Skip to main content

JMs utestående kundfordran

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2017 14:58 CET

Med anledning av Dagens Industris artikel den 6 februari om JMs tvist med beställare.

JM har, genom sitt dotterbolag JM Entreprenad AB, under 2013-2016 genomfört en entreprenad på löpande räkning uppgående till 1,6 mdkr. Projektet är i sin helhet slutbesiktigat och godkänt. Per 2016-12-31 uppgår JMs kundfordran i aktuellt projekt till 395 mkr exklusive upplupna dröjsmålsräntor. I skiljedomsprocessen har beställaren endast framfört sina motkrav kvittningsvis, vilket innebär att beställarens krav därmed maximalt kan uppgå till JMs totala fordran. JMs värdering av tvisten har gjorts inom ramen för resultatavräkningen av projektet. Värderingen är gjord med stöd av extern rådgivning där aktuell bedömning är att gjorda avsättningar täcker den bedömda risken i projektet.

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, 08-782 89 71

Denna information är sådan som JMAB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-02-06 kl. 14:30 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.