Skip to main content

Miljövisualisering i stadsmodeller

Nyhet   •   Feb 23, 2017 09:00 CET

Osynliga miljövärden såsom luftföroreningar och buller är svåra att presentera på ett begripligt sätt. Ett nytt samarbete mellan akademin, staden och näringslivet ska finna en metod för att enklare visualisera miljövärden och därmed underlätta stadsplanering. Inom samarbetet ska en ny 3D-modell av Chalmers campusområde användas. 

Digitala verktyg används alltmer i stadsplanering för simulering och visualisering av framtidsscenarier. Potentialen hos dessa verktyg anses vara hög, men för att kunna implementera dem behöver 3D-mediet utvecklas. Inom ett nytt samarbete kommer designkoncept för visualisering att testas i en interaktiv 3D-modell, både i fågel- och gatuperspektiv. 

3D-modellen gör det möjligt att simulera data och flöden, samt föra dialog med människor som vistas och verkar på campusområdet. Modellen är framtagen av Tyréns med deras verktyg TyrEngine, i samverkan med Johanneberg Science Park, Chalmers och Göteborgs Stad.

- Det är vår första tillämpning av 3D-modellen, som tagits fram inom ett tidigare projekt koordinerat av Johanneberg Science Park. Modellen ska därefter kunna öppnas upp även för andra aktörer som i samverkan med akademi vill visualisera projekt. Det är möjligt även för studenter att nyttja modellen i projekt inom olika utbildningsprogram, säger Maria Ådahl på Johanneberg Science Park.

- Det är positivt att se hur projekt och nätverk inom våra öppna arenor leder till nya aktörskonstellationer och utvecklingsprojekt i framkant.

Projektet ”Ett dialogverktyg för visualisering av miljödata i stadsplaneringsprocesser ur ett fotgängarperspektiv” leds av Tillämpad IT vid Göteborgs universitet/Chalmers med finansiering från Formas riktade satsning Hållbart samhällsbyggande - femte utlysningen. Partners är Chalmers Arkitektur, Göteborgs Stad (Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret), Johanneberg Science Park och Tyréns.

Kontakt för frågor:
Maria Ådahl maria.adahl@johannebergsciencepark.com
Projektkedare Beata Wästberg https://www.chalmers.se/en/staff/Pages/beata-wastberg.aspx 

En flygtur skapad med TyrEngine i samarbete med Tyréns. TyrEngine kombinerar avancerad grafisk teknik från spelvärlden och visualiserar i 3D-miljö.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera