Skip to main content

Nyföretagandet i Dalarna ökar mest i Säter och Ludvika

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 13:00 CEST

Halvårsvisa kommun- och länssiffror i Nyföretagarbarometern visar att nyföretagandet fortsätter öka jämfört med 2009.

Totalt i landet har nyföretagandet ökat med 17, 6 procent under första halvåret 2010 jämför med samma period 2009. Under januari-juni registrerades 32 687 företag hos Bolagsverket, jämfört med 27 786 under januari-juni 2009.

I Dalarnas län är ökningen 21,6 procent, 767 nyregistrerade företag att jämföra med 631 motsvarande period 2009. Säter är den kommun som har lyckats allra bäst med en ökning av antalet nyregistrerade företag på hela 100 procent, följd av Ludvika med en ökning på 52,9 procent.

Under hela 2010 har det varit tydligt att intresset för att starta företag är större än på länge. De ökande siffrorna i Nyföretagarbarometern bekräftas av att NyföretagarCentrum aldrig förut har haft så många personer som kommit för att testa sina affärsidéer och ta del av vår kostnadsfria rådgivning.

– Sverige behöver fler nya företag, därför är det glädjande att se denna trend, säger Mats Evergren, marknadschef på NyföretagarCentrum Sverige. Fortsätter utvecklingen på detta sätt kan vi vid årets slut vara uppe på de nivåer av nyföretagande vi hade när vi började mäta i början av 90-talet.

Nyföretagarbarometern tas fram av NyföretagarCentrum och Bolagsverket, och mäter antalet nyregistrerade företag i Sverige på kommun- och länsnivå. Ladda ner hela Nyföretagarbarometern på www.nyforetagarcentrum.se.

För mer information, kontakta NyföretagarCentrum Sverige eller ett lokalt NyföretagarCentrum i Dalarna (se lista på www.nyforetagarcentrum.se):

Mats Evergren, Marknadschef NyföretagarCentrum Sverige, 08-14 44 00, mats.evergren@jobs-society.se

NyföretagarCentrum
Skeppsbron 22, 111 30 Stockholm | tel 08-14 44 00
www
.nyforetagarcentrum.se | e-post jobs@jobs-society.se | fb: www.facebook.com/nyforetagarcentrum

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i cirka 200 kommuner. 2009 gav NyföretagarCentrum 23 400 personer kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning. Av dem har drygt 10 000 startat företag. Efter tre år är åttio procent av företagen fortfarande aktiva; mindre än en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy