Skip to main content

Kollaborativ innovation - för ökad Innovationsförmåga

Nyhet   •   Okt 06, 2016 08:00 CEST

Susanne Ollila, professor på Chalmers

Att samverkan är nyckeln till framgång vet vi. Trixet är hur - och att våga samskapa och utvecklas på vägen, för att få störst effekt och att ge bästa möjliga förutsättningar för nytänkande och innovation. Genom nya  medel från Vinnova får vi möjlighet att fördjupa oss i ämnet och utveckla våra gemensamma förmågor i ett nytt samarbetsprojekt.

I komplexa sammanhang med många aktörer där samskapande (co-creation) är en nyckelfaktor för framgång behövs nya former för ledning och organisering. Grundidén i detta projekt är att vidareutveckla kollaborativ innovation som en väg att öka innovationsförmågan.  

Syftet är att öka förmågan att leda och organisera och att samtidigt utveckla vetenskaplig och teoretisk kunskap genom att växelverka med pågående samarbetsprojekt. Och att sprida våra kunskaper.

Partners är Johanneberg Science Park och Ecoplan, som båda leder och organiserar kollaborativ innovation som kärnverksamhet, Chalmers forskargrupp Managing In Between, som är ledande och har publicerat 20-talet vetenskapliga artiklar inom området, samt Riksbyggen och Volvo. Två större samverkansprojekt kommer att användas som praktikfall: 

  • Positive Footprint Housing/Brf Viva (leds av  Riksbyggen)
  • ElectriCity 

Dessa projekt involverar tillsammans mer än tjugo aktörer och omsätter mer än 500 milj kr.

-  Vårt projekt fokuserar på två frågor: vad kollaborativ innovationsförmåga är och hur ledning och organisering av den kan utvecklas. Med ett aktionsforskningsupplägg kommer vi forskare vara ute mycket på fältet och närvara vid ordinarie arbetsgrupps-, koordineringsgrupps- och styrgruppsmöten och intervjua aktörer som deltar och utifrån våra observationer och analyser kontinuerligt samtala med de koordinerande ledningsgrupperna, säger Susanne Ollila, professor på Chalmers.

Projektet leds av Johanneberg Science Park,  startar i höst och pågår under två år. Resultat och nya kunskaper kommer direkt och indirekt att nå och kunna användas av ett stort antal aktörer. En viktig motor i detta är projektets design, dvs användandet av två stora samarbetsprojekt som redan engagerar många parter.

Kontakt för frågor: bjorn.westling@johannebergsciencepark.com

Mer information:

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy