka alla egna bostäder i koncernens alla länder med Svanen. Projektet Nor i Täby Park strax norr om Stockholm blir JMs första projekt att Svanenmärkas.

Delårsrapport januari - september 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 08:44 CEST

​POSITIV FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I STOCKHOLM – FORTSATT GOD LÖNSAMHET. Intäkterna minskade till 12 011 mkr (12 457) och rörelseresultatet minskade till 1 443 mkr (1 731). Rörelsemarginalen minskade till 12,0 procent (13,9). Resultatet inkluderar en förlust inom JM Entreprenad om –61 mkr (24)

Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2019

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 10:36 CEST

Årsstämman i JM AB beslutade den 12 april 2018, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019 ska utses per den 31 juli 2018 av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot.

Nedsättning av aktiekapital JM AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 10:00 CEST

​JM har fått tillstånd av Bolagsverket att per den 16 augusti 2018 verkställa den nedsättning av aktiekapitalet med 1 476 421 kronor avseende 1 476 421 aktier som beslutades av årsstämman den 12 april 2018. I enlighet med 4 kap, 9 § lagen om handel med finansiella instrument ska uppgift om ändring i det totala antalet aktier offentliggöras den sista handelsdagen i månaden.

Delårsrapport januari – juni 2018

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2018 08:51 CEST

VISS STABILISERING AV BOSTADSMARKNADEN I STOCKHOLM - STABIL UTVECKLING PÅ ÖVRIGA MARKNADER

JM förvärvar fastighet i Esbo, Helsingfors

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 09:24 CEST

JM förvärvar en centralt belägen skolfastighet i Alberga, Esbo i Stor-Helsingfors. Fastigheten har en lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör utveckling av 850 bostäder.

JM och Entra utvecklar ny stadsdel i Bryn, Oslo

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 15:53 CEST

​JM tecknar avtal med Entra om utveckling av ett centralt beläget område i Bryn, Oslo. Vid färdig detaljplan, bedömd till 2023, fullföljs affären samt köpeskilling fastslås och erläggs. Området har möjlighet till en utbyggnad om cirka 120 000 kvm bostäder och kommersiella lokaler.

     Maria Börtemark ny VD för Borätt och Seniorgården

Maria Börtemark ny VD för Borätt och Seniorgården

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 13:15 CEST

Maria Börtemark, idag VD för Strategisk Arkitektur, blir ny VD för AB Borätt och Seniorgården AB inom JM-koncernen. Maria har erfarenhet från olika ledande roller inom fastighets- och bostadsutveckling med tyngdpunkt på att driva affär, värdeskapande i tidiga skeden och konceptutveckling för att stärka platser och stadsdelar. Maria är utbildad Civ.ing Lantmäteri, KTH.

Delårsrapport januari – mars 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 08:40 CEST

Avvaktande marknad för nyproduktion i Stockholm – stabilisering av bostadspriser i Sverige och Norge

Årsstämma i JM AB

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 09:03 CEST

Vid årsstämman i JM AB den 12 april 2018 antog stämman styrelsens och valberedningens samtliga förslag.

Anders Wimmerstedt ny Produktionsdirektör i JM

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2018 16:20 CEST

​Anders Wimmerstedt tillträder omgående den nya rollen som Produktionsdirektör för JM-koncernens bostadsaffär och som ny medlem i JMs koncernledning.

JM säljer fastighet i Larvik, Norge

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 15:05 CEST

JM har avtalat om försäljning av fastigheten Terneveien i Stavern, Larvik. Affären uppgår till 14 mkr.

JM förvärvar fastighet i Asker utanför Oslo, Norge

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 08:45 CEST

JM har tecknat avtal med det norska pensionsbolaget KLP om förvärv av del av fastigheten Bergerveien 12 i Asker. Affären uppgår till cirka 340 mkr. Fastigheten tillträds under första kvartalet 2018 med betalning under det andra kvartalet.

JM förvärvar byggrätter på Södermalm i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 08:51 CEST

JM har tecknat exploateringsavtal med Stockholm Stad om förvärv av mark inom kvarteret Persikan i centrala Stockholm. Kvarteret har erhållit lagakraftvunnen detaljplan som för JM möjliggör utveckling av cirka 280 bostäder.