Skip to main content

JM förvärvar fastighet i Solna

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2017 09:29 CEST

JM har tecknat avtal med CapMan om förvärv av mark för 140 byggrätter. Affären uppgår till 86 mkr. Tillträde och betalning är beräknad till det tredje kvartalet 2017.

Den förvärvade fastigheten, Bladet 4, är belägen i Bergshamra i Solna och används idag som parkeringsplats för det intill liggande kontorshuset. De befintliga parkeringsplatserna planeras att förläggas i garage under det kommande bostadskvarteret. Fastigheten har ett intressant läge i ett utvecklingsområde, där Solna Stad har som ambition att komplettera stadsmiljön med ny bostadsbebyggelse samt utveckling av närservicen och nya stråk mellan norra och södra Bergshamra. Förvärvet kommer att redovisas inom affärssegment JM Bostad Stockholm under det tredje kvartalet 2017.

– Det är mycket glädjande att vi har tecknat avtal med CapMan. Solna är en mycket attraktiv kommun och det är roligt att kunna stärka vår position med ytterligare ett projekt i Bergshamra som kommer att utvecklas mycket under de närmaste åren, säger Annika Berg, regionchef JM Stockholm nord.

För ytterligare information kontakta:
Annika Berg, regionchef JM region Stockholm nord, 08-782 15 22
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-08-22 kl. 09:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.