Skip to main content

Lösningar utanför landsgränserna

Nyhet   •   Feb 07, 2013 15:26 CET

Johanneberg Science Park, Business Region Göteborg och Norsk-Svenska Handelskammaren arrangerade den 31 januari ett seminarium i Oslo. Seminariet visade på möjligheter och lösningar för att tillgodose Norges behov att rekrytera 16 000 ingenjörer. Ett sätt kan vara att norska företag att etablera sig på Chalmersområdet i Göteborg.

Mikael Klingberg, Voksenåsen, ledde seminariet i en fullsatt sal bestående av norska och svenska företag samt intresseorganisationer.

Ingrid Hielt av Trolle, Sveriges ambassadör i Norge, inledde med att lyfta fram Norge som, vid sidan av Tyskland, är Sveriges viktigaste exportmarknad. Exporten utgörs av ett brett spektrum av produkter – allt från maskiner till tjänster, där arbetskraft är en del. Ingrid menar att det finns kulturskillnader, men de som känner till dessa är också de som lyckas bäst i sina affärer.

Anne Lund, Norges ambassadör i Sverige, betonade att Norge och Sverige är varandras viktigaste handelspartners. Båda länderna tjänar mer på att samarbeta än på att konkurrera. Annes målsättning med seminariet var att stärka mobiliteten. Norge har kapitalet och Sverige den tekniska kompetensen. Man måste tänka på lösningar som går utanför de egna landsgränserna.

David Hellström, VD för norska ingenjörsföretaget Reinertsen i Göteborg, berättade om hur man sedan 2005-2006 har arbetat med svenska ingenjörer som en konkurrensfördel. Till framgångsfaktorerna räknar de samarbete, långsiktighet, tydlighet, positiva kunder, hemvist för hemvändare, ingenjörer med rätt inställning och effektivt arbetssätt.

Maria Knutson-Wedel, Vicerektor på Chalmers visade på möjligheterna för näringslivet att delta i utbildningen på Chalmers genom bl.a. professor of the practice, projekt, gästföreläsningar Entreprenörskola och stipendier.

Mast Bergh, VD för Johanneberg Science Park, ställde frågan om vi kan skapa en dynamisk nordisk arbetsmarknad genom lokala korsetableringar för att behålla kompetensen inom företagen. Han hoppades på ett intresse och engagemang från näringslivet för att utveckla möjligheterna på Chalmers campusområde.

Joel Görsch, Etableringsrådgivare på Business Region Göteborg, framhöll fördelarna såsom kompetensförsörjning, en bra första utländsk marknad, EU-medlemskap, den geografiska närheten och språket vid en etablering i Göteborg.

Jan Andréasson, Generalkonsul för Norge i Västsverige, informerade om att det idag finns ca 500 norska bolag i Göteborg (2011) och att det skett en fördubbling sedan 2008.

Mats Bergh avslutade seminariet med att bjuda in och välkomna de norska företagen till att starta resan för en etablering på Chalmersområdet i Göteborg.

Det skulle kunna bli starten till en gemensam norsk-svensk win-win lösning, där norska företag hittar kompetent och välutbildad arbetskraft, och långsiktigt behåller den, via ett utvecklingskontor inom campusområdet.

Bilder från dagen

Inbjudan och program


Kontakt vid frågor
Iréne Svensson

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy