Skip to main content

Stort intresse för social hållbarhet i framtidens boende

Nyhet   •   Jul 03, 2013 12:50 CEST

Lokalen var mer än fullsatt när Johanneberg Science Park och Business Region Göteborg arrangerade ett seminarium inom Västsvenska Arenan i Almedalen. Det handlade om hur vi utvecklar framtidens boende med fokus på social hållbarhet i en kommersiell verklighet.

Charlotta Szczepanowski inledde med en presentation av Riksbyggens Positive Footprint Housing, ett samverkansprojekt i Göteborg där forsknings- och bostadsprojekt genomförs parallellt. Syftet att skapa ett helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum. Det speciella med Positive Footpring Housing är samarbetsformen.

Inom projektet arbetar man med ett flertal metoder bla livscykelanalys, flexibilitet i boendet, intressentdialog med alla parter utifrån social hållbarhet, delad resursanvändning, boende utan parkering, ekosystemtjänster, social konjsekvensanalys etc. Dessutom används ekosystemtjänstanalys där de kulturella tjänsterna kopplas samman med social hållbarhet.

Parallellt gör Björn Andersson på Göteborgs universitet en sociologisk förstudie om vad social hållbarhet är i en bostadsrättsförening i det hållbara samhället. Studien utgår ifrån kommunikativa möjligheter, hur man skapar gemensam nytta och samverkan med omgivningen för att utveckla det hållbara samhället.

Efter följde en paneldiskussion ledd av moderator
Eva-Lena Albihn, Vvd, Business Region Göteborg. 

Medverkande:

  • Ulf Kamne, Ordförande (MP), Fastighetsnämnden Göteborg
  • Adelina Lundell, Processledare social hållbarhet, Älvstranden Utveckling AB
  • Magnus Lundin, Vd, Swedish Incubators and Science Parks (SISP)
  • Charlotta Szczepanowski, Hållbarhetschef, Riksbyggen
  • Cecilia Örtendahl, konsult inom stadsutveckling på Tyréns AB
  • Anna Graaf, Hållbarhetschef, White arkitekter

Panelsamtalet utgick utifrån frågeställningarna om man kan utveckla verktyg för socialt hållbara boendemiljöer och testa det i byggprojekt, vilken betydelse plattformar har som möjliggör tvärvetenskapligt kunskapsutbyte, hur ny kunskap kan komma andra till gagn och vilka exportmöjligheter som finns.

- Vi vill alla ha trygga bostäder. Oavsett vilket socialt sammanhang man kommer ifrån, så finns en gemensam vilja till miljöengemang. Utmaningen är att utforma lösningar som det finns en betalningsvilja för. Detta kommer sammantaget att driva den sociala hållbarheten framåt, menar Cecilia Örtendahl, konsult inom stadsutveckling på Tyréns AB.

Det krävs ett långsiktigt tänkande för att se helheten. Vi måste visa att en social hållbarhet är nödvändigt för att få lönsamhet långsiktigt. Det finns flera satsningar som pågår för att prioritera arbetet med social hållbarhet. Vi ska fortsätta efterfråga mer kunskap, jobba tillsammans och dela med oss.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy