Skip to main content

Valberedningens för JM AB förslag vid årsstämman 2016 avseende ordförande och styrelseledamöter

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 16:10 CET

Valberedningen i JM AB har beslutat att föreslå årsstämman 2016 följande beträffande styrelsens sammansättning.

Antal ledamöter i styrelsen: Sju ordinarie ledamöter, inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Lars Lundquist som ordförande i styrelsen (invald 2005). Valberedningen föreslår vidare omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh (invald 2013), Johan Bergman (invald 2012), Eva Nygren (invald 2013), Kia Orback Pettersson (invald 2010) och Åsa Söderström Jerring (invald 2007). Ledamöterna Anders Narvinger och Johan Skoglund har avböjt omval.

Valberedningen föreslår Thomas Thuresson som ny ledamot av styrelsen. Thomas Thuresson är civilekonom och sedan 1995 ekonomi- och finansdirektör i Alfa Laval-koncernen där han varit anställd sedan 1988, bland annat som affärsområdescontroller och koncerncontroller. Tidigare har Thomas Thuresson också haft anställningar inom bland annat PLM och Volvo. Thomas Thuresson har styrelseuppdrag inom Alfa Laval-koncernen och var under åren 2008-2015 styrelseledamot i PartnerTech AB.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i JM AB torsdagen den 21 april i år kommer att anges i kallelsen till årsstämman den 23 mars i år.

Valberedningen för JM AB är sammansatt enligt följande:

Swedbank Robur Fonder: Åsa Nisell, ordförande
AMF Försäkring och Fonder: Lars-Åke Bokenberger
SEB Fonder: Hans Ek
Nordea Funds: Jan Särlvik
Lars Lundquist, styrelseordförande i JM AB

För ytterligare information kontakta:
Valberedningens ordförande Åsa Nisell, Swedbank Robur fonder, 08-585 924 00

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy