Skip to main content

Almedalen - vi är där!

Nyhet   •   Jun 26, 2017 08:00 CEST

Johanneberg Science Park är på plats i Almedalen i Visby. Ett sammanhang att synliggöra vår verksamhet, skapa relationer, påverka, omvärldsspana och inte minst kompetensutvecklas. Välkommen på årets seminarier! 

Följ våra seminarier på plats eller via live-sändning.  Twitter Facebook
#almedalen #västsvenskaarenan #johannebergsp

3/7 kl 15.00-16.00 - Västsvenska Arenan, Strandvägen, H528
* Livesändning
Energiomställningen pågår nu – hur hittar vi de ekonomiska drivkrafterna?
Göteborgs Stad utvecklar tillsammans med åtta partners en unik lokal handelsplats för el, värme och kyla. Projektet Fossil-free Energy Districts optimerar energianvändningen. Hur bidrar en lokal energimarknad mellan fastigheter till effektivare resursutnyttjande? Vilka är handelsplatsens utmaningar? Läs mer

Medverkande:
Iréne Svensson, Moderator, Johanneberg Science Park
Lotta Brändström, VD, Göteborg Energi
Mats Rydehell, Styrkeområdesledare för Energi, Chalmers tekniska högskola
Charlotte Lejon, Chef för kommersialisering och företagande, Energimyndigheten
Johan Tjernström, Affärsutvecklare Energi, Akademiska Hus
Elisabeth Undén, Politisk sekreterare, (MP), Göteborgs Stad
Kalle Bäck, Ledamot i kommunfullmäktige, (KD), Göteborgs Stad
Per-Arne Håkansson, Ledamot, (S), Riksdagen

Arrangeras inom Västsvenska Arenan, där åtta västsvenska organisationer samlas under ett och samma tak i Almedalen. Med fokus på frågor som är angelägna för hela Sverige presenteras regionala lösningar på nationella utmaningar.

5/7 kl 12.00-13.00 - Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A
* Livesändning
Testbädden är svaret – men hur skapar vi förutsättningarna?
För att Sverige ska behålla sin position som forsknings- och innovationsland och samtidigt lösa de samhällsutmaningar vi står inför krävs fördjupad samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Testbäddar möjliggör detta, men hur skapar vi de bästa förutsättningarna? 
Läs mer

Medverkande:
Per Österström, Moderator, Business Region Göteborg
Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande, (S) Göteborg
Lars Hjälmered, Riksdagsledamot, Göteborg, (M) Vice ordförande Näringsutskottet
Niklas Johansson, Statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg, Näringsdepartementet
Stefan Bengtsson, Rektor, Chalmers
John Rune Nielsen, Affärsutvecklingsdirektör CBDO, RISE
Mats Bergh, VD, Johanneberg Science Park

5/7 2017 13:45 - 14:45 - S:t Hansgatan 18F/Trappgränd
Plast – en resurs i den cirkulära ekonomin i stället för skräp?
Plastskräp fyller våra hav. Samtidigt är plast ett resurseffektivt material som behövs i ett hållbart samhälle. Plast används i fler och fler produkter eftersom det är ett lätt, starkt, ekonomiskt och tekniskt hållbart material. Kan ett plastreturraffinaderi göra Sveriges plastanvändning cirkulär?  Läs mer

Läs mer om Almedalsveckan
Information på vår webbplats

Kontakt för frågor:
Ann-Marie Strand, ann-marie.strand@johannebergsciencepark.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera