Skip to main content

Liv i områdena skapas av människor

Nyhet   •   Okt 08, 2012 15:52 CEST

I slutet av september genomfördes en workshop inom projektet "Positve Footprint Housing" tillsammans med Göteborgs Stadsbyggnadskontor. Med hjälp av metoder för social- och barnkonsekvensanalys fick ett 20-tal deltagare fundera och diskutera över det sociala livet där ett bostadshus ska uppföras, vid Dr Allards gata i stadsdelen Guldheden i Göteborg.

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har utarbetat analysverktygen (SKA o BKA) som ska göra det möjligt att belysa stadens liv och aktiviteter i ett tidigt skede när man planerar ett område. Verktyget är en matris som stadsbyggnadskontorets handläggare kan arbeta med i samverkan med exempelvis de olika stadsdelarnas utvecklingsavdelningar och med människorna som rör sig i de aktuella områdena. Verktyget ska kunna användas oavsett område, såväl i utveckling av bostadsområden som i områden med fler kontorsbyggnader. 

- Det handlar om att sätta fokus på livet och människorna i staden, på dem som ska bo, arbeta och besöka ett område. Det är de som skapar livet i området, säger Lisa Wistrand, samhällsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Rent konkret kommer det nya analysverktyget att resultera i bättre kunskap och vägledning för dem som arbeta med stadsplanering och då i synnerhet vad det gäller de sociala aspekter som är kopplade till den fysiska planeringen. 

Enligt Lisa Wistrand kommer verktyget att kunna användas för att de sociala frågorna tidigt ska sätta avtryck i stadsplaneringen.

-Att de sociala aspekterna belyses tidigt och genom hela planeringsprocessen innebär också att politikerna kommer få ett bättre beslutsunderlag, säger Lisa Wistrand. Vi har inte alla svar på social hållbarhet, men det här är ett sätt för oss på stadsbyggnadskontoret att närma oss frågan, säger Lisa Wistrand.

Positive Footprint Housing är ett samverkansprojekt mellan Riksbyggen, Chalmers, Göteborgs universitet och Johanneberg Science Park.

Läs mer om projektet

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy