Skip to main content

JMs styrelse har beslutat om återköp av aktier

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2017 10:02 CEST

JMs styrelse har beslutat använda det bemyndigande för återköp av egna aktier som gavs av årsstämman den 27 april 2017.

Förvärv av stamaktier i JM AB får endast ske på NASDAQ Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett flertal tillfällen, dock längst till årsstämman 2018. Högst så många stamaktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga stamaktier i bolaget. JM innehar för närvarande 2 044 847 egna stamaktier. Förvärv av stamaktier i JM AB får ske endast till ett pris inom det på NASDAQ Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Det totala antalet aktier i JM uppgår till 73 055 255.

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och Finansdirektör, 08-782 89 71

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämna­des för offentliggörande 2017-04-27 kl. 19:30 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se .

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy