Skip to main content

Göteborg är smart, men kan bli smartare

Nyhet   •   Dec 13, 2013 15:15 CET

Vi var många göteborgare och andra som hade samlats en tidig, mörk decembermorgon för att skåda ljuset i form av Göteborgs framtid som smart city.

Mats Arnsmar, Byggnadsnämndens ordförande inledde med att understryka vikten av nya bostäder och sysselsättning, då Göteborg förväntas växa med 150 000 invånare fram till år 2035.

Katrina Folland, koordinator för Celsiusprojektet och Smart Cities Göteborg berättade om tre projekt inom Smart Cities och Communities som Göteborg deltar i och där man leder ett - projektet Celsius. Projektet Celsius startade i år och syftar till storskalig utbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla genom att visa goda exempel, med målet att 50 europeiska städer ska ha anslutit sig och blivit så kallade Celsius Cities innan 2017.

De två andra projekten där Göteborg deltar är Step Up och EU Gugle. Step Up syftar till förbättra städers energiplanering och nå uppsatta klimatmål. Dessutom ska projektet stärka städers energiåtgärdsplaner. EU Gugle vill visa hur smarta renoveringstrategier kan vara kostnadseffektiva och förbättra medborgarnas livskvalitet i stadsområden, där tekniska, sociala och ekonomiska lösningar integreras och utgår från lokala behov. Här ska ett scenario för Hammarkullen tas fram.

Katrina tycker att Göteborg är bra, men att vi samtidigt kan bli bättre.
Sebastian Marx, Vd för Göteborgs Brysselkontor berättade att Europas miljömål 2020 är 20 % mindre växthusgasutsläpp, 20 % ökning av förnyelsebar energi, 20 % ökning av energieffektivitet.

2012 inleddes det europeiska innovationspartnerskapet för smarta städer och samhällen (EIP-SCC). EIP för smarta städer och samhällen kombinerar de tre sektorerna, energi, transport och informations- och kommunikationsteknik för att stödja innovativa helhetslösningar på stora miljö- och samhällsutmaningar europeiska städer står inför idag. SCC:s syfte är att bidra till att Europas miljömål 2020 uppfylls och finansieras delvis av Horisont2020.

I dagarna öppnades möjligheten att lämna förslag på storskaliga projekt, så kallade lighthouse-projekt.

Sebastian ser att Göteborg har goda förutsättningar för att söka lighthouse-projekt och att det samtidigt innebär en möjlighet att kraftsamla inom ”staden” för gemensamma aktiviteter och utmaningar.

Kontakt för frågor

Sebastian Marx, Vd Göteborgs Brysselkontor 
Katrina Folland, koordinator för Celsiusprojektet och Smart Cities Göteborg
Iréne Svensson - Johanneberg Science Parks engagemang i Horisont2020

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy