Skip to main content

Öppenhet ger tryggare boendemiljöer

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 10:50 CEST

Öppenhet och tydlighet är nyckelorden för att skapa trygghet. Det var huvudbudskapet när Stiftelsen Tryggare Sverige och JM presenterade rapporten ”Trygghet i boende”. Åtgärdsförslagen, som sammanfattas i ett nationellt trygghetsprogram, handlar mindre om stängsel och lås och mer om trygghetsskapande åtgärder som exempelvis ljusa innergårdar, naturliga mötesplatser och tvättstugor i entréplan.

I rapporten ”Trygghet i boendet” pekar författarna på riskerna med att bygga bostadsområden som är avgränsade och stängda för allmänheten.

- Många människor känner sig otrygga i samhället idag, säger Karl-Åke Pettersson, ordförande för Stiftelsen Tryggare Sverige. Resultatet blir fler övervakningskameror, dubbla lås och slutna bostadsområden, så kallade gated communities, vilket är olyckligt eftersom det riskerar att leda till känslan av ökad otrygghet istället för tvärtom!

De viktigaste åtgärderna för att minska brottsligheten och öka tryggheten sammanfattas i ett nationellt trygghetsprogram och handlar om den rumsliga utformningen av städer, bostadsområden och byggnader. I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm har JM redan börjat tillämpa delar av trygghetsprogrammet.

- Här har vi genomfört en analys baserat på JMs trygghetsprogram med tydliga checklistor för de åtgärder vi utför och kommer att utföra, förklarar Robert Vangstad, affärsutvecklingschef på JM. Det handlar exempelvis om att öppna upp innergårdarna så att de blir tillgängliga för fler, lysa upp mörka platser och att skapa överskådlighet – de boende ska själva kunna övervaka sitt område på ett bra sätt.

Rapporten ”Trygghet i boende”, tillsammans med det nationella trygghetsprogrammet presenterades på en konferens i Stockholm nyligen. Rapporten kan beställas direkt från Jure Förlag via
www.jure.se, Eriksson, T. (2010). ”Trygghet i boende”.

Trygghetsprogrammet kan laddas ner från
www.jm.se/nyhetsrum.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lindgren, generalsekr. Stiftelsen Tryggare Sverige, 08-555 35 290
Robert Vangstad, affärsutvecklingschef JM, 08-782 85 30

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 9 miljarder kr och har cirka 2 000 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy