Helautomatiserat växthus prisades

Nyheter   •   Jun 14, 2018 07:00 CEST

Nyligen var det stor prisutdelning i innovationshuset HSB Living Labs innovationstävling Shared Space Challenge. Till vinnare utsågs sex studenter från Rice University i Houston, Texas, USA.

​Lars Göran Andersson ny ordförande för Johanneberg Science Park

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 07:00 CEST

HSB Göteborgs vd Lars Göran Andersson blir ny ordförande för Johanneberg Science Park. Lars Göran tar över ordförandeskapet i styrelsen efter Peter Augustsson och har nu uppdraget att styra arbetet mot att göra Johanneberg Science Park till Sveriges ledande arena för samhällsbyggnad.

Göteborgs första självkörande buss

Nyheter   •   Maj 03, 2018 15:00 CEST

Under fyra veckor kan allmänheten åka gratis med en minibuss mellan Chalmers huvudentré och högskolans bibliotek i Johanneberg. Bussen går i skytteltrafik Chalmersplatsen – Johanneberg Science Park – Chalmers bibliotek och tillbaka samma väg.

Smarta agenter ska minska vår fossila energianvändning

Nyheter   •   Apr 17, 2018 07:30 CEST

Att handla med värme, kyla och el mellan byggnader inom ett avgränsat lokalt område kan vara ett sätt att närma sig ett framtida fossilfritt energisystem. I ett omfattande EU-projekt testas nu en sådan lösning på Chalmers campus Johanneberg i Göteborg. Där ska automatiserade mjukvaruagenter köpa och sälja energi på en digital marknadsplats, som utvecklas av Ericsson.

​Göteborg visar vägen mot framtidens smarta stad

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 11:00 CEST

Göteborg står i veckan värd för ett internationellt projektmöte för EU-satsningen IRIS Smart Cities. Projektets syfte är att utveckla och sprida smarta lösningar som bidrar till att göra europeiska städer mer energieffektiva, hållbara och attraktiva.

​Miljonsatsning på västsvenska energiinnovationer

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 10:00 CET

Nu ska det gröna företagandet inom energiområdet blomstra i Västsverige. Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures och GU Ventures har gemensamt fått ett uppdrag från Energimyndigheten att stärka nystartade samt små- och medelstora (SME) företag i regionen. Syftet är att på lång och kort sikt bidra till en omställning av energisystemet både i Sverige och globalt.

Energimyndigheten genomför för första gången en pilotsatsning i samarbete med innovationsmiljöer runt om i Sverige i syfte att kraftsamla för att snabba på omställningen av energisystemet.

– Vi vill skapa fler förutsättningar för företag med energiinnovationer att kunna kommersialisera sina lösningar. En satsning som denna där vi får en tydlig förankring i det regionala och lokala innovationssystemet gör att vi får både en kraftsamling, men också samarbetspartners där vi kan genomföra konkreta insatser för att nya energiinnovationer ska nå marknaden och därmed bidra till omställningen av energisystemet, säger Sasan Shaba, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

En av åtta utvalda innovationsmiljöer är det västsvenska initiativet, kallat EnerGo, som ska samla start-ups och SME-företag inom energiområdet i ett kluster och genom en rad aktiviteter främja kunskapsutbyte, samarbete och finansieringsmöjligheter. Ett tydligt mål för EnerGo är även att stimulera uppstart av nya bolag i regionen.

– Vi på Johanneberg Science Park samarbetar gärna närmare med inkubatorerna och investmentbolagen vid Chalmers och Göteborgs universitet för att vi är väldigt glada över att kunna sammanföra vårt nätverk av små- och medelstora företag med inkubatorernas nätverk av start-ups, scale-ups och nya idéer. På så sätt breddar vi paletten av aktörer som samverkar för att lyfta och stärka energiområdet i Västsverige, säger Björn Westling, projektledare på Johanneberg Science Park.

– Chalmers Ventures har sedan bildandet haft en stark satsning på green tech området vilket resulterat i ett spännande kluster omfattande ett 20-tal green tech startups (#greenUps). Vi ser nu fram mot att kunna stärka vårt erbjudande till startups inom energiområdet genom denna satsning i samarbete med Johanneberg Science Park, GU Ventures, Energimyndigheten och flera av de andra duktiga aktörerna i det västsvenska innovationssystemet, säger Håkan Axelsson, ansvarig för green tech domänen på Chalmers Ventures.

– Vi vill tacka Energimyndigheten för deras förtroende och det känns väldigt roligt att få jobba ihop med alla involverade. Tillsammans står vi för en fantastisk kompetensbas och ett omfattande kontaktnät och vi vet att det finns mycket synergier och positiva utfall av att samarbeta inom detta fält då vi redan samarbetar. Dessutom vet vi vilket stort mervärde det ger att skapa möten mellan våra start-ups och större mer etablerade företag där dessa lär av och kan göra affärer med varandra, säger Klementina Österberg, VD för GU Ventures AB.

EnerGo
Huvudpartners är Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures och GU Ventures. Stödpartners är Innovatum, Lindholmen Science Park, Sahlgrenska Science Park och Science Park Borås. EnerGo får 1,5 miljoner kronor under satsningens första år med ytterligare två år som möjlig förlängning.

Läs mer Energimyndighetens pressmeddelande

Kontakt för mer information:

Björn Westling, projektledare Johanneberg Science Park
070-8754863, bjorn.westling@johannebergsciencepark.com

Håkan Axelsson, ansvarig green tech domänen Chalmers Ventures
070-8714512, hakan.axelsson@chalmersventures.com

Klementina Österberg, VD GU Ventures AB
070-4401190, klementina@ventures.gu.se

Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Aktiviteterna koncentreras till områdena Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik. Johanneberg Science Park är en av sex Science Park-miljöer i Västsverige som tillsammans stärker regionens attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxtförmåga. 

Nu ska det gröna företagandet inom energiområdet blomstra i Västsverige. Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures och GU Ventures har gemensamt fått ett uppdrag från Energimyndigheten att stärka nystartade samt små- och medelstora (SME) företag i regionen. Syftet är att på lång och kort sikt bidra till en omställning av energisystemet både i Sverige och globalt.

Läs vidare »

​Maria mot nya äventyr

Nyheter   •   Mar 15, 2018 13:32 CET

Maria Ådahl lämnar Johanneberg Science Park och tillträder som VD för Landvetter Södra Utveckling AB i juni 2018. En hållbar stad nära naturen med bostäder och arbetsplatser för 25 000 människor ska utvecklas från grunden med innovation och internationalisering som viktiga byggstenar.

Att förändra energimarknaden är ingen enkel sak

Nyheter   •   Feb 26, 2018 05:59 CET

Det europeiska energisystemet befinner sig i en övergångsperiod. Men det är dock svårt att veta hur systemet slutligen kommer att se ut i fråga om marknadsaktörer och marknadsdesign. Säkert är dock att övergången kräver tid för att stabiliseras och att FoU behövs för att skapa en fungerande modell. Projektet Fossil-free Energy District, FED, adresserar dessa frågor.

Pressinbjudan: Panelsamtal - Hur skapar vi trygga städer? 21 februari kl 16

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 15:11 CET

Johanneberg Science Park valårssatsar och bjuder in till en serie panelsamtal med politiker, näringsliv och akademin. På onsdag den 21 februari är det dags för panelsamtalet "Hur skapar vi trygga städer?". Media är välkomna att delta.

Hur påverkar stadens utformning upplevelsen av trygghet eller otrygghet? Hur kan vi planera tryggare städer? Kan vi planera trygghet?

Tid: 21 februari kl 16-17
Plats: Entréplan, caféet i guldhuset, Sven Hultins plats 2, Göteborg

I panelen deltar:

Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande (S), Göteborg
Lars Hjälmered, Riksdagsledamot, Göteborg, Vice ordförande Näringsutskottet (M)
Lisa Wistrand, social hållbarhet, White arkitekter
Christer Abrahamsson, stadsbyggnadsstrateg och regionchef på Tyréns
Thomas Pettersson, kommissarie och analytiker, arbetar med CPTED, Crime Prevention through Environmental Design, Polisen Region Väst
Hamid Zafar, rektor Sjumilaskolan 7-9

Lars Marcus, arkitekt och professor i Stadsbyggnad och leder forskargruppen Spatial Morphology Group (SMoG), modererar samtalet.

Anmäl er närvaro till: Tove Arnsvik, kommunikatör, 0708-58 29 35, tove.arnsvik@johannebergsciencepark.com

Vid frågor om eventet:

Tove Arnsvik, kommunikatör, 0708-58 29 35, tove.arnsvik@johannebergsciencepark.com

Mats Bergh, VD, 0708-16 75 94

Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Aktiviteterna koncentreras till områdena Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik. Johanneberg Science Park är en av sex Science Park-miljöer i Västsverige som tillsammans stärker regionens attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxtförmåga. 

Hur påverkar stadens utformning upplevelsen av trygghet eller otrygghet? Hur kan vi planera tryggare städer? Kan vi planera trygghet? J​ohanneberg Science Park valårssatsar och bjuder in till en serie panelsamtal med politiker, näringsliv och akademin. På onsdag den 21 februari är det dags för panelsamtalet "Hur skapar vi trygga städer?". Media är välkomna att delta.

Läs vidare »

​Nu minskar vi koldioxidutsläppen

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 09:32 CET

Johanneberg Science Park har utsetts till samordnare för Västra Götalandsregionen och Länstyrelsens satsning Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler samt Större marknad för biobaserade material, inom Klimat 2030. Uppdraget innebär att koordinera aktörer och att hitta innovativa lösningar inom våra ansvarsområden för att snabbare minimera utsläpp av koldioxid i regionen.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • snowmats.biterzvaxddgh@jzciseehbgcfkrzohannefjbeadcyrgqpnuhhscrdiexvnceueppeark.com
 • +46 70 816 75 94

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • eva.isbozzheaallbeatrgsv@jadohmnrlanyumhgkqfnehnbweqbergscagiezlaincepark.com
 • +46709582110

Om Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Aktiviteterna koncentreras till områdena Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik.

Adress

 • Johanneberg Science Park
 • Sven Hultins plats 2
 • 412 58 Göteborg