Skip to main content

JM AB - Delårsrapport januari – september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 14:34 CEST

Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

- Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till 2 958 (3 349)
- Resultatet efter finansiella poster förbättrades till 627 mkr (425) och periodens resultat efter skatt ökade till 544 mkr (303). Rörelsemarginalen ökade till 10,0 procent (8,8)
- Fastighetsförsäljningar om 539 mkr (722) gav ett resultat om 100 mkr (96)
- Räntabiliteten på eget kapital ökade till 22,6 procent. Resultatet per aktie för niomånadersperioden ökade till 20,20 kronor (10,80)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten under de första nio månaderna uppgick till 1 471 mkr (1 164)
- Koncernens kapitalbehov är föremål för översyn. Överskott av eget kapital bedöms preliminärt uppgå till 800-1 000 mkr

För hela rapporten se bifogad PDF.

För ytterligare information hänvisas till:
Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08 - 782 89 39
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör, 08 - 782 89 71Kommande informationstillfällen:
28 april 2005, Delårsrapport perioden januari - mars 2005
28 april 2005, Bolagsstämma

Detta och tidigare pressmeddelande finns även på www.jm.se

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter ca 8,5 miljarder kr och har ca 2200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsens A-lista.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.