Skip to main content

Delårsrapport januari - juni 2017

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2017 08:51 CEST

FORTSATT STABIL UTVECKLING PÅ SAMTLIGA MARKNADER

  • Intäkterna enligt segmentsredovisningen ökade till 8 644 mkr (7 727) och rörelseresultatet ökade till 1 188 mkr (893). Rörelsemarginalen ökade till 13,7 procent (11,6)
  • Resultatet före skatt ökade till 1 467 mkr (801). Resultat efter skatt ökade till 1 201 mkr (617)
  • Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 43,6 procent (27,5). Resultatet per aktie under första halvåret ökade till 16,90 kronor (8,40)
  • Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 1 294 mkr (1 487)
  • Antal sålda bostäder uppgick till 1 735 (1 958) och produktionsstarterna uppgick till 1 719 (1 772).

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, IR-ansvarig, 08-782 89 71

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värde­pappersmarknaden. Informationen lämna­des, genom nedanstående/ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-07-14 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.