Skip to main content

JM bygger bostäder på Restaurantholmen i Saltsjöbaden

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 13:35 CEST

Nu är det klart med försäljningen av en del av JMs tomtmark på Restaurantholmen i Saltsjöbaden. Köparen, RehabLiving, planerar en rehabanläggning med hög kvalitet på holmen. Avtalet innebär samtidigt en möjlighet för JM att utveckla 30 bostäder i anslutning till anläggningen. Holmen kommer även fortsättningsvis att vara tillgänglig för allmänheten.

– Många har väntat länge på det här, säger Martin Asp, projektledare på JM. Intresset för att få en bostad på Restaurantholmen, nära ångbåtsbryggan och Saltsjöbadens station men ändå mitt bland tallar och klipphällar, är stort.

I och med avtalet påbörjar JM arbetet med bygglovsprojekteringen. En bygglovsansökan kommer att lämnas in till Nacka kommun före sommaren. Försäljning och byggnation kan påbörjas så snart bygglov har beviljats.

Planerna för Restaurantholmen utgör en del av upprustningen av den kulturhistoriska skärgårdsmiljön i och kring Hotellviken. Bland JMs åtgärder kan nämnas återställandet av de två kallbadhusen från tidigt 1900-tal till originalskick, iordningställandet av gamla promenadvägar samt en renovering av två bågbroar.

JM överlåter 85 % av Restaurantholmens yta till Nacka kommun medan de båda kallbaden har skänkts till föreningen Restaurantholmens vänner.

Den planerade rehabanläggningen kommer att innehålla utrymmen för bl.a. gym, pool, terapirum och restaurant. Konceptet omfattar dessutom ett antal sviter och särskilda gästrum.

Försäljningen kommer inte att påverka JMs resultat momentant. Resultatet kommer löpande att redovisas i takt med projektets upparbetning.
För ytterligare information kontakta:
Martin Asp, projektledare, 08 – 789 89 85
Tomas Eriksson, pressansvarig, 08 – 782 86 61

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter ca 10 miljarder kr och har ca 2200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsens A-lista.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera