Skip to main content

Styrelsens förslag till villkor för inlösen av aktier i JM

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 11:12 CEST

Styrelsen i JM AB (publ) har föreslagit, så som tidigare kommunicerats i bokslutskommunikén för 2005, ett inlösenprogram på cirka 1 000 miljoner kronor.

* Styrelsen föreslår inlösen av var femtonde aktie för 625 kronor per aktie
* Genom inlösen föreslås cirka 1 000 miljoner kronor överföras till aktieägarna.

Styrelsen för JM AB (publ) har idag fastställt villkoren för sitt förslag om inlösen till årsstämman den 27 april 2006. Var femtonde aktie föreslås kunna lösas in mot en kontant ersättning om 625 kronor. För varje aktie i JM erhålls en inlösenrätt. Femton inlösenrätter erfordras för att lösa in en aktie. Vid full anslutning till erbjudandet om inlösen kommer cirka 1,65 miljoner aktier att lösas in och cirka 1 000 miljoner kronor att överföras till aktieägarna i JM.

Tidplan (under förutsättning av årsstämmans godkännande):
* Sista dag för handel med aktier i JM, inkl. inlösenrätter: 27 april 2006
* Första dag för handel med aktier i JM exkl. inlösenrätter: 28 april 2006
* Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter: 3 maj 2006
* Informationsbroschyr och anmälningssedel distribueras: 8 maj 2006
* Anmälningsperiod: 12 maj – 8 juni 2006
* Handel i inlösenrätter vid Stockholmsbörsen: 12 maj – 2 juni 2006
* Utbetalning av inlösenlikvid beräknas ske omkring halvårsskiftet 2006

Aktieägarna erbjuds möjligheten till courtagefri försäljning av högst 1 000 inlösenrätter genom Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) under perioden 12 maj – 29 maj 2006 enligt ett särskilt anmälningsförfarande.

Aktieägare som önskar ytterligare information om inlösenförfarandet är välkomna att ringa Carnegie på 08 – 588 694 81.Vid övriga frågor, kontakta
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör, JM, tel. 08-782 87 91
Tomas Eriksson, pressansvarig JM, tel. 08-782 86 61

Detta och tidigare pressmeddelanden finns på www.jm.se.
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter ca 10 miljarder kr och har ca 2300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsens A-lista.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera