Skip to main content

Bli en del av Göteborgs bästa mötesplats!

Nyhet   •   Okt 16, 2012 08:59 CEST

Johanneberg Science Park erbjuder nya kontorslokaler med ett attraktivt läge på Chalmersområdet i Göteborg, nära centrala stan och intill rekreationsområde. Bli del av en myllrande kunskapsmiljö med 2 900 universitetsanställda, 10 000 studenter, flera institut och över 1 000 personer i 140 företag. En dynamisk miljö där möten och samarbeten uppstår när akademi, näringsliv och samhälle blandas.

I en första etapp skapar vi tillsammans med Chalmersfastigheter AB:

  • 8200 kvm med 430 kontorsplatser - inflyttning 2014/2015
  • flexibla kontorsytor som anpassas efter era behov
  • reception, konferensmöjligheter och restaurang
  • Miljöbyggnad Guld: certifiering inom energianvändning, inomhusmiljö och materialval
Husen ritas av White arkitekter AB.

FLER SKISSER OCH KARTA

Johanneberg Science Park utvecklar samverkansmiljöer som stärker regionens attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxtförmåga. Vår målsättning är att 5000 personer från näringslivet är aktiva på området 2020. 

Är du intresserad, kontakta:

Maria Ådahl - Open Arena Urban Development
0721-810578, maria@johannebergsciencepark.com

Våra utvecklingsplaner

Vi driver tillsammans med fastighetsägarna Chalmersfastigheter AB och Akademiska Hus Väst AB expansionsplaner om ca 100 000 m2 inom Campus Johanneberg till 2020. Syftet är att skapa nya stråk och mötesplatser som kan samutnyttjas mellan utbildning, forskning och näringsliv. 
Läs mer om våra utvecklingsplaner i vårt Magasin

På Chalmersfastigheters webbplats kan du läsa mer om de pågående byggprojekt som Chalmers driver på Campus Johanneberg.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy