Skip to main content

JM utvecklar bostäder och lokaler på Kvarnholmen i Nacka Kommun, Stockholm

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 09:08 CET

JM och KF Fastigheter har överenskommit om att gemensamt utveckla Kvarnholmen till en helt ny stadsdel. Målet är att tillskapa byggrätter motsvarande ca 2 100 bostäder samt 90 000 kvadratmeter för kommersiella lokaler och skolor.

JMs andel av byggrätterna är 50 % med option att förvärva ytterligare del av KF Fastigheters framtida byggrätter. Köpeskillingen uppgår till 350 mkr och erläggs vid tillträdet i december 2006. Om exploateringsutfallet ökar ska JM till KF Fastigheter erlägga en tilläggsköpeskilling, vilken idag kan uppskattas ligga inom intervallet 50-150 mkr. Köpeskillingen för vad som kan förvärvas enligt optionerna fastställs genom värdering vid respektive förvärv. Byggstart planeras till år 2009 med en beräknad första inflyttning under 2010. Hela området beräknas stå klart år 2017.

Affären är villkorad av att Nacka kommun godkänner att avtal avseende detaljplanering och exploatering överlåts på ett gemensamt ägt bolag.

– Kvarnholmen är belägen utmed Saltsjön vid inloppet till Stockholms stad mittemot Djurgården och utgör en fantastisk miljö. Det är med andra ord en affär som ligger helt i linje med JMs ambition att utveckla moderna bostäder i mycket attraktiva lägen, säger Johan Skoglund, VD på JM.

På Kvarnholmen planeras också för goda kommunikationer. Det befintliga vägnätet ska utvecklas; strandpromenader samt gång- och cykelvägar byggs ut. En ny högbro över Svindersviken byggs också för att öppna upp för helt nya resvägar för bil- och kollektivtrafik och för att underlätta kommunikationen mellan Kvarnholmen och Nacka.

För ytterligare information kontakta:
Zdravko Markovski, Affärsenhetschef, JM Bostad Stockholm, tel. 08-782 88 13
Ellinor Bjennbacke, vik. Pressansvarig, JM, tel. 08-782 86 33

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter ca 10 miljarder kr och har ca 2200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på den Nordiska Börsens lista, segmentet Large Cap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy