Skip to main content

​Stort test av dagvattenanläggningar på HSB Living Lab

Nyhet   •   Jun 14, 2017 15:00 CEST

Att ta hand om dagvatten är en del av framtidens hållbara boende, speciellt när det blir allt vanligare även i Sverige med översvämmade gator och fastigheter. Nu har två testbäddar placerats i nära anslutning till experimenthuset. De är de första i sitt slag i landet och följs noga av forskare.

Den pågående urbaniseringen och klimatförändringarna ställer nya krav och utmaningar på hur vi i framtiden ska avleda och hantera vårt regnvatten. I den täta stadsmiljön är det ofta ont om plats och därför behövs nya lösningar som hjälper till att fördröja dagvattnet nära eller på fastigheten. Behovet av forskning och goda exempel är stort och på HSB Living Lab har testbäddar upprättats för snabbare utveckling och utvärdering av nya smarta sätt att få till fördröjning av dagvatten.

- En hållbar dagvattenhantering är viktigt ur fler aspekter, dels för att minska riskerna för översvämningar och att föroreningar sprids till våra vattendrag och dels för att säkerställa att dagvatten ses som den resurs den faktiskt är. Lokal fördröjning av dagvatten kan generera en mängd positiva nyttor så som förbättringar av luftkvalité, ljuddämpning, estetik och rekreation, inbjuda till social gemenskap samt bidra till en ökad biologisk mångfald, säger Helene Sörelius (RISE).

Knutet till testbädden drivs ett Vinnovafinansierat projekt i samarbete mellan Göteborg stad, RISE Research Institutet of Sweden, Chalmers, LTU Gryaab och ett antal teknikföretag.
För mer information är ni välkomna att kontakta Helene Sörelius på RISE, helene.sorelius@ri.se

HSB Living Lab är resan mot framtidens boende. Idén om ett levande labb för forskning om en hållbar boendemiljö föddes 2010 och är nu verklighet. På Chalmersområdet i Göteborg bor och lever studenter och forskare för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. I 29 lägenheter utrustade med mätstationer och sensorer lever boende i en föränderlig byggnad där väggar, fasader och inredning utvecklas efterhand som forskningen fortskrider. HSB Living Lab är ett samarbete mellan näringsliv, stad och akademi. En världsunik och öppen arena för att skapa framtidens hållbara boendemiljöer. Huvudparters är Chalmers, HSB och Johanneberg Science Park. Samverkanspartners är Tengbom, Peab, Akademiska Hus, Tieto, Electrolux, Bengt Dahlgren, Göteborg Energi, Elfa, Vedum.

#HSBLivingLab

HSB Living Lab

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera