Skip to main content

Delårsrapport januari – mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 13:28 CEST

Stark intäktsökning och fortsatt hög lönsamhet

- Intäkterna ökade med 41 procent till 2 898 mkr (2 054) och antal sålda bostäder uppgick till 946 (1 021)

- Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till 356 mkr (155) och första kvartalets resultat efter skatt ökade till 287 mkr (109). Rörelsemarginalen ökade till 13,0 procent (8,7)

- Fastighetsförsäljningar om 511 mkr (352) gav ett resultat om 65 mkr (38)

- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 36,2 procent (14,2). Resultatet per aktie för första kvartalet ökade till 11,60 kronor (3,90)

- Den räntebärande nettofordran ökade med 1,7 mdkr till 1,6 mdkr (-0,1). Koncernens kassaflöde inklusive försäljningar av fastigheter uppgick till 64 mkr (516)

För fullständig delårsrapport se bifogad PDF.För ytterligare information kontakta:
Johan Skoglund, VD och koncernchef, johan.skoglund@jm.se, 08-782 89 39
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör,
claes-magnus.akesson@jm.se, 08-782 89 71
Tomas Eriksson, pressansvarig, tomas.eriksson@jm.se, 08 – 782 86 61


Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se


JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter ca 10 miljarder kr och har ca 2200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsens A-lista.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera