Skip to main content

JM klimatkompenserar flygresor

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 09:28 CET

JM har beslutat att klimatkompensera koncernens samtliga flygresor genom att investera i koldioxidminskningsprojekt som ingår i FN:s Clean Development Mechanism, CDM. De projekt som JM investerar i uppnår så kallad ”Gold Standard”. De granskas av FN och är dessutom godkända av bland andra WWF och Greenpeace.

- Vi strävar i första hand efter att minimera våra egna direkta utsläpp, förklarar Patrik Andersson, miljöchef på JM. Det gör vi exempelvis genom att erbjuda lågenergihus som standard i all vår produktion. Men för de utsläpp som trots allt finns kvar – exempelvis i form av flygresor – klimatkompenserar vi och bidrar på så sätt till att minska utsläppen någon annanstans i världen.

JM kompenserar för totalt cirka 450 ton CO2.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Andersson, miljöchef 08-782 89 59
Tomas Eriksson, pressansvarig: 08-782 86 61

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 9 miljarder kr och har cirka 2 100 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy