Skip to main content

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2003 16:33 CEST

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 332 mkr (416).
Fastighetsförsäljningar om 2 101 mkr (921) gav ett resultat om 399 mkr (176), varav 96 mkr (176) ingår i resultat projektutveckling.

Bytesaffär kontors- mot bostadsfastigheter i Stockholm, fullföljd genom förvärv av bostadsbestånd i Vaxholm.
Sålda bostäder under perioden ökade till 1 275 (1 251).
Resultat projektutveckling uppgick till 159 mkr (470). Projektutvecklingsmarginalen för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 1,9 procent (12,1).
För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till
5 procent (19) och resultatet per aktie uppgick till 7 kronor (23).

Stockholm den 21 juli 2003
Johan Skoglund
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

Ytterligare information och telefonkonferens

För ytterligare information hänvisas till:
Johan Skoglund, VD och koncernchef 08 – 782 89 39
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör 08 – 782 89 71

Den 22 juli kl. 09.00 anordnar JM telefonkonferens. Johan Skoglund och Claes Magnus Åkesson svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring +46 8 562 137 06 fem minuter innan konferensens början.

Kommande informationstillfällen
22 oktober 2003 Delårsrapport perioden januari – september 2003
16 februari 2004 Bokslutskommuniké för 2003

JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsen. Antalet anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka 2 600 och omsättningen uppgår till cirka 8 miljarder kronor. Bolaget är Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus på projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten.

JM AB, 169 82 Stockholm
Besöksadress: Telegrafgatan 4, Solna
Tel. 08-782 87 00 Fax 08-782 86 00
www.jm.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera