Skip to main content

Smarta agenter ska minska vår fossila energianvändning

Nyhet   •   Apr 17, 2018 07:30 CEST

Joakim Pontén, Senior IoT Solution Architect, Ericsson

Att handla med värme, kyla och el mellan byggnader inom ett avgränsat lokalt område kan vara ett sätt att närma sig ett framtida fossilfritt energisystem. I ett omfattande EU-projekt testas nu en sådan lösning på Chalmers campus Johanneberg i Göteborg. Där ska automatiserade mjukvaruagenter köpa och sälja energi på en digital marknadsplats, som utvecklas av Ericsson.

– Det här är det roligaste jag har gjort sedan jag började jobba på Ericsson, säger Joakim Pontén, Senior IoT Solution Architect på Ericsson. Det är väldigt rolig teknik med både artificiell intelligens och distribuerade molnlösningar, men även att få träffa experter från projektets andra lokala partners ger många nya insikter.

Fossil-Free Energy Districts (FED) är ett EU-finansierat projekt som drivs inom Göteborgs Stad där Ericsson är en av nio lokala samarbetspartners. Unikt med projektet är att man kopplar samman både kyla, värme och el i ett enda system och som testbädd används fastigheter på Chalmers campus i Johanneberg – ett område som redan producerar en stor del egen energi genom bland annat solceller, värmepumpar och en kraftcentral på området. Det Joakim Pontén och hans kollegor gör är att koppla ihop de driftsystem som redan finns för fastigheterna med Ericssons plattform för Internet of Things (IoT) lösningar. Till dessa kopplas sedan ett antal robotiserade smarta agenter som ständigt bevakar energiförbrukning kopplat till prognoser om till exempel väder och annat som kan påverka energitillförsel och förbrukning.

– I framtiden när energi från vind och sol ökar kommer vi att se en större rörlighet i energipriset som beror på hur stor energitillförseln är vid varje given tidpunkt. Vårt system bygger på att skapa ekonomiska incitament för användarna att vara flexibla i sin energiförbrukning, det vill säga att förbruka energi när tillgången är hög och priset lågt. Det kan till exempel handla om att man värmer upp ett hus några timmar innan man vet att det kommer att bli kallt. Kunden sparar då pengar samtidigt som man slipper bränna av gas och olja för att upprätthålla marginalproduktionen.

Hela marknadsplatsen är molnbaserad och automatiserad. Agenterna hämtar in data ur systemet och köper och säljer energi när det är som mest fördelaktigt. De är dessutom baserade på maskininlärning och blir på så vis bättre och bättre på att lösa sin uppgift ju längre projektet löper. Målet med FED är att kapa fossila energitoppar med 80 procent och minska mängden importerad energi i systemet med 30 procent.

En förutsättning för att projektet ska kunna genomföras är att Chalmers campus i Johanneberg är undantaget ellagen och om lösningen ska kunna skalas upp och användas i andra kvarter eller städer måste nuvarande regelverk ändras. Med fossilfria energidistrikt på andra platser i Europa och världen skulle man kunna ta ett tydligt steg mot det globala målet om ett mer ekonomiskt och ekologiskt hållbart energisystem.

–­ Vi tycker att det är väldigt spännande att se hur vi kan applicera det här globalt. Vi jobbar i 180 länder och tror att det här kan vara ännu mer relevant i andra delar av världen, som ligger utanför Europa och de mer traditionella energiförsörjningsnäten, säger Joakim Pontén.

Intervju med Joakim: https://youtu.be/Q6uRlIcIDXw 

Kontakt för mer information
Joakim Pontén, Senior IoT Solution Architect Ericsson, joakim.ponten@ericsson.com
Iréne Svensson, Projektkoordinator FED, Johanneberg Science Park, irene.svensson@johannebergsciencepark.com

Om projektet
Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med nio starka partners.

Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer.

Under 2017 till 2019 utgör Chalmersområdet i Johanneberg själva testbädden. FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

Läs mer:
https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/fed-fossil-free-energy-districts
http://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/gothenburg
https://twitter.com/fedgbg

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.