Media no image

​Miljonsatsning på västsvenska energiinnovationer

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 10:00 CET

Nu ska det gröna företagandet inom energiområdet blomstra i Västsverige. Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures och GU Ventures har gemensamt fått ett uppdrag från Energimyndigheten att stärka nystartade samt små- och medelstora (SME) företag i regionen. Syftet är att på lång och kort sikt bidra till en omställning av energisystemet både i Sverige och globalt.

Energimyndigheten genomför för första gången en pilotsatsning i samarbete med innovationsmiljöer runt om i Sverige i syfte att kraftsamla för att snabba på omställningen av energisystemet.

– Vi vill skapa fler förutsättningar för företag med energiinnovationer att kunna kommersialisera sina lösningar. En satsning som denna där vi får en tydlig förankring i det regionala och lokala innovationssystemet gör att vi får både en kraftsamling, men också samarbetspartners där vi kan genomföra konkreta insatser för att nya energiinnovationer ska nå marknaden och därmed bidra till omställningen av energisystemet, säger Sasan Shaba, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

En av åtta utvalda innovationsmiljöer är det västsvenska initiativet, kallat EnerGo, som ska samla start-ups och SME-företag inom energiområdet i ett kluster och genom en rad aktiviteter främja kunskapsutbyte, samarbete och finansieringsmöjligheter. Ett tydligt mål för EnerGo är även att stimulera uppstart av nya bolag i regionen.

– Vi på Johanneberg Science Park samarbetar gärna närmare med inkubatorerna och investmentbolagen vid Chalmers och Göteborgs universitet för att vi är väldigt glada över att kunna sammanföra vårt nätverk av små- och medelstora företag med inkubatorernas nätverk av start-ups, scale-ups och nya idéer. På så sätt breddar vi paletten av aktörer som samverkar för att lyfta och stärka energiområdet i Västsverige, säger Björn Westling, projektledare på Johanneberg Science Park.

– Chalmers Ventures har sedan bildandet haft en stark satsning på green tech området vilket resulterat i ett spännande kluster omfattande ett 20-tal green tech startups (#greenUps). Vi ser nu fram mot att kunna stärka vårt erbjudande till startups inom energiområdet genom denna satsning i samarbete med Johanneberg Science Park, GU Ventures, Energimyndigheten och flera av de andra duktiga aktörerna i det västsvenska innovationssystemet, säger Håkan Axelsson, ansvarig för green tech domänen på Chalmers Ventures.

– Vi vill tacka Energimyndigheten för deras förtroende och det känns väldigt roligt att få jobba ihop med alla involverade. Tillsammans står vi för en fantastisk kompetensbas och ett omfattande kontaktnät och vi vet att det finns mycket synergier och positiva utfall av att samarbeta inom detta fält då vi redan samarbetar. Dessutom vet vi vilket stort mervärde det ger att skapa möten mellan våra start-ups och större mer etablerade företag där dessa lär av och kan göra affärer med varandra, säger Klementina Österberg, VD för GU Ventures AB.

EnerGo
Huvudpartners är Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures och GU Ventures. Stödpartners är Innovatum, Lindholmen Science Park, Sahlgrenska Science Park och Science Park Borås. EnerGo får 1,5 miljoner kronor under satsningens första år med ytterligare två år som möjlig förlängning.

Läs mer Energimyndighetens pressmeddelande

Kontakt för mer information:

Björn Westling, projektledare Johanneberg Science Park
070-8754863, bjorn.westling@johannebergsciencepark.com

Håkan Axelsson, ansvarig green tech domänen Chalmers Ventures
070-8714512, hakan.axelsson@chalmersventures.com

Klementina Österberg, VD GU Ventures AB
070-4401190, klementina@ventures.gu.se

Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Aktiviteterna koncentreras till områdena Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik. Johanneberg Science Park är en av sex Science Park-miljöer i Västsverige som tillsammans stärker regionens attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxtförmåga. 

Nu ska det gröna företagandet inom energiområdet blomstra i Västsverige. Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures och GU Ventures har gemensamt fått ett uppdrag från Energimyndigheten att stärka nystartade samt små- och medelstora (SME) företag i regionen. Syftet är att på lång och kort sikt bidra till en omställning av energisystemet både i Sverige och globalt.

Läs vidare »
Bfclrb6suupm2x7elu3w

​Maria mot nya äventyr

Nyheter   •   Mar 15, 2018 13:32 CET

Maria Ådahl lämnar Johanneberg Science Park och tillträder som VD för Landvetter Södra Utveckling AB i juni 2018. En hållbar stad nära naturen med bostäder och arbetsplatser för 25 000 människor ska utvecklas från grunden med innovation och internationalisering som viktiga byggstenar.

Pdpncir2n9u1dzgcgxpe

Att förändra energimarknaden är ingen enkel sak

Nyheter   •   Feb 26, 2018 05:59 CET

Det europeiska energisystemet befinner sig i en övergångsperiod. Men det är dock svårt att veta hur systemet slutligen kommer att se ut i fråga om marknadsaktörer och marknadsdesign. Säkert är dock att övergången kräver tid för att stabiliseras och att FoU behövs för att skapa en fungerande modell. Projektet Fossil-free Energy District, FED, adresserar dessa frågor.

Media no image

Pressinbjudan: Panelsamtal - Hur skapar vi trygga städer? 21 februari kl 16

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 15:11 CET

Johanneberg Science Park valårssatsar och bjuder in till en serie panelsamtal med politiker, näringsliv och akademin. På onsdag den 21 februari är det dags för panelsamtalet "Hur skapar vi trygga städer?". Media är välkomna att delta.

Hur påverkar stadens utformning upplevelsen av trygghet eller otrygghet? Hur kan vi planera tryggare städer? Kan vi planera trygghet?

Tid: 21 februari kl 16-17
Plats: Entréplan, caféet i guldhuset, Sven Hultins plats 2, Göteborg

I panelen deltar:

Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande (S), Göteborg
Lars Hjälmered, Riksdagsledamot, Göteborg, Vice ordförande Näringsutskottet (M)
Lisa Wistrand, social hållbarhet, White arkitekter
Christer Abrahamsson, stadsbyggnadsstrateg och regionchef på Tyréns
Thomas Pettersson, kommissarie och analytiker, arbetar med CPTED, Crime Prevention through Environmental Design, Polisen Region Väst
Hamid Zafar, rektor Sjumilaskolan 7-9

Lars Marcus, arkitekt och professor i Stadsbyggnad och leder forskargruppen Spatial Morphology Group (SMoG), modererar samtalet.

Anmäl er närvaro till: Tove Arnsvik, kommunikatör, 0708-58 29 35, tove.arnsvik@johannebergsciencepark.com

Vid frågor om eventet:

Tove Arnsvik, kommunikatör, 0708-58 29 35, tove.arnsvik@johannebergsciencepark.com

Mats Bergh, VD, 0708-16 75 94

Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Aktiviteterna koncentreras till områdena Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik. Johanneberg Science Park är en av sex Science Park-miljöer i Västsverige som tillsammans stärker regionens attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxtförmåga. 

Hur påverkar stadens utformning upplevelsen av trygghet eller otrygghet? Hur kan vi planera tryggare städer? Kan vi planera trygghet? J​ohanneberg Science Park valårssatsar och bjuder in till en serie panelsamtal med politiker, näringsliv och akademin. På onsdag den 21 februari är det dags för panelsamtalet "Hur skapar vi trygga städer?". Media är välkomna att delta.

Läs vidare »
Mm1ccsmaluwfdvodg2ja

​Nu minskar vi koldioxidutsläppen

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 09:32 CET

Johanneberg Science Park har utsetts till samordnare för Västra Götalandsregionen och Länstyrelsens satsning Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler samt Större marknad för biobaserade material, inom Klimat 2030. Uppdraget innebär att koordinera aktörer och att hitta innovativa lösningar inom våra ansvarsområden för att snabbare minimera utsläpp av koldioxid i regionen.

Media no image

Pressinbjudan: Panelsamtal 180125 - Hur bygger vi bostäder folk har råd med?

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 09:00 CET

Johanneberg Science Park valårssatsar och bjuder in till en serie panelsamtal med politiker, näringsliv och akademin. På torsdag är det premiär med tema: Hur bygger vi bostäder folk har råd med? Media är välkomna att delta.

Tid: 16-17
Plats: Entréplan, caféet i guldhuset, Sven Hultins plats 2, Göteborg

Deltar i panelen gör:

 • Lena Josgård, Affärsområdeschef mark- och projektutveckling, HSB Göteborg
 • Pierre Strömbäck, Projektledare, MO Bostad, Riksbyggen Göteborg
 • Johan Zandin (V), ordförande i Bostadsbolaget och ledamot i Byggnadsnämnden
 • Ann Catrine Fogelgren (L), biträdande kommunalråd och andra vice ordförande i Byggnadsnämnden, Göteborgs stad
 • Håkan Thörn, professor i sociologi vid Göteborgs Universitet och leder för närvarande forskningsprojektet Kollektivboende och hållbar stadsutveckling.
 • Jan Jörnmark, docent vid Göteborgs universitet och Chalmers, modererar samtalet.

Anmäl er närvaro till: Tove Arnsvik, kommunikatör, 0708-58 29 35, tove.arnsvik@johannebergsciencepark.com

Vid frågor om eventet:

Tove Arnsvik, kommunikatör, 0708-58 29 35, tove.arnsvik@johannebergsciencepark.com

Mats Bergh, VD, 0708-16 75 94

Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Aktiviteterna koncentreras till områdena Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik. Johanneberg Science Park är en av sex Science Park-miljöer i Västsverige som tillsammans stärker regionens attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxtförmåga. 

Johanneberg Science Park valårssatsar och bjuder in till en serie panelsamtal med politiker, näringsliv och akademin. På torsdag är det premiär med tema: Hur bygger vi bostäder folk har råd med? Media är välkomna att delta.

Läs vidare »
Pwryh6jxq99u3ui5wrbr

Riksbyggen väljer Metry för digital energistatistik

Nyheter   •   Jan 19, 2018 09:00 CET

Metry och Riksbyggen har ingått ett rikstäckande avtal som innebär att samtliga marknadsområden inom Riksbyggen kommer ha tillgång till Metrys produkt Nätbolagsdata för automatisk insamling och kvalitetssäkring av energistatistik.

Media no image

BSR SmartUp Accelerator ska öka utvecklingen av clean tech-företag i Östersjöregionen

Nyheter   •   Jan 17, 2018 09:16 CET

BSR står för Baltic Sea Region och projektet innebär att man i ett antal länder Östersjöregionen, från och med hösten 2017 och tre år fram, ska skapa ett nätverk för att öka kapaciteten och kompetensen att starta och driva clean tech-företag. Förhoppningen med BSR SmartUp Accelerator är att fler småföretag inom miljöteknik, verksamheter eller tjänster som på andra sätt bidrar till minskad miljöpåverkan, utvecklas och etableras. 

Det sker en snabb utveckling inom digitalisering, konsumentbaserad design av företag. Det långsiktiga målet med projektet är att stötta Östersjöområdet att gå i bräschen inom hållbart företagande, entreprenörskap och innovationsutveckling, genom att förbättra utvecklingsprocesserna för innovationer. Under projektet kommer nätverket att träffas regelbundet, genomföra marknadsanalyser och aktiviteter för att stärka företagens förmågor, det kan till exempel röra sig om bootcamps eller hackathons. I BSR SmartUp Accelerator skapas ett nätverk av Science Parks, inkubatorer och universitet från Finland, Polen, Estland, Lettland, Ryssland och Sverige.

- För Johanneberg Science Parks del kommer projektet handla om att leda ett arbetspaket i projektet om hur man utvecklar innovationsstödsystemet för att få det att fungera bättre, säger Björn Westling, projektledare på Johanneberg Science Park. I Östersjöområdet finns stor kapacitet och potential till ökat företagande, men förutsättningarna och möjligheterna för ökad tillväxt har visat sig vara begränsad. Det här projektet är viktigt för att öka kunskapsspridningen mellan länderna och stärka konkurrenskraften i området. Jag ser också fram emot mer erfarenheter och kunskap inom internationellt clean techföretagande, fortsätter han.

I projektet, som leds av Innovatum i Trollhättan, deltar också företag inom Västra Götalandsregionen, vilka också kommer kunna gagnas av ökat samarbete och kunskapsspridning.

Kommer någonting vara särskilt svårt eller utmanande i projektet?

- Det svåraste i projektet tror jag kommer bli att ha förmågan att effektivt dela och sprida kunskap inom nätverket, eftersom länderna som deltar i nätverket i många avseenden är väldigt olika, både vad gäller företagskultur och politiskt. Därmed är också en utmaning att skapa långsiktighet i projektet, att projektet skapar någonting som kommer leva kvar efter projektets avslut, tror Björn Westling.

När?

2017-2020

Vem?

Innovatum AB (SE), Demos Helsinki (FI), Alexanderson Institute (SE), Foundation for Technology Entrepreneurship (PL), European Institute för Innovation reg. assoc. (DE), Johanneberg Science Park (SE), University of Latvia (LV), Foundation Tallinn Science Park Tehnopol (EE), St. Petersburg Foundation for SME Development (RU), The St. Petersburg House Property Owners Association (RU).

​BSR står för Baltic Sea Region och projektet innebär att man i ett antal länder i Östersjöregionen, från och med hösten 2017 och tre år fram, ska skapa ett nätverk för att öka kapaciteten och kompetensen att starta och driva clean tech-företag. Förhoppningen är att fler småföretag inom miljöteknik startas som på olika sätt bidrar till minskad miljöpåverkan, utvecklas och etableras.

Läs vidare »
Btcztssthrtodecto5it

​Nytt projekt designar om kläder och renar tvättvatten för att minska utsläpp av mikroplaster

Nyheter   •   Jan 12, 2018 12:46 CET

Forskningsprojektet leds av Swerea IVF med målet att skapa kunskap och riktlinjer som ska hjälpa textilindustrin att designa och skapa kläder gjorda av syntetiska tyger som inte släpper ifrån sig mikroplaster. Projektet undersöker också hur tvättmaskiner är konstruerade och om de kan kompletteras med ett filter, eller en tvättpåse, som kan minska utsläppen av mikroplaster.

B25iq9rga48djjcw3hme

Internationella experter nyfikna på handelsplats för energi

Nyheter   •   Nov 29, 2017 07:30 CET

Göteborgs Stad har i EU-projektet Celsius lett en konstellation med fem städer i Europa, London, Rotterdam, Genua och Köln inklusive Göteborg i syfte att demonstrera fjärrvärme- och fjärrkylelösningar. I samband med slutkonferensen Celsius Summit arrangerades studiebesök där samarbetsprojekten, Fossil-free Energy Districts, FED, och HSB Living Lab visades, som båda inkluderar nya energilösningar.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • biqqsqmatsen.bergh@johmtanvhazebkwfakunezvzdtzbezfrgscihienctzepyitkark.cojem
 • +46 70 816 75 94

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • fdxaxdagevkavoa.yxsyhellejbergjz@johufanneckbezhrgbfscienceparjhk.cogpm
 • +46709582110

Om Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Aktiviteterna koncentreras till områdena Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik.

Adress

 • Johanneberg Science Park
 • Sven Hultins plats 2
 • 412 58 Göteborg