Skip to main content

Glesbygdskommuner visar starkt nyföretagande

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 11:14 CEST

Jobs and Society NyföretagarCentrums Nyföretagarbarometer för första halvåret 2008 visar att det främst är glesbygdskommuner och varuproducerande kommuner som visar ökat nyföretagande. Storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, som tidigare dragit upp nyföretagandet, backar däremot.

Nyföretagarbarometern presenteras som länsvis uppdelning, som ranking kommun för kommun samt som lista uppdelad i nio olika kategorier. Det senare formatet visar att storstäderna (Stockholm, Göteborg och Malmö) backar i antalet nyregistrerade företag under första halvåret 2008. Under den aktuella perioden är det kategorierna glesbygdskommuner och varuproducerande kommuner som ökar mest.

- Vi kan konstatera att ett stort antal glesbygdskommuner tar stora kliv framåt, men vi ska också komma ihåg att konjunktursvängningar syns först i storstäderna, menar Harry Goldman, verkställande ledamot på Jobs and Society NyföretagarCentrum, apropå resultaten för de olika kommunkategorierna.

Nedanstående lista visar:

Kommunkategori / Antal ftg halvår 2007 / Antal ftg halvår 2006 /Ftg per 1000 invånare / Förändring (+/-)

Glesbygdskommuner / 10 925 / 9 802 / 7,6 / 11,5%

Varuproducerande kommuner / 2 493 / 2 258 / 4,2 / 10,4%

Övr. kommuner, >25 000 inv. / 3 529 / 3 340 / 5,6 / 5,7%

Pendlingskommuner / 1 773 / 1 683 / 6,0 / 5,3%

Övr. kommuner 12 500-25 000 inv. / 1 639 / 1 647 / 5,1 / -0,5%

Förortskommuner / 5 793 / 5 825 / 8,1 / -0,5%

Större städer / 7 896 / 8 005 / 6,3 / -1,4%

Storstäder / 9 799 / 10 278 / 12,5 / -4,7%

Övr. kommuner, <12 500 inv. / 671 / 724 / 5,1 / -7,3%

Nyföretagarbarometern tas fram av Jobs and Society NyföretagarCentrum och mäter på basis av Bolagsverkets data antalet nyregistrerade företag i Sverige. Ladda ner hela Nyföretagarbarometern på www.nyforetagarcentrum.se.

Nomineringarna till Årets nyföretagarkommun klara
Nyföretagarbarometern ligger till grund för nomineringarna till Årets nyföretagarkommun, en utmärkelse instiftad av Jobs and Society NyföretagarCentrum och Visma. De nominerade till Årets nyföretagarkommun 2008 är Stockholm, Vellinge, Lund, Trosa, Åre, Sotenäs, Norrtälje, Leksand och Borgholm. Läs mer om Årets nyföretagarkommun på www.nyforetagarcentrum.se.

Kontakt
Harry Goldman, verkställande ledamot Jobs and Society
tel 08-14 44 00, e-post harry.goldman@jobs-society.se

Mats Evergren, projektledare Jobs and Society NyföretagarCentrum
mobil 0708-14 44 04, e-post mats.evergren@jobs-society.se

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NyföretagarCentrum ger sedan 1985 kostnadsfri rådgivning till den som vill starta eget företag. Rådgivningen täcker närmare 200 kommuner och omfattar cirka 14 000 personer per år. Bakom organisationen står stiftelsen Svenska Jobs and Society, som arbetar för fler nya, livskraftiga företag. Jobs and Society arrangerar även mässan Eget Företag och Nyföretagarveckan, driver programmet Mentor Eget Företag, projektet Förändringskraft och nätverket CSR Sweden, publicerar Nyföretagarbarometern och tidningen Allt om Eget Företag samt erbjuder omställningslösningar för näringsliv och offentlig sektor. Jobs and Society och lokala NyföretagarCentrum finansieras av cirka 2 300 samarbetspartner. Två tredjedelar av finansieringen kommer från enskilda företag, som också bidrar med ett unikt nätverk.

Jobs and Society NyföretagarCentrum:
Skeppsbron 22, 111 30 Stockholm | tel 08-14 44 00 | e-post jobs@jobs-society.se | webb www.nyforetagarcentrum.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy