Media-no-image

Årets Mentor i Norrbottens län utsedda! Mentorskap kan avgöra ett lyckat företagande

Pressmeddelanden   •   2015-10-03 07:30 CEST

Luleåföretagaren Peder Hansson har utsetts till Årets Mentor i Norrbotten i kategorin befintliga företag. Han utsågs vid en ceremoni på länsresidenset i Luleå och prisutdelare var landshövding Sven-Erik Österberg och Almi Nords VD Niklas Jonsson. Till Årets Mentor i kategorin blivande företagare har utsetts Hans Sammelin. – Peder Hansson har hjälpt mig att tänka utanför ramarna och utanför min trygghetszon, säger hans adept Jessica Israelsson. – Han har väglett och pushat mig, säger Hans Sammelins adept Helena Movenius. 

– En mentor kan bli avgörande om en företagare lyckas och kan få sitt företag att växa och överleva, menar Hans Å. Strandberg hos Almi Nord och Jessica Mella Nilsson, Företagarna Kiruna/ NyföretagarCentrum (samkör), som utser Årets Mentorer i länet. De båda pristagarna är också nominerad till utmärkelsen Årets Mentor i Sverige.

"Hans råd är effektiva och praktiska"

Årets mentor Peder Hansson är VD för Luleåbaserade rekryteringsföretaget Terminalen, som erbjuder konsulttjänster inom personalområdet och omlokaliserar arbetskraft till Norrland. Han har stor erfarenhet av att arbeta internationellt både som konsult och verksamhetschef i Europa, Mellanöstern, Afrika och USA. - Peder Hansson har hjälpt mig att tänka utanför ramarna och utanför min trygghetszon. Hans råd är effektiva och praktiska. Han har hjälpt mig att bli en starkare företagare och tro på mig själv, säger adepten Jessica Israelsson, som driver frisörföretaget JessiCut i Luleå. Företaget vänder sig främst till privatkunder men tar också uppdrag från företag i Sverige och Finland inom makeup och styling i samband med fotograferingar och filminspelningar. - Försäljningen har ökat, kundkretsen har blivit större, jag har fått bättre ordning på företagets papper så nu har jag ekonomiska möjligheter att satsa på företaget och få det att växa, säger hon.

" Han har med stor entusiasm delar med sig av sin erfarenhet"

Årets mentor i kategorin blivande företagare är Kirunabon Hans Sammelin, som verkar som konsult inom företagande. Adepten Helena Movenius har arbetat som personalkonsult åt Kiruna kommun i många år. I år bestämde hon sig för att arbeta med personalfrågor i egen regi och startade HeMo företagskonsult, som erbjuder anpassade lösningar inom Human Resources samt coachning. - Hans Sammelin har med stor entusiasm delar med sig av sin erfarenhet. Han har väglett mig, pushat och uppmuntrat samt presenterat mig för andra värdefulla kontakter, säger hon.


Om prisutdelningarna och mentorprogrammet

Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor för både befintliga och blivande företag i Sverige sker den 6 november i samband med mässan Eget Företag i Älvsjö.

Utmärkelsen delas ut av Almi Företagspartner och NyföretagarCentrum Sverige, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för blivande och befintliga företagare. Almi vänder sig till befintliga företag och NyföretagarCentrum till blivande entreprenörer, som är i uppstartsfas. Genom Almi och NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas mellan 1.500-2.000 mentorpar i de två mentorprogrammen.

Mer information, kontakta:
Hans Å. Strandberg, Almi Företagspartner Nord, mobil 070-586 79 33

Jessica Mella Nilsson Företagarna Kiruna, mobil 070 323 65 35

Camilla Sehlin, NyföretagarCentrum Nord, mobil 070 319 92 33

Peder Hansson, Årets mentor befintliga företag, mobil 073 026 80 30

Hans Sammelin, Årets Mentor blivande företag, mobil 070 323 65 56

NyföretagarCentrum Sverige
Skeppsbron 22, 111 30 Stockholm | tel 08-14 44 00
www
.nyforetagarcentrum.se | e-post mail@nyforetagarcentrum.se | fb: www.facebook.com/nyforetagarcentrum

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i drygt 200 kommuner. 2014 fick 21000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. 9 100 företag startades. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.

Läs vidare »
Media-no-image

Årets Mentor i Östergötlands län utsedd! Mentorskap kan avgöra ett lyckat företagande

Pressmeddelanden   •   2015-10-02 07:30 CEST

Henrik Ståhl har utsetts till Årets Mentor i kategorin befintliga företag. Till Årets Mentor i kategorin blivande företagare har utsetts Eva Saleteg. – Han har handlett mig till utveckling, reflektion och fokus på rätt saker, säger Henrik Ståhls adept Maria Ericson Andersson. – Jag får konkret hjälp att tagga ner och prioritera bland uppdragen, säger Eva Saletegs adept Marie Karlsson.

"Jag har vågat ta lite större kliv och tro på verksamhetens potential"

Årets mentor i kategorin befintliga företag Henrik Ståhl är organisationskonsult och är konsult i företags- och organisationsfrågor i det egna företaget NOKK AB.- Han har på ett respektfullt och lyhört sätt fångat upp mina och verksamheternas ”bekymmer” och har på ett ytterst kompetent vis handlett mig till utveckling, reflektion och fokus på rätt saker, säger adepten Maria Ericson Andersson. Hon driver företagen Jordnära Omsorg och Jordnära Växa, som bedriver hvb-verksamheter för barn, ungdomar och vuxna med kommuner som uppdragsgivare. Företaget har kraftigt ökat antalet anställda från en till 28 helårsanställda eller 47 anställda om man räknar in timanställd personal och ett minusresultat har vänts till vinst. - Jag har utvecklats i att ekonomistyra, tänka i perspektiv och att sätta upp balanserade mål. Jag har vågat ta lite större kliv och tro på verksamhetens potential, säger hon.


 "Mina kunskaper om företagande har ökat med 100 %"

Årets mentor i kategorin blivande företagare Eva Saleteg verkar i sitt företag Mind & Body som mental tränare och stresshanteringscoach. - Hon driver och ställer rätt frågor och jag får konkret hjälp att tagga ner och prioritera bland uppdragen. De mål jag har med företagandet var i början spretiga men med hjälp av min mentor börjar jag nu se vägen. Nu har jag formulerat mätbara mål, både personliga och affärsmässiga, säger adepten Marie Karlsson som driver en egen verksamhet som uppsökande logoped för personer med röst-, tal-, språk och ätproblem. - Mina kunskaper om företagande, ekonomi, skatter, årsredovisning, intäkter, utgifter, omsättning mm har ökat med 100 %, säger hon.

Om prisutdelningarna och mentorprogrammet

Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor för både befintliga och blivande företag i Sverige sker den 6 november i samband med mässan Eget Företag i Älvsjö.

Utmärkelsen delas ut av Almi Företagspartner och NyföretagarCentrum Sverige, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för blivande och befintliga företagare. Almi vänder sig till befintliga företag och NyföretagarCentrum till blivande entreprenörer, som är i uppstartsfas. Genom Almi och NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas mellan 1.500-2.000 mentorpar i de två mentorprogrammen.

Mer information, kontakta: 

Åsa Ekman, Almi Östergötland, tel. 013-200 736

Kristin Ericsson, NyföretagarCentrum Västra Östergötland, mobil 070 339 15 57

Henrik Ståhl, Årets mentor befintliga företag, mobil 070 373 73 42

Eva Saleteg, Årets mentor blivande företag, mobil 070 538 08 82

NyföretagarCentrum Sverige
Skeppsbron 22, 111 30 Stockholm | tel 08-14 44 00
www
.nyforetagarcentrum.se | e-post mail@nyforetagarcentrum.se | fb: www.facebook.com/nyforetagarcentrum

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i drygt 200 kommuner. 2014 fick 21000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. 9 100 företag startades. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.

Läs vidare »
Tymjzpaofk7s1w7ajoff

Årets Mentor i Örebro län utsedd! Mentorskap kan avgöra ett lyckat företagande

Pressmeddelanden   •   2015-09-29 13:30 CEST

Media-no-image

Årets Mentor i Sörmlands län utsedda! Mentorskap kan avgöra ett lyckat företagande

Pressmeddelanden   •   2015-09-25 13:00 CEST

Michael Wulff har utsetts till Årets Mentor i kategorin befintliga företag. – Det ger energi att vara mentor. Dessutom är det viktigt att bidra till att företag startar och utvecklas, säger han. Till Årets Mentor i kategorin blivande företagare har utsetts Bo Selerud.– Vårt mentorsår har tagit oss från idé till en aktör på marknaden, säger hans adepter William T Chaoukeir och Taher Anosheh.

" Man måste gilla människor!"

Michael Wulff driver ett konsultföretag inom affärsutveckling och har en lång erfarenhet från bank- och finansvärlden. Han har under åren haft över ett dussin adepter. – Det ger energi att vara mentor. Dessutom är det viktigt att bidra till att företag startar och utvecklas. Vårt välstånd bygger ju på det, säger han. Han menar att som mentor bör man ställa öppna frågor så att adepten själv kan finna vägar och lösningar och se risker och möjligheter. – Men om man är helt uppe i sin idé är det lätt att underskatta den tid det tar och att man tappar det strategiska. Min roll är att ta upp sådant, säger han och pekar också på att ofta dyker frågor om säljmetodik och ledarskap upp. Vad krävs då av en bra mentor? – Att man har någon form av erfarenhet. Att man kan lyssna och ställa rätt frågor och kan tillföra ett strategiskt perspektiv. Sedan måste man gilla människor! Och samtidigt respektera att vi är olika, svarar han. Vad krävs då av en adept? – Man måste vilja, vara positiv, öppen och vara beredd att ta del av och driva processen. Jag brukar göra en överenskommelse vad som ska göras till nästa möte, säger Michael Wulff, årets mentor för etablerade företag i Sörmland.

"Han utstrålar att han tycker företagande är kul!"

Årets mentor i kategorin blivande företagare Bo Selerud är egen företagare och har en lång erfarenhet av internationella affärer. - Han inspirerar, utmanar och driver på och hans stora engagemang har varit helt ovärderligt för vårt företags utveckling. Dessutom utstrålar han att han tycker företagande är kul. Han delar med sig av sina kunskaper, erfarenheter och nätverk och är ett stöd vid beslut och målformuleringar. Nu har vi både avtal och intressanta affärsmöjligheter, säger adepterna William T Chaoukeir och Taher Anosheh, som driver Nyköpingsföretaget iBuildgreen, som säljer miljömässigt hållbart byggmaterial för offentlig miljö till byggbranschens olika aktörer. - Vår ambition är att bli marknadsledande och en internationell aktör inom miljövänligt byggmaterial. Vårt mentorsår har tagit oss från idé till en aktör på marknaden, säger de båda adepterna.

Om prisutdelningarna och mentorprogrammet

Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor för både befintliga och blivande företag i Sverige sker den 6 november i samband med mässan Eget Företag i Älvsjö.

Utmärkelsen delas ut av Almi Företagspartner och NyföretagarCentrum Sverige, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för blivande och befintliga företagare. Almi vänder sig till befintliga företag och NyföretagarCentrum till blivande entreprenörer, som är i uppstartsfas. Genom Almi och NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas mellan 1.500-2.000 mentorpar i de två mentorprogrammen.

Mer information, kontakta:Thomas Orrung, Almi Stockholm Sörmland, mobil 08-458 14 51

Birgit Båvner, NyföretagarCentrum Östra Sörmland, mobil 070 340 60 94

Michael Wulff, Årets mentor befintliga företag, mobil 070 243 00 53

Bo Selerud, Årets mentor blivande företag, mobil 070 200 97 75

NyföretagarCentrum Sverige
Skeppsbron 22, 111 30 Stockholm | tel 08-14 44 00
www
.nyforetagarcentrum.se | e-post mail@nyforetagarcentrum.se | fb: www.facebook.com/nyforetagarcentrum

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i drygt 200 kommuner. 2014 fick 21000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. 9 100 företag startades. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.

Läs vidare »
Media-no-image

Årets Mentor i Västerbottens län utsedda! Mentorskap kan avgöra ett lyckat företagande

Pressmeddelanden   •   2015-09-23 07:30 CEST

Sven-Axel Holm har utsetts till Årets Mentor i Västerbotten i kategorin befintliga företag. Han utsågs vid en ceremoni på länsresidenset i Umeå och prisutdelare var Landshövding Magdalena Andersson och Almi Nords VD Niklas Jonsson. Till Årets Mentor i kategorin blivande företagare har utsetts Arne Nilsson. – Sven-Axel Holm har gjort mig mycket starkare som person och en bättre företagare, säger hans adept Outi-Annika Jussila. – Han tror på mig och mitt företag, säger Arne Nilssons adept Victor Arvidsson. – En mentor kan bli avgörande om en företagare lyckas och kan få sitt företag att växa och överleva, menar Torbjörn Edvall, hos Almi Nord och Gunilla Viklund, NyföretagarCentrum Skellefteå, som utser Årets Mentorer i länet. Länsvinnarna är också nominerade till utmärkelsen Årets Mentor i Sverige. Den nationella finalen för Årets Mentor för blivande och befintliga företag i Sverige sker den 6 november med prisutdelning i samband med mässan Eget Företag i Älvsjö.

" Vi når fler målgrupper och kommer att öka omsättningen"

Årets mentor är Bureåföretagaren Sven-Axel Holm, som driver en egen verksamhet som företagskonsult. Adepten Outi-Annika Jussila driver sedan 2001 inredningsbutiken Hemtrevnad i Skellefteå som erbjuder helhetslösningar inom inredning, textil och kläder med många olika varumärken, från världsledande till små familjeföretag.- Sven-Axel Holm har hjälpt mig att hitta ledarrollen i mitt företag och samtidigt har jag lärt mig mycket om företagsekonomin och vikten av att känna till alla grunderna för att lyckas som företagare. Det har gjort mig mycket starkare som person och en bättre företagare, säger hon. Företaget har fått en mycket bättre och stabilare ekonomi och kunnat utveckla sortimentet.- Vi når fler målgrupper och kommer att fortsätta att utveckla webbförsäljningen. Det kommer att öka omsättningen på sikt, säger adepten Outi-Annika Jussila.


"Jag har blivit tryggare när det handlar om affärstänk och ekonomi"

Årets mentor i kategorin blivande företagare är Arne Nilsson, som verkar som redovisningskonsult och affärsrådgivare hos Revisorsgruppen i Skellefteå. Adepten Victor Arvidsson arbetar inom it- media- och reklambranschen. - Han har ställt upp utöver det vanliga och visat att han tror på mig och mitt företag. Jag har blivit tryggare i min roll inte minst när det handlar om affärstänk och ekonomiska frågor, säger han.


Om mentorprogrammen

Utmärkelsen delas ut av Almi Företagspartner och NyföretagarCentrum Sverige, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för blivande och befintliga företagare. Almi vänder sig till befintliga företag och NyföretagarCentrum till blivande entreprenörer, som är i uppstartsfas. Genom Almi och NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas mellan 1.500-2.000 mentorpar i de två mentorprogrammen.

Mer information, kontakta:
Torbjörn Edvall, Almi Företagspartner Nord, mobil 070 565 07 97

Gunilla Viklund, NyföretagarCentrum Skellefteå, mobil 072 208 16 44

Sven-Axel Holm, Årets mentor befintliga företag, mobil 073 022 72 22

Arne Nilsson, Årets Mentor blivande företag, mobil 070 335 70 14

NyföretagarCentrum Sverige
Skeppsbron 22, 111 30 Stockholm | tel 08-14 44 00
www
.nyforetagarcentrum.se | e-post mail@nyforetagarcentrum.se | fb: www.facebook.com/nyforetagarcentrum

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i drygt 200 kommuner. 2014 fick 21000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. 9 100 företag startades. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.

Läs vidare »
Xb6v9k1winqqcfv7tmhr

Årets Mentor i Västmanlands län utsedda! Mentorskap kan avgöra ett lyckat företagande

Pressmeddelanden   •   2015-09-18 07:30 CEST

Media-no-image

Årets Mentor i Uppsala län utsedda! Mentorskap kan avgöra ett lyckat företagande

Pressmeddelanden   •   2015-09-15 07:30 CEST

Uppsalabon Ingemar Persson har utsetts till Årets Mentor i Uppsala län i kategorin befintliga företag. Till Årets Mentor i kategorin blivande företagare har utsetts Eva Liljevall. – Han är en otrolig energigivare och ett fantastiskt bollplank, säger Johan Zillén, adept till Ingemar Persson. – Hon har fått mitt företagande och privatliv att fungera, säger Eva Liljevalls adept Cecilia Håård.

"Jag har blivit en bättre företagare under året"

Årets mentor i kategorin befintliga företag är Ingemar Persson, som under året var regionchef för Prevas Uppsala. För Johan Zillén har Ingemar Persson varit betydelsefull som bollplank för att bygga en ny organisation för att säkerställa bolagets kommande generationsväxling. - Jag har blivit en bättre företagare under året. Han är en otrolig energigivare och ett fantastiskt bollplank. Han är oerhört lyhörd och duktig på att se till en organisations helhet och hur man bygger företag och får med samtliga. Adeptens byggbolag HZ Bygg har en stark lokal förankring i Uppsala och omsätter ca 80 miljoner och var ett gasellföretag 2014. Företaget står inför en kommande generationsväxling då adepten ska ta över efter sin far.

"Hon ökar min arbetsglädje"

Årets mentor i kategorin blivande företagare är Eva Liljevall, som arbetar som konsult till vård- och omsorgsverksamheter för att uppnå bra vårdkvalitet, ekonomi och goda arbetsmiljöer. - Hon har satt sig in i vad som är viktigt för mig och hjälpt mig att behålla fokus på mina mål. Hon har fått mitt företagande och privatliv att fungera och är en trygg person, säger adepten Cecilia Håård, som hoppade av sin doktorandutbildning för att tillsammans med sin syster och sambo starta Ultuna mejeri. Mejeriet tillverkar ekologiska och växtbaserade mejeriprodukter bl.a. ost. Målet är att underlätta för konsumenten att ersätta traditionella mejeriprodukter. Under mentorsprogrammet har företaget flyttat in i sina första lokaler, rekryterat två anställda, startat fullskalig produktion och lanserat de första produkterna i butik. - Jag har haft stor nytta av min mentors erfarenhet av personalfrågor och hur jag kan hantera min egen arbetsbörda. Hon har alltid tid att prata och det ökar min arbetsglädje att få ringa och berätta, säger Cecilia Håård.

Om prisutdelningarna och mentorprogrammet

Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor för både befintliga och blivande företag i Sverige sker den 6 november i samband med mässan Eget Företag i Älvsjö.

Utmärkelsen delas ut av Almi Företagspartner och NyföretagarCentrum Sverige, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för blivande och befintliga företagare. Almi vänder sig till befintliga företag och NyföretagarCentrum till blivande entreprenörer, som är i uppstartsfas. Genom Almi och NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas mellan 1.500-2.000 mentorpar i de två mentorprogrammen.

Mer information, kontakta:

Vera Andersson, mentoransvarig Almi Uppsala, mobil 072 215 62 09

Cilla Franzén, NyföretagarCentrum Uppsala, mobil 070 955 40 40

Ingemar Persson, Årets mentor befintliga företag i Uppsala län, mobil 073 028 58 06

Eva Liljevall, Årets mentor blivande företag i Uppsala län, mobil 070 341 15 45

NyföretagarCentrum Sverige
Skeppsbron 22, 111 30 Stockholm | tel 08-14 44 00
www
.nyforetagarcentrum.se | e-post mail@nyforetagarcentrum.se | fb: www.facebook.com/nyforetagarcentrum

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i drygt 200 kommuner. 2014 fick 21000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. 9 100 företag startades. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.

Läs vidare »
Xloaw1mwzviovzaxpxus

Årets Mentor i Skåne län utsedda! Mentorskap kan avgöra ett lyckat företagande

Pressmeddelanden   •   2015-09-15 07:30 CEST

Media-no-image

Årets Mentor i Kalmar län utsedda! Mentorskap kan avgöra ett lyckat företagande

Pressmeddelanden   •   2015-09-04 07:30 CEST

Mönsteråsföretagen Leif Fehling har utsetts till Årets Mentor i kategorin befintliga företag. Till Årets Mentor i kategorin blivande företagare har utsetts Lena Norlander.  – Han får mig att göra det där lilla extra som krävs, säger Leif Fehlings adept Olof Oskarsson. – Hon har varit ett viktigt bollplank, säger Lena Norlanders adept Christian Franzén.

"Jag har lärt mig delegera"

Det är Olof Oskarsson, som driver lantbruksföretaget Stranda Kyckling, som har nominerat Årets Mentor för befintliga företag Leif Fehling, som har en lång erfarenhet av företagande och driver bilåtervinningsföretaget Signalen i Mönsterås. – Leif Fehling entusiasmerar och får mig att göra det där lilla extra som krävs. Dessutom har vi hur mycket trevligare på jobbet i och med att jag lärt mig delegera, säger han. Företaget har helt ändrat inriktning och satsat på att utveckla två verksamhetsgrenar. - Vi utökar nu produktionen och bygger ett nytt kycklingstall och produktionen har dubblerats och resultatet är positivt, säger Olof Oskarsson.

"Vi har fått större insikt i vårdbranschen"

Årets mentor i kategorin blivande företagare är Lena Norlander, som är ägare och verksamhetschef för assistansföretaget Brukartorget i Färjestaden. -  Lena Norlander har varit ett viktigt bollplank och bidragit med effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Vi har fått en större insikt i vad det innebär att vara egenföretagare i vårdbranschen samt vikten av att hitta en bra balans mellan privatliv och arbete, sägen adepten Christian Franzén, som driver Cultura Familjehem i Kalmar. Företaget placerar ensamkommande flyktingbarn i familjehem. Visionen är att ensamkommande flyktingbarn i första hand ska få bo hos en familj än i ett HVB-hem. Uppdragsgivare är kommuner. – Lena Norlander är generös och delar med sig av sina erfarenheter som egenföretagare och som vi har kunnat ta lärdom av i uppstarten av vårt företag, säger Christian Franzén."

Om prisutdelningarna och mentorprogrammet

Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor för både befintliga och blivande företag i Sverige sker den 6 november i samband med mässan Eget Företag i Älvsjö.

Utmärkelsen delas ut av Almi Företagspartner och NyföretagarCentrum Sverige, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för blivande och befintliga företagare. Almi vänder sig till befintliga företag och NyföretagarCentrum till blivande entreprenörer, som är i uppstartsfas. Genom Almi och NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas mellan 1.500-2.000 mentorpar i de två mentorprogrammen.

Mer information, kontakta:

Peter Billberg, Almi Kalmar län, mobil 070 841 11 27

Ulrik Brandén, NyföretagarCentrum Kalmarsund, mobil 070 341 00 30

Leif Fehling, Årets mentor befintliga företag, mobil 070 572 25 94

Lena Norlander, Årets mentor blivande företag, mobil 070 495 60 88

NyföretagarCentrum Sverige
Skeppsbron 22, 111 30 Stockholm | tel 08-14 44 00
www
.nyforetagarcentrum.se | e-post mail@nyforetagarcentrum.se | fb: www.facebook.com/nyforetagarcentrum

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i drygt 200 kommuner. 2014 fick 21000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. 9 100 företag startades. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.

Läs vidare »
Media-no-image

Årets Mentor i Jönköpings län utsedda! Mentorskap kan avgöra ett lyckat företagande

Pressmeddelanden   •   2015-09-03 07:30 CEST

Jönköpingsbon Björn Thyselius har utsetts till Årets Mentor i kategorin befintliga företag. Till Årets Mentor i kategorin blivande företagare har utsetts hotellchefen Henrik Måhlberg. – Jag agerade annorlunda i min säljroll. Det skapade mer affärer, säger Björn Thyselius adept Carl Elwing. – Han har drivit oss framåt och gett viktig kritik i svåra beslut, säger Henrik Måhlbergs båda adepter Henrik Walter och Henrik Johansson. 

 "Han kan ifrågasätta på ett bra sätt"

Det är Carl Elwing, som driver Bankerydföretaget Storetec, som har nominerat Årets Mnetor för befintliga företag Björn Thyselius, som har en lång erfarenhet av företagande. - Björn Thyselius har gett mig vidgade vyer och varit ett värdefullt bollplank. Han ger både positiv och negativ kritik och kan ifrågasätta på ett bra sätt. Samtidigt är han en god lyssnare, säger adepten Carl Elwing. Han driver Bankerydföretaget Storetec, som tillverkar, säljer och installerar inredningar till livsmedelsbutiker med frukt- grönt- och brödavdelningar som specialitet med de stora livsmedelskedjorna som kunder. Företaget omsätter över 10 mkr och har sex anställda. - Tillväxten i företaget berodde på att många bitar föll på plats men också att jag agerade annorlunda i min säljroll. Det skapade mer affärer, säger han.

"Han verkar nästan som vår naturliga manager"

Årets mentor i kategorin blivande företagare är Henrik Måhlberg, som är platschef för hotell Savoy i Jönköping. De båda adepterna Henrik Walter & Henrik Johansson, har startat företaget Ignited som ska sälja högkvalitativa eldshower till kunder runt om i Skandinavien.Båda har gått i cirkusskola och har nu arbetat fram en show där koreografi, musik och eldredskap blandas. – Henrik Måhlberg har drivit oss framåt och gett viktig kritik i svåra beslut. Vi har fått en bättre självkänsla och mer struktur och förståelse för hur det faktiskt är att driva företag. Han verkar nästan som vår naturliga manager, säger de båda adepterna.


Om prisutdelningarna och mentorprogrammet

Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor för både befintliga och blivande företag i Sverige sker den 6 november i samband med mässan Eget Företag i Älvsjö.

Utmärkelsen delas ut av Almi Företagspartner och NyföretagarCentrum Sverige, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för blivande och befintliga företagare. Almi vänder sig till befintliga företag och NyföretagarCentrum till blivande entreprenörer, som är i uppstartsfas. Genom Almi och NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas mellan 1.500-2.000 mentorpar i de två mentorprogrammen.

Mer information, kontakta:
Johanna Donker, Almi Jönköping, mobil 072-501 74 60

Nils-Olof Fries, NyföretagarCentrum Jönköping, mobil 070 729 59 70

Björn Thyselius, Årets mentor befintliga företag, mobil 070 866 78 77

Henrik Måhlberg, Årets mentor blivande företag, mobil 072 559 89 16


NyföretagarCentrum Sverige
Skeppsbron 22, 111 30 Stockholm | tel 08-14 44 00
www
.nyforetagarcentrum.se | e-post mail@nyforetagarcentrum.se | fb: www.facebook.com/nyforetagarcentrum

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i drygt 200 kommuner. 2014 fick 21000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. 9 100 företag startades. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Verkställande ledamot
 • NyföretagarCentrum Sveriges övergripande verksamhet
 • kchaxaltisivrry.etgoldmamcn@ocvbpsuyugnyforetagamwdngrrcenpitrum.se
 • 08-14 44 00
 • 070- 661 04 54
Huvudansvarig för den operativa delen av... Visa mer

 • Presskontakt
 • Marknadschef
 • mats.evergren@nyforetagarcentrum.se
 • 08-14 44 00 dir 08-551 12 404
 • 0708-14 44 04
Marknadschef för NyföretagarCentrum Sverige. Ansvarig för Nyföretagarbarometern med basdata från... Visa mer

Om NyföretagarCentrum Sverige

Kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta företag

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i drygt 200 kommuner. 2014 fick 21000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. 9 100 företag startades. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.