Skip to main content

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 12:35 CEST

Nettoomsättningen uppgick till 5 563 mkr (6 571) och periodens resultat till
209 mkr (460)
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 300 mkr (646).
Fastighetsförsäljningar om 2 116 mkr (1 692) gav ett resultat om 400 mkr (270), varav 97 mkr (270) ingår i resultat projektutveckling.
Bytesaffär kontors- mot bostadsfastigheter i Stockholm, fullföljd genom förvärv av bostadsbestånd i Vaxholm om cirka 1 100 bostäder.
Sålda bostäder under perioden ökade till 2 007 (1 825).
Resultat projektutveckling uppgick till 166 mkr (724). Projektutvecklingsmarginalen för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till –1,3 procent (12,4).
För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till
0 procent (18) och resultatet per aktie uppgick till 0 kronor (22).
Stockholm den 22 oktober 2003

Johan Skoglund
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Ytterligare information och kommande informationstillfällen
För ytterligare information hänvisas till:
Johan Skoglund, VD och koncernchef 08 – 782 89 39
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör 08 – 782 89 71

Kommande informationstillfällen

16 februari 2004 Bokslutskommuniké för 2003
28 april 2004 Delårsrapport perioden januari – mars 2004
28 april 2004 Bolagsstämma

JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsen. Antalet anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka 2 500 och omsättningen uppgår till cirka 8 miljarder kronor. Bolaget är Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus på projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten.

JM AB, 169 82 Stockholm
Besöksadress: Telegrafgatan 4, Solna
Tel. 08-782 87 00 Fax 08-782 86 00
www.jm.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.