Skip to main content

Västsvenska företag stärkta med vässad affärsmodell

Nyhet   •   Maj 18, 2016 13:52 CEST

Deltagande företag: ACG Accent, APS Drift och underhåll, Elpanneteknik Sweden, Erlandsson Bygg, Flexlink, Icebug, Nidacon International, Termoventiler

Under våren har åtta små, medelstora och stora företag i Västsverige deltagit i ett unikt pilotprojekt för att vässa sina affärsmodeller för en oviss framtid präglad av hållbarhetsutmaningar. Vid ett frukostseminarium den 18 maj hos Johanneberg Science Park fick vi ta del av företagens praktiska erfarenheter och insikter. 

Företagen har fått lära sig en metodik att analysera och kommunicera sina affärsmodeller (Business Model Canvas) både verksamhetsmässigt och hållbarhetsmässigt. De har sedan i ljuset av fyra framtidsscenarier som präglats av olika hållbarhetsutmaningar fått identifiera svagheter i de nuvarande affärsmodellerna samt börja utveckla modifierade/nya affärsmodeller som är robustare och mer hållbara ur alla synvinklar.

- Det handlar om att ett aktivt förändringsarbete där företagen analyserar sina affärer och börjar arbetet med att framtidssäkra dem. Det finns många som pratar om hållbara affärer, men det verkar vara ont om konkreta förändringsprojekt, menar Björn Westling som lett projektet.

Företagen snabbas på i sin omställning till hållbarhet samt blir långsiktigt mer konkurrenskraftiga. Genom den kunskap som samlats i projektet kan andra företag i regionen samt regionen själva få nytta av och vidareutveckla sina verksamheter. En utveckling som bidrar till ett starkare Västsverige. Ett sammanhanget som också gett ringar på vattnet med nya möjligheter. 

- Företagen har upplevt stort värde i att samverka vid workshoparna och vi kommer att försöka driva någon form av fortsättningsgrupp i höst. Vi kommer dessutom att köra workshopar med en ny omgång företag i höst, fortsätter Björn.

Deltagande företag: ACG Accent, APS Drift och underhåll, Elpanneteknik Sweden, Erlandsson Bygg, Flexlink, Icebug, Nidacon International, Termoventiler

Projektgrupp: Johanneberg Science Park, CSR Västsverige, Knowit, Swerea IVF, Connect Sverige

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och deltagande företag.

Kontakt för frågor:
bjorn.westling@johannebergsciencepark.com
ann-marie.strand@johannebergsciencepark.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy