Skip to main content

Oberoende partner i fastighetsbranschen

Nyhet   •   Jan 18, 2016 07:00 CET

Under en föräldraledighet 2009 bestämde sig Martin Anderberg för att det var dags att starta eget. Några månader senare var han och kompanjonerna Mikael Fjällglim och Yngve Karlsson i gång. På sex år har Development Partner blivit en känd aktör inom fastighetsbranschen.

– När jag pratat med Mikael och Yngve gick det ganska snabbt. Affärsidén var att bli en oberoende partner i fastighetsbranschen. Med kunskap om både byggbranschen och fastighetsbranschen hade vi en helhetssyn på hur man skapar och utvecklar fastigheter, säger Martin Anderberg, VD på Development Partner.

De tre grundarna har alla ett förflutet i företaget Bygg-Fast Projekt. Där var byggnadsingenjörerna Anderberg och Fjällglim chefer och Karlsson arkitekt.

En annan gemensam nämnare var att alla tre var sugna på att starta något nytt, något eget. Ett företag med ett lite bredare perspektiv än debitering, volymer och timmar.

Som en oberoende partner i fastighetsutveckling arbetar Development Partner inom tre verksamhetsområden:

  • Genomförande. En kund med en bebyggd eller obebyggd tomt (fastighet) kan få hjälp att ta fram en affärs- och projektidé samt en realiserbar affärsplan. Resultatet kan bli till exempel butikslokaler eller hyresrätter. I genomförandet arbetar Development Partner antingen som riskdelande partner eller som konsult.
    Kunden kan också välja att anlita Development Partner som en oberoende projektsamordnare som ser till att projektets olika aktörers resurser utnyttjas optimalt.
  • Rådgivande. Tidigt i ett projekt är det viktigt att få en ”second opinion”. En sådan rapport kan innehålla allt från detaljer som kan förbättras till en förändrad vision som kan ge bättre lönsamhet.
  • Utveckla i egen regi. Development Partner utvecklar och skapar även fastigheter i egen regi, gärna tillsammans med en risktagande partner. Företaget äger bland annat en handelsfastighet i Skövde.

– Vår styrka är oberoendet. Den gör att vi kan ha olika roller. Vi kan ta uppdrag åt såväl byggherrar som hyresgäster i olika affärssammanhang och projekt, säger Martin Anderberg.

Till oberoendet kan läggas erfarenhet, kunskap och helhetssyn.

Vägledande är värderingarna som sammanfattas i de fem ledorden: helhetssyn, nyfikenhet, enkelhet, respekt och generositet. Det är inte bara fina ord som lagts ut på hemsidan, utan något som hålls ständigt levande genom diskussioner om innebörd och efterlevnad.

Om Martin Anderberg får välja är han och medarbetarna helst med från början i ett projekt. Med full inblick tidigt är det lättare att bedöma om en idé är bra och genomförbar eller om den behöver justeras.

– Vår erfarenhet sträcker sig hela vägen från ax till limpa. Därför vet vi vilka problem som kan dyka upp längs resans gång. Ibland kan projektet i sig vara jättebra, men den tänkta platsen är fel. Eller så kan tidpunkten vara fel. Vi har kompetensen att hjälpa kunden med sådana bedömningar, säger Martin Anderberg.

Bland kunderna finns bland andra HSB Göteborg, Rikshem, SEB Trygg Liv, Hennes & Mauritz och Platzer Fastigheter. Tillväxten har varit stadig sedan starten det lättmemorerade datumet 090909 (bolaget heter formellt Development Partner 09 AB).

– Jag tror att just helhetssynen och vår nyfikenhet har varit viktiga faktorer. Och även om vi valt att fokusera mycket på det vi tycker är intressant, så har vi naturligtvis inte helt släppt det affärstänk vi hade med oss in i företaget, förklarar Martin Anderberg.

En annan förklaring till att det gått bra är företagskulturen som byggts upp. Värderingarna har redan nämnts. Ännu viktigare är förstås människorna. Där har Development Partner varit noga med att fylla på med rätt kompetenser och personliga egenskaper vid anställningar.

– Vi diskuterar, funderar och resonerar mycket internt. Att det ständigt pågår samtal tror jag är viktigt för att skapa en bra företagskultur och att utvecklas, säger Martin Anderberg.

De senaste två åren har konjunkturen i kombination med ett allt starkare varumärke och en bra portfolio ökat tillväxten och under våren 2016 kommer de tio medarbetarna att bli fler.

När Development Partner startade sin verksamhet låg kontoret på Kungsportsplatsen. Nästa adress blev Första Långgatan. I juli 2015 flyttade man till Johanneberg Science Park på Chalmersområdet.

– De tyckte att vi var en aktör som skulle passa in på husets gemensamma samverkansplan. Samtidigt är det praktiskt för oss att sitta nära HSB Göteborg som vi jobbar mycket tillsammans med. Hittills trivs vi jättebra, säger Martin Anderberg.

Han tror mycket på idén med ett aktivitetsbaserat kontorskluster där människor från olika organisationer och med olika kompetenser kan träffas, utbyta idéer och samverka:

– Nu valde vi att ha glasväggar runt vår del av kontorslandskapet, i alla fall till att börja med. Men vi delar ju allt annat. Det är enkelt att träffas och börja prata med folk i kaféet eller trapphuset. När tankar möts och gror kan det leda till en spännande utveckling.

– Jag tror att det är bra om vi som finns i huset påminner varandra om vilka kompetenser vi faktiskt har. Då kan alla bidra på olika sätt med sin kunskap och i förlängningen även få ekonomisk utväxling. Nyfikenhet och intresse av att hjälpa andra kan leda till affärer, säger Martin Anderberg.

En annan fördel med att sitta på Chalmersområdet är närheten till akademin där Development Partner bland annat är aktiva i CMB (Centre for Management of the Built Environment).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy