Skip to main content

​Chalmers får WSBE2020 - global konferens för hållbart byggande

Nyhet   •   Maj 08, 2017 08:00 CEST

Chalmers har i samarbete med RISE och Johanneberg Science Park i hård konkurrens beviljats att arrangera nästa upplaga av den globala konferensen – i Göteborg 2020. Konferensen World Sustainable Built Environment Conference (WSBE) hålls vart tredje år och anses vara världens främsta konferens och forum inom området.

Konferensen World Sustainable Built Environment Conference (WSBE) hålls vart tredje år och anses vara världens främsta konferens och forum inom området.

Holger Wallbaum, professor i hållbart byggande och profilområdesledare:

- Konferensen är ett unikt tillfälle för oss att presentera Chalmers, Göteborg och hela Sverige på en internationell scen, och särskilt hur vi tar oss an frågor kring hållbart byggande. För mig är det fantastiskt att vi kan synliggöra vårt profilområde ”Ansvarsfull hantering av resurser” och hoppas att det både ska kunna attrahera fler forskare till Chalmers och leda till fler samarbeten.

Motiveringen till att Chalmers med partners slutligen valdes som arrangör är dels den starka förankring i både nationella och internationella nätverk och branschen som står bakom ansökan, och dels det sätt som programmet för konferensen strukturerats – utifrån FN:s globala hållbarhetsmål.

- Plattformen med Chalmers och dess styrkeområden tillsammans med RISE, Johanneberg Science Park och Göteborg stad utgör ett väldigt tydligt exempel på vilken samverkansförståelse vi har. Det känns dessutom väldigt roligt att vi kan bidra till att konkretisera de globala hållbarhetsmålen, fortsätter Holger Wallbaum.

Nästa WSBE-konferens hålls i Hong Kong i juni 2017. Det övergripande målet med konferenserna är att öka kunskapen och kompetensen inom utformning, utveckling, konstruktion och drift av byggnader och urbana system. Bakom konferensen står iiSBE, en global icke-vinstdrivande organisation vars huvudsyfte är att facilitera och främja införandet av policys, metoder och verktyg för att påskynda skiftet mot ett hållbart samhällsbyggande globalt.

Arbetet med ansökan har samordnats av Izabela Kurkowska (huvudförfattare av ansökan), och bedrivits i samarbete med Holger Wallbaum, Liane Thuvander, Paula Femenias, Mats Rydehell &Henriette Söderberg, från Chalmers, Kristina Mjörnell från RISE samt Evdoxia Kouraki & Mats Bergh från Johanneberg Science Park med stöd av Anna Hylander från Gothenburg Convention Bureau.
Programkommittén för konferensen kommer att ledas av Holger Wallbaum och Kristina Mjörnell.

Tidigare konferenser

Vid årets konferens i Hongkong är Brf Viva en av 5 vinnare som representerar Sverige.

Kontakt för frågor
Evdoxia Kouraki, evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera