Skip to main content

Ledamöter lotsar Skogsstyrelsen in i framtiden

Nyhet   •   Maj 02, 2016 14:41 CEST

Lena Heuts, Johanneberg Science Park, tar plats i styrelsen för Skogsstyrelsen. En förvaltningsmyndighet för frågor om skogsbruk med uppgift att verka för att landets skogar sköts enligt de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen.

- Utvecklingen mot ett fossiloberoende samhälle påverkar den framtida användning av skogen. Jag ska bidra med kunnande om hur  våra framtida biobaserade produkter och tjänster kan tänkas se ut samt vilka nya utmaningar och möjligheter detta medför för vårt nyttjande av skogen, säger Lena Heuts.

Lena Heuts som leder Västsvenska Kemi- och Materialklustret ser nyttan i framför allt nätverket och nya infallsvinklar.

- Nätverket åt ”båda håll”, dvs att vi får ytterligare en arena att synas på och nya kontakter som kan sprida vårt namn. Det visar att det är inte bara är de traditionella skogslänen som kan bidra med viktig kunskap kring hur vi ska använda våra skogar på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbar sätt. Kul att Chalmerssfären bidrar med två personer sett ur det perspektivet, fortsätter Lena.

Regeringskansliets pressmeddelande


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.