Skip to main content

JM säljer fastighet i Stockholm för 70 mkr - realiserat resultat 7 mkr

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 14:35 CET

I en affär med AFA säljer JM fastigheten Läraren 4 på Torsgatan i
Stockholm. Fastigheten innehåller kontors- och butikslokaler samt en
mindre del bostäder. Försäljningspriset uppgår till 70 mkr och ger JM
ett realiserat resultat om 7 mkr. Resultatet kommer att redovisas under
fjärde kvartalet 2003.

Vakansgraden inom JMs bestånd av färdigutvecklade kontorsfastigheter
samt bostadsfastigheter uppgår efter denna försäljning till cirka 5
procent.

För ytterligare information kontakta:
Sten Hamberg, JM AB, telefon 08-782 88 52 alternativt
Eva Eriksson, JM AB, telefon 08-782 88 99.

Stockholm 2003-12-10
JM AB
Koncernstab Kommunikation

Detta och tidigare pressmeddelande finns även på www.jm.se

JM är ett publikt bolag och noterat på Stockholmsbörsen. Antalet
anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka 2 700 och
omsättningen år 2002 uppgick till cirka 9 miljarder kronor. Bolaget är
Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus på
projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala
lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor
kännetecknar verksamheten.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy