Skip to main content

Valberedningens förslag till styrelse i JM AB

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 16:48 CEST

Vid årsstämman i JM AB klockan 16.00, torsdagen den 27 april kommer följande förslag till styrelsesammansättning att läggas fram av valberedningen.

Antal styrelseledamöter föreslås vara sju. Samtliga nuvarande ledamöter föreslås för omval.

* Lars Lundquist, ordförande, tidigare bl.a. finansdirektör och vice VD i SEB
* Elisabet Annell, ledamot, VD och koncernchef i Univero Group
* Eva-Britt Gustafsson, ledamot, VD i Venantius AB
* Bengt Larsson, ledamot, tidigare bl.a. Europachef och ledamot av koncernledningen för IKEA.
* Berthold Lindqvist, ledamot, tidigare bl.a. VD och koncernchef i Gambro AB
* Tohan Skoglund, ledamot, VD och koncernchef i JM AB
* Torbjörn Torell, ledamot, VD och koncernchef i Bravida

Se www.jm.se för mer information om respektive ledamot/ordförande.

Valberedningen har bestått av KG Lindvall, Robur fonder; Anders Algotsson, AFA Försäkring; Mats Tunér, SEB fonder; Björn Franzon, Fjärde AP-fonden samt Lars Lundquist, styrelseordförande i JM. Valberedningens arbete har skett i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning.

Årsstämman i JM kommer att hållas klockan 16.00, torsdagen den 27 april 2006 på bolagets huvudkontor i Solna.


För ytterligare information kontakta:
KG Lindvall, ordförande i valberedningen, tel. 070-559 65 57
Urban Lilja, chefsjurist JM tel. 08-782 87 05
Tomas Eriksson, pressansvarig JM, tel. 08-782 86 61


JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter ca 10 miljarder kr och har ca 2300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsens A-lista.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy