Skip to main content

Johanneberg Science Park och Zacco i samarbete om immaterialrätt

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 07:00 CET

Små och medelstora företag (SME) kopplade till Johanneberg Science Park kommer i fortsättningen att få enklare tillgång till kompetens inom immaterialrättsområdet; Johanneberg Science Park och immaterialrättsföretaget Zacco har tecknat en avsiktsförklaring om samarbete.

- Vi ser att många mindre företag är tveksamma och undrande inför immaterialrättsfrågor, till exempel om när det är lämpligt att söka patent och inte, säger Björn Westling, småföretagsansvarig på Johanneberg Science Park.

I och med samarbetet med Zacco kommer företagen att få möjlighet att via seminarier och personlig konsultation höja sin kunskapsnivå och därigenom skapa eller stärka sina immaterialrättsstrategier. 

- Vi ser det som den första av en rad stödtjänster vi kommer att bygga upp för att göra livet lättare för våra små och medelstora företag här i parken, fortsätter Björn.

Peter Ekwall, regionchef för Zacco i Göteborgsregionen bekräftar:  

- Vi ser många möjligheter att redan i ett tidigt skede av en innovationsprocess bidra med vår kompetens för att skapa värde för små- och mellanstora företag, och ser mycket fram emot det här samarbetet!

Vill du veta mer?

Björn Westling, Johanneberg Science Park, tel 031 772 41 37, bjorn.westling@johannebergsciencepark.com
Peter Ekwall, Zacco: tel 031 725 81 54, peter.ekwall@zacco.com

Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Aktiviteterna koncentreras till områdena Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik. Johanneberg Science Park är en av sex Science Park-miljöer i Västsverige som tillsammans stärker regionens attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxtförmåga. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera