Skip to main content

Regeringsbeslut: Klart för upprustning av kulturhistorisk skärgårdsmiljö

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 13:15 CET

110 nya bostäder, renovering av de Q-märkta kallbadhusen, förbättringar av vägar, strandpromenader och naturområden, etablering av en publik anläggning samt utbyggnad av marinan är en del av satsningen för att åter få Hotellviken i Saltsjöbaden till ett levande bostadsområde och uppskattat utflyktsmål. I enlighet med den nya detaljplanen tar JM ett helhetsansvar för upprustningen.

Genom Regeringens beslut 27 november, har nu Nacka Kommuns detaljplan för Saltsjöbaden och Hotellviken utanför Stockholm, vunnit laga kraft. Utvecklingen och upprustningen av denna historiska skärgårdsmiljö som är förklarat som riksintresse för kulturminnesvården, planeras att vara färdigt 2006/07.

Enligt antagen detaljplan och exploateringsavtal, kommer JM att bygga ca 110 nya bostäder, både lägenheter och radhus. JM kommer bl a också att renovera de två kallbadhusen från tidigt 1900-tal till originalskick, bygga en publik anläggning om ca 2 100 kvm för hotell-, konferens-, kultur- och/eller rekreationsändamål samt en utomhusteater. JM ska även förbättra vägar, restaurera strandpromenader, naturområden, allmänna gång- och cykelstråk samt broar.

JM överlåter 85 % av Restaurantholmens yta till Nacka Kommun för att tjäna som parkmark och de båda kallbaden skänks till föreningen Restaurantholmens Vänner vars framtida drift och underhåll säkerställs ekonomiskt. Utöver detta kommer JM även att uppföra ett nytt servicehus och hamnkontor i gästhamnen samt bygga en ny pir till KSSS.

- Med hänsyn till de stora värden som finns på platsen i form av t ex miljö, kulturhistoria och tradition, kommer vi att tillvarata och utveckla området och se till att upprustningen kan komma alla till del, säger Martin Asp, projektledare, JM.

För ytterligare information kontakta:
Martin Asp, projektledare JM AB, telefon 08-782 8985, mobil 070-316 41 14.
För bakgrundsinformation och bilder, var vänlig se www.jm.se
Stockholm 2003-12-01

JM AB
Koncernstab Kommunikation

Detta och tidigare pressmeddelande finns även på www.jm.se

JM är ett publikt bolag och noterat på Stockholmsbörsen. Antalet anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka 2 700 och omsättningen år 2002 uppgick till cirka 9 miljarder kronor. Bolaget är Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus på projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy