Skip to main content

En konkret bild av Johanneberg Science Park

Nyhet   •   Okt 17, 2012 07:00 CEST

Göteborgs stad har tillsammans med Stiftelsen Chalmers tekniska högskola bildat Johanneberg Science Park år 2010. Syftet är förstärka samverkan mellan akademin, samhället och näringslivet och kraftigt öka näringslivets närvaro på Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg. Initiativet är en del av Göteborgs tillväxtstrategi och ska stimulera till ökat nyföretagande och ökad konkurrenskraft.

På Johanneberg Science Park tar vi tillvara och utvecklar en kunskapsmiljö genom att skapa de bästa förutsättningarna för att idéer ska uppstå och sedan förverkligas. Det handlar om de möten, samarbeten och idéer som skapas i den dynamiska miljön där akademi, näringsliv och samhälle blandas. Våra aktiviteter har fokus på samhällsbyggnad, energi, material- & nanoteknik och främjar en kunskapsbaserad, hållbar tillväxt i hela regionen.  Målsättningen är att 5 000 personer från näringslivet är aktiva på området år 2020.

Våra expansionsplaner om ca 100 000 m2 till år 2020 ger möjligheter att skapa unika demonstrations- och samarbetsprojekt. Vi ser att det finns stora möjligheter att koppla dessa till kommande EU- projekt för internationell kunskapsöverföring. Närmast erbjuder vi 8 000 m2 nya kontorslokalers som står inflyttningsklara år 2014.

För att ge dig en konkret bild av Johanneberg Science Park, vill vi tillsammans med våra fastighetsägare, Chalmersfastigheter och Akademiska Hus, berätta om våra utvecklingsplaner i ett magasin. Vi hoppas att du finner en intressant läsning!

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller är intresserad av någon form av engagemang!

Mats Bergh
Vd, Johanneberg Science Park 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy