Skip to main content

Fastighetsbranschens utmaningar i smarta nät

Nyhet   •   Feb 04, 2013 09:02 CET

Moderator Anders Ådahl, styrkeområdesledare Energi vid Chalmers, inledde med att smarta nät kan tolkas som svaret på olika trender som påverkar elnätet.  De flesta fastigheterna som står 2050 är redan byggda; de nyare har en profil, de äldre en annan. Om vi utgår ifrån att energianvändningen ska halveras till dess, hur ska det då se ut och hur påverkar detta fastighetsbeståndet? Elnätet är dimensionerat för effekten- men det är oklart hur effekttopparna kommer att se ut framöver.

- En stor utmaning för fastighetsbranschen och energibranschen är att i det smart nätet möta detta. Det är möjligt att bygga bort en del och det går att beteendemässigt anpassa sig, menar Bert Olsson, Bengt Dahlgrens AB.

Magnus Brolin, forskare inom elkraft på SP, menar att smarta nät är en form av systeminnovation som drivs av motiv kring hållbarhet och sårbarhet, likväl som förväntningar ifrån marknaden och på tillväxt. Smarta nät bygger inte minst mycket på efterfrågesidans aktiviteter och att användaren blir mer aktiv i systemet. Panelen är överens om att det kommer att vara olika typer av trender i olika typer av fastigheter. Privatägare kommer att ha privatekonomiskt lönsamma lösningar medan kommersiella fastighetsägare har betydligt större möjligheter att hantera energieffektiviseringsåtgärder kombinerat med användarlösningar.

- Om det ska vara möjligt att adressera de olika drivkrafter som olika användargrupper/kundgrupper har är det viktigt att ha bredd. Det kan vara idé att föra in en automatiserad lösning för dem som har drivkraften att minska elräkningen, kontra den medvetne som vill minska sin miljöpåverkan, säger Magnus Brolin.

Oavsett så krävs det incitament för att ändra ett beteende. Medvetandegraden har ökat i fastighetsbolagen, men det är även viktigt att komma ihåg att för slutanvändaren i fastigheten så är brukarens privatekonomi stor betydelse, säger Bert Olsson från Bengt Dahlgrens AB.

- Det finns en vilja hos fastighetsägarna att fånga upp slutanvändarens intresse och möjligheter, tror Mats Bergh på Johanneberg Science Park.

Det är också viktigt att hitta nya arbetssätt och affärsmodeller. På Johanneberg Science Park är avsikten att testa nya lösningar både i nybyggnationen och vid renovering av befintliga fastigheter. Ambitionen är att testa och bygga ett smart system som skulle kunna bli en modell för ett större område

Fastighetsbranschen kan även dra nytta av erfarenheterna av de senare årens energieffektiviseringsarbete i anpassningen mot de utmaningar det smarta nätet innebär.

- Energieffektivisering och energideklarationer har skapat en medvetenhet hos fastighetsägarna, båda ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv, vilket är en bra bas att stå på, säger Bert Olsson.

Som fastighetsägare är det också viktigt att se till helheten; såväl kyla, värme som el. Men det torde orimligt att begära lika stora kunskaper hos den enskilda villaägaren.

-  Det är få allmänna brukare som har detaljkunskapen som egentligen krävs för att bidra till detta och dess möjligheter. Fastighetsägarna har en viktig roll i att hjälpa slutanvändaren genom att bygga ett smart system. Det är också viktigt att det utvecklas affärsmodeller när man delar vinsterna; så att vinsten sprids till både fastighetsägaren och privatpersonen, säger Mats Bergh.

Inbjudan till seminariet

__________________________________________________________________________________

Kraftsamling Smarta Nät

Kraftsamling Smarta Nät är ett brett initiativ med partners från forskningsvärlden, offentliga organisationer och företag. Vi välkomnar alla som vill samarbeta kring Smarta Nät och användarfrågor att kontakta oss och delta i Kraftsamlingen! Läs mer om Kraftsamling Smarta Nät och deltagande parter här:http://www.kraftsamlingsmartanat.se/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy