Skip to main content

Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 14:55 CET

God försäljning och hög nivå av produktionsstartade bostäder

  • Intäkterna uppgick till 9 136 mkr (9 620) varav omräkning enligt IFRIC 15 har inneburit en intäktseffekt om -138 mkr (842). Intäkterna enligt segmentsredovisningen uppvisar en ökning om 496 mkr (-3 451)

  • Antal sålda bostäder uppgick till 3 276 (3 291) och produktionsstarterna ökade till 3 404 (2 150)

  • Resultatet före skatt ökade till 840 mkr (529) varav omräkning enligt IFRIC 15 har inneburit en resultateffekt om -62 mkr (-18). Resultat efter skatt ökade till 594 mkr (365). Rörelsemarginalen ökade till 9,9 procent (6,7)

  • Räntabiliteten på eget kapital för året ökade till 15,7 procent (10,6). Resultatet per aktie ökade till 7,10 kronor (4,40)

  • Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 42 mkr (1 124) varav erlagd likvid för Dalénumförvärvet, Stockholm, -719 mkr

  • Styrelsen föreslår 4,50 kronor (2,50) i utdelning för 2010.

Informationen i denna bokslutskommuniké och delårsrapport är sådan som JM ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2011.

Denna och tidigare pressmeddelanden finns även på
www.jm.se

För ytterligare information kontakta:
Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08 – 782 89 39
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör, 08 – 782 89 71
Tomas Eriksson, Pressansvarig 08 – 782 86 61

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 9 miljarder kr och har cirka 2 100 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy