Skip to main content

Åsa Söderström Jerring föreslås till ny styrelseledamot i JM AB

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 14:12 CET

Valberedningen i JM AB kommer att vid Årsstämman 2007 föreslå att Åsa Söderström Jerring blir ledamot i JMs styrelse. Valberedningens bedömning är att Åsa Söderström Jerring kommer att tillföra styrelsen ytterligare kompetens inom bygg- och fastighetsområdet.

Åsa Söderström Jerring är 49 år, civilekonom och har en 25-årig karriär inom olika företag, företrädesvis med anknytning till bygg- och fastighetsbranschen. De senaste fyra åren har hon varit verksam som VD för SWECO Theorells AB, landets äldsta och ledande installationskonsult.

Åsa Söderström Jerring är styrelseordförande och delägare i Infotain & Infobooks AB samt ordförande i Byggbranschens etiska råd. Hon är ledamot i styrelserna i Geveko AB och Geosigma AB samt ledamot i byggrådet i Sveriges Provnings-och Forskningsinstitut och programledare för IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.

Åsa Söderström Jerring eller hennes närstående äger inga aktier i JM AB.

Valberedningen anser att Åsa Söderström Jerring är oberoende i förhållande till JM AB och bolagets ledning respektive större aktieägare i bolaget.

Övriga stämmovalda ledamöter: Lars Lundquist (invald 2005), Elisabet Annell (invald 2002), Eva-Britt Gustafsson (invald 2005), Bengt Larsson (invald 2004), Berthold Lindqvist (invald 2001), Torbjörn Torell (invald 2004) och Johan Skoglund (invald 2003), föreslås till omval.

Till styrelseordförande föreslås oförändrat Lars Lundquist.

För ytterligare information kontakta:
KG Lindvall, valberedningens ordförande, tel. 070-559 65 57
Ellinor Bjennbacke, vik. pressansvarig JM, tel. 08-782 86 33

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter ca 10 miljarder kr och har ca 2200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på den Nordiska Börsens lista, segmentet Large Cap.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy