Skip to main content

Göteborg blir ledande inom innovativ stadsutveckling

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 09:00 CEST

Göteborg utvecklar ny innovationsplattform för hållbar stadsutveckling. Inom ramen för utlysningen ”Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer" har Vinnova beviljat 8 500  tkr till att utveckla en innovationsplatform för hållbar stadsutveckling. Satsningen kommer att användas till att skapa en arena där nya innovativa lösningar kan testas och visas upp.

Genom att ta ett samlat grepp kring befintliga initiativ inom hållbar stadsutveckling som redan finns i Göteborgsregionen; plattformar, arenor, demonstrationsprojekt och konsortium skapas en unik samverkansplattform för hela Göteborg, så att visioner och handlingsprogram snabbare blir verklighet. Finansieringen omfattar två års uppbyggnad av en långsiktig struktur. Vinnova beviljar 8 500 tkr och projektet har en budgeterad medfinansiering på 13 540 tkr.

Satsningen har initierats av personer inom Göteborgs stad med ansvar för Vison Älvstaden, Johanneberg Science Park och Mistra Urban Futures. Genom att knyta samman de geografiska områdena Älvstaden och Johanneberg med Sveriges starkaste kunskapscentrum för hållbar stadsutveckling lägger vi grunden för ett nytt och effektivt sätt att arbeta med test, demonstration. Uppbyggnaden av plattformen påbörjas i juli 2013.

- Utmaningarna för hållbar stadsutveckling är komplexa. Fördelen i Göteborg är att vi är många starka aktörer inom samhällsbyggnad, som nu tar ett samlat grepp, säger Maria Ådahl, projektledare Göteborgs Innovationsplattform.

Innovationsplattformen ska göra Göteborg till ett skyltfönster där nya tekniklösningar, tjänsteinnovationer och arbetsprocesser ska kunna testas och demonstreras. Den är tänkt att fungera som ett kitt mellan olika aktörer och ska förhoppningsvis på sikt leda till nya affärs- och exportmöjligheter.

Samarbetspartners:

 • Göteborgs Stad Stadsledningskontoret
 • Göteborgs Stad Business Region Göteborg
 • Göteborgs Stad Älvstranden Utveckling AB
 • Västra Götalandsregionen
 • Johanneberg Science Park AB
 • Mistra Urban Futures
 • SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • IVL – Svenska Miljöinstitutet
 • Chalmers tekniska högskola
 • GU – Göteborgs universitet
 • HSB
 • Tyréns AB
 • 20-tal organisationer / företag  stödjer plattformen

Kontakt vid frågor:

Maria Ådahl, Johanneberg Science Park AB
0721-810578
maria.adahl@johannebergsciencepark.com

Jessica Algehed, Mistra Urban Futures
0761-191408
Jessica.Algehed@sp.se

Staffan Bolminger, Älvstranden Utveckling AB
0705-432193
staffan.bolminger@alvstranden.goteborg.se

Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Aktiviteterna koncentreras till områdena Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik. Johanneberg Science Park är en av sex Science Park-miljöer i Västsverige som tillsammans stärker regionens attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxtförmåga. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy